XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lomakkeet

Verkkolomake

Kirjaudu lomakkeelle - siirry vastaamaan

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne vaikuttaa monien toimipaikkojen toimintaan. Tutkimus koskee myös toimipaikkoja, joiden koko henkilöstö on lomautettu. Jos töiden on tarkoitus jatkua poikkeustilanteen jälkeen, niin toimipaikka katsotaan toiminnassa olevaksi ja lomautetut henkilöt lasketaan mukaan palkkalistoilla olevan henkilöstön määrään. On tärkeää, että tutkimukseen saadaan tässäkin tilanteessa kattavasti tietoa eri toimialojen toimipaikoista.

Käyttäjätunnus ja salasana on toimitettu saatekirjeessä. Verkkolomake etenee vastauksista riippuen, kaikki eivät vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaaminen vie aikaa keskimäärin 10–15 minuuttia.

Niissä kysymyksissä, joissa tiedustellaan esimerkiksi haettujen vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden tai avointen työpaikkojen lukumääriä vastaukseksi riittää hyvä arvio, jos tarkka lukumäärätieto ei ole tiedossa. Info-painikkeen takaa saa tarvittaessa kysymyskohtaisia lisätietoja. Lomakkeella pääsee liikkumaan myös taaksepäin tarkistamaan tai korjaamaan vastauksiaan.

Tulostettavat esimerkkilomakkeet

Avointen työpaikkojen tiedustelun mallilomakkeen avulla voi tutustua kysyttäviin asioihin ennakolta, jolloin vastaaminen helpottuu, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Esimerkkilomake (pdf)