Vår samtalsrobot påminner om att delta i datainsamlingarna

Statistikcentralen testar automatiska samtal för att påminna uppgiftslämnarna om att delta i datainsamlingarna.

Vår samtalsrobot ringer från numret 09 427 32150.

Dataskydd och datasäkerhet är av största vikt för oss.

Vår samtalsrobot frågar aldrig efter företagets eller dess kontaktpersoners personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter.

Om du har frågor om uppgiftslämnandet kan du också kontakta oss per e-post:

Dataskyddsbeskrivning gällande kontaktinformation till uppgiftslämnare för sammanslutningar

Information om Datainsamling i Statistikcentralen

Automatiska samtal

Vår samtalsrobot ringer från numret:

09 427 32150

0942732150

+358942732150