Toimialaluokitus 2008

10110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)

Tähän kuuluu nautakarjan, sikojen, lampaiden, vuohien, hevosten, porojen, kaniinien, kamelien yms. eläinten teurastaminen teurastamoissa:
- tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan tuotanto ruhoina, ruhonosina tai paloina
- laardin ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien eläinrasvojen sulatus
- eläinten sisäelinten käsittely [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

- lihan leikkuu ja muu käsittely palkkio- tai sopimusperusteisena (rahtityö)
- teurastamoissa tapahtuva raakavuotien ja -nahkojen käsittely
- rasvavillan tuotanto
- valaiden teurastus ja lihan jalostus maissa tai siihen erikoistuneilla aluksilla [1]

Tähän ei kuulu

- siipikarjasta peräisin olevien syötävien rasvojen sulatus (10120)
- palkkio- tai sopimusperusteinen lihan pakkaaminen (82920) [1]

Hakusana

 • eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus
 • hevosten teurastus
 • jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto
 • jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto
 • kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus
 • kaniinien teurastus
 • karjanrasvan (ei siipi-) puhdistus ja valmistus ihmisravinnoksi
 • kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus
 • lampaiden teurastus
 • lihan (ei siipikarjan) paloittelu teurastuksen yhteydessä
 • lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) tuotanto
 • naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto
 • nautakarjan teurastus
 • pakastetun jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto
 • palkkioteurastus (ei siipikarjan)
 • porojen teurastus teurastamoissa
 • poroteurastamo
 • raakanahkojen tuotanto
 • raakavuotien tuotanto
 • rahtityö (lihan leikkuu)
 • rasvavillan tuotanto (teurastuksen yhteydessä)
 • riistaeläinten teurastus teurastamoissa
 • sikojen teurastus
 • teurastus (ei siipikarjan) teurastamossa
 • tuoreen jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto
 • vuohien teurastus
 • siankorvien kuivaus
 • ihmisravinnoksi kelpaavien rasvojen sulatus teurasjätteestä

...