Toimialaluokitus 2008

09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta

[1]

Sisältää


- kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkio- tai sopimusperusteella luokkiin 05, 07 ja 08:
-- tutkimuspalvelut esim. perinteiset kaivostutkimukset kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko koekaivauspaikalla
-- kaivosten kuivatus ja veden pumppauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteella
-- koeporaus ja koekairaus [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- erikoistunut kaivostoiminnan koneiden korjaus (33129)
- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset palkkio- tai sopimusperusteella (71129) [1]

Hakusana

  • kaivannaisvarojen etsintä
  • malmien etsintä ja koekaivaus
  • metallimalmien etsintä
  • mineraaliesiintymien etsintä
  • kaivostoimintaan liittyvät tukipalvelut palkkio- tai sopimusper.
  • mineraalien talteenottoon liitt. tukipalv. palkkio- tai sop.per.
  • soran talteenottoon liittyvät tukipalv. palkkio- tai sopimusper.
  • avolouhosten räjäytystyöt
  • koeporaus (kaivostoiminta)
  • koekairaus (kaivostoiminta)

...