Toimialaluokitus 2008

08990 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta

[1]

Sisältää


- eri mineraalien ja ainesten kaivu ja louhinta:
-- hioma-aineet, piimaa, luonnongrafiitti, steatiitti (talkki), maasälpä jne.
-- luonnonasfaltti ja -bitumi, asfalttikivi ja kiviainekseen sitoutunut bitumi
-- jalokivet, puolijalokivet, teollisuustimantit, kvartsi, kiille jne.
- kaivostoiminnan yhteydessä tapahtuva mineraalien käsittely jatkojalostuksessa tai -käytössä tarvittavaan muotoon: murskaaminen, seulonta, pesu, kiillotus, jauhatus ym. rikastaminen [1]

Sisältää myös

- näiden mineraalien konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista [1]

Tähän ei kuulu

- kullanhuuhdonta (07290) [1]

Hakusana

 • asfaltin (luonnon-) talteenotto
 • bitumin (luonnon-) talteenotto
 • grafiitin (luonnon-) kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • hioma-aineiden kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • jalokivien kaivu
 • kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • luonnonasfaltin talteenotto
 • luonnonbitumin talteenotto
 • maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • piimaan kaivu
 • puolijalokivien kaivu
 • talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • timanttien kaivu
 • timanttikaivos

...