Toimialaluokitus 2008

08920 Turpeen nosto

[1]

Sisältää


- turpeen nosto polttoturpeeksi, maanparannus- ja muihin tarkoituksiin, esim. kasvuturve
- turpeen muokkaus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu


- turvebrikettien valmistus (19200)
- turvepellettien valmistus energiakäyttöön (16290)
- turpeesta, luonnon maa-aineksista, hiekasta, savesta ja mineraalilannoitteista sekoitetun puutarhamullan tuotanto (20150)
- turvetuotteiden valmistus (23990)
- turpeen nostoa palveleva toiminta (09900) [1]

Hakusana

  • jyrsinturpeen valmistus
  • kasvuturpeen valmistus
  • palaturpeen valmistus
  • polttoturpeen valmistus
  • turpeen nosto ja muokkaus
  • turvetuotanto
  • turveurakointi

...