Toimialaluokitus 2008

08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

[1]

Sisältää

- apatiitin kaivu
- kalsiumfosfaatin ja luonnon kaliumsuolojen kaivu
- luonnonrikin kaivu
- rikkikiisun eli pyriitin ja magneettikiisun eli pyrrotiitin ja muiden rautasulfidien kaivu ja rikastus, paitsi pasutus
- luonnon bariumsulfaatin ja bariumkarbonaatin (raskassälpä ja viteriitti), luonnonboraattien, luonnon magnesiumsulfaatin (kieseriitti) kaivu
- maavärien, fluorisälvän ja muiden vastaavien mineraalien kaivu kemikaalien hankkimiseksi
- guanon otto
- mineraalien muokkaus kaivospaikalla: murskaaminen, hienontaminen, seulonta yms. rikastaminen [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- suolan kaivu (08930)
- rautapyriittien pasuttaminen (20130)
- lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (20150) [1]

Hakusana

 • alumiinikalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus
 • apatiitin kaivu
 • bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus
 • fluorisälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu
 • kemiallisten mineraalien louhinta
 • kemiallisten mineraalien talteenotto
 • lannoitemineraalien louhinta
 • lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu
 • luonnon alumiinikalsiumfosfaatin kaivu
 • luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu ja muokkaus
 • luonnon kalsiumfosfaatin kaivu
 • maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • raskassälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • rautasulfidien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
 • rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla

...