Toimialaluokitus 2008

08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta

[1]

Sisältää

- kalkkikiven louhinta ja murskaaminen
- kipsin ja anhydriitin louhinta
- liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta
- maanparannukseen tai kalkki- ja sementtiteollisuuden raaka-aineeksi tarkoitetun kalkkikiven murskaus, jauhaminen ja lajittelu louhintapaikalla [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (08910)
- kalsinoidun dolomiitin tuotanto (23520) [1]

Hakusana

  • anhydriitin kaivu ja louhinta
  • dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
  • dolomiitin louhinta
  • kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja lajittelu
  • kalkkikiven louhinta
  • kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus
  • kipsikiven kaivu ja louhinta
  • kipsin louhinta
  • liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
  • liidun louhinta

...