Toimialaluokitus 2008

0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta

[1]

Sisältää

- koriste-, muistomerkki- tai rakennuskiven louhinta, karkea lohkominen ja sahaaminen
- kalkkikiven, kipsin, anhydriitin, liidun ja kalsinoimattoman dolomiitin louhinta
- liuskekiven louhinta [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

[1]


...