Toimialaluokitus 2008

08 Muu kaivostoiminta ja louhinta

Tähän luokkaan kuuluu kiven, hiekan, soran, saven, kemiallisten ja lannoitemineraalien sekä muiden kaivannaisten, kuten hioma-aineiden, jalokivien, suolan, kvartsin jne. kaivu ja louhinta ja kaivannaistoiminnan yhteydessä tapahtuva kiven ja muiden kaivannaisten murskaus, seulonta, pesu yms.

Tähän kuuluu myös suolankeräysaltaiden toiminta sekä konekaivu veden virtauksen mukanaan tuomista sedimenttikerroksista pl. kullanhuuhdonta, joka kuuluu luokkaan 07290.

Esiintymästä voidaan saada useita eri mineraaleja mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman mineraalin pitoisuuden mukaan. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

[1]


...