Toimialaluokitus 2008

07290 Muiden värimetallimalmien louhinta

Tähän kuuluu metallimalmien louhinta ja käsittely tarkoituksena ottaa talteen muuta metallia kuin rautaa:
- värimetallimalmien louhinta:
- - alumiini (bauksiitti)
- - kupari
- - lyijy
- - sinkki
- - tina
- - mangaani
- - kromi
- - nikkeli
- - koboltti
- - molybdeeni
- - tantaali
- - vanadiini jne.
- jalometalleja sisältävien malmien kaivu:
- - kulta
- - hopea
- - platina [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

- näiden metallimalmien muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sulatus yms. rikastaminen [1]

Tähän ei kuulu

- alumiinioksidin valmistus (24420)
- ensisulatteiden valmistus kuparista tai nikkelistä (24440, 24450)
- uraani- ja toriummalmien louhinta ja rikastus (07210) [1]

Hakusana

 • alumiinimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • jalometalleja sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • kobolttia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • kromia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • kullan kaivu
 • kullanhuuhdonta
 • kuparimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • lyijymalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • titaania sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
 • värimetallimalmien louhinta (pl. uraani- ja toriummalmit)
 • bauksiitin kaivu

...