Toimialaluokitus 2008

07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta

[1]

Sisältää

- uraani- ja toriummalmien louhinta, esim. uraniniitti ja pikivälke
- uraani- ja toriummalmien rikastus
- uraanioksidin (yellowcake) valmistus [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- uraani- ja toriummalmien isotooppirikastus eli väkevöinti (20130)
- lohkeavien alkuaineiden ja niiden isotooppien valmistus (20130)
- uraanimetallin valmistus pikivälkkeestä ja muista malmeista (24460)
- uraanin sulatus ja jalostus (24460)
- polttoaine-elementtien valmistus (20130) [1]

Hakusana

  • pikivälkkeen louhinta
  • toriumia sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen
  • uraani- ja toriummalmien louhinta
  • uraania sisältävien malmien kaivu ja muokkaus
  • uraanin rikastaminen (kaivostoiminnan yhteydessä)
  • uraanioksidin valmistus
  • uraniniitin louhinta

...