Toimialaluokitus 2008

07 Metallimalmien louhinta

Tähän luokkaan kuuluu metallimalmien kaivu, louhinta ja pumppaus maanalaisista ja avolouhoksista, meren pohjasta jne. sekä malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa tarvittavaan muotoon: murskaaminen, hienontaminen, seulonta, pesu, vaahdotus, sintraus, sulatus, kuivaaminen, kalsinointi, pasuttaminen, ominaispainoerotus ja magneettinen rikastus.

Esiintymästä voidaan saada useita eri malmeja, mutta kaivos luokitellaan taloudellisesti kannattavimman malmin pitoisuuden mukaan. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

[1]

Hakusana

  • malmien kaivu, nosto ja muokkaus kaivospaikalla
  • metallimalmien louhinta

...