Toimialaluokitus 2008

06200 Maakaasun tuotanto

[1]

Sisältää

- raa'an kaasumaisen hiilivedyn (maakaasun) pumppaus
- raa'an nestemäisen maakaasun talteenotto
- nestemäisen hiilivedyn jakeiden poistaminen ja erottaminen
- rikin poistaminen kaasusta
- nestemäisten hiilivetyjen pumppaus nesteyttämällä tai pyrolyysin avulla [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)
- öljyn ja kaasun etsintään liittyvät palvelut (09100)
- sopimus- tai palkkioperusteella tapahtuva maakaasun nesteytys ja uudelleen kaasuunnuttaminen kuljetusta varten kaivospaikalla (09100)
- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)
- teollisuuskaasujen valmistus (20110)
- putkijohtokuljetus (49500) [1]

Hakusana

  • luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
  • maakaasun pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
  • maakaasun tuotanto
  • metaanin talteenotto hiilikaivoksessa

...