Toimialaluokitus 2008

06100 Raakaöljyn tuotanto

[1]

Sisältää

- raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvä tuotantotoiminta [1]

Sisältää myös

- bitumiliuskeen ja bitumipitoisen hiekan kaivu ja louhinta
- raakaöljyn tuotanto bitumiliuskeesta ja bitumipitoisesta hiekasta
- prosessit raakaöljyn tuottamiseksi: dekantointi, suolan poisto, veden erotus, stabilointi jne. [1]

Tähän ei kuulu

- öljyn ja kaasun pumppaukseen liittyvät tukipalvelut (09100)
- jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19200)
- nesteytettyjen maaöljykaasujen talteenotto raakaöljyn jalostuksessa (19200)
- putkijohtokuljetus (49500) [1]

Hakusana

  • bitumipitoisen hiekan talteenotto
  • bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto
  • maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
  • maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
  • raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
  • raakaöljyn tuotanto

...