Toimialaluokitus 2008

05200 Ruskohiilen kaivu

[1]

Sisältää

- ruskohiilen (ruskea kivihiili) louhinta: maanalainen tai avolouhinta, myös liuotusmenetelmän avulla tapahtuva talteenotto
- ruskohiilen puhdistus, veden poistaminen ruskohiilestä, murskaaminen, seulonta, pesu, lajittelu, jauhaminen, sintraus, vaahdotus, sulatus laadun parantamiseksi ja kuljetuksen tai varastoinnin helpottamiseksi [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- kivihiilen louhinta (05100)
- turpeen nosto (08920)
- ruskohiilen louhinnan tukipalvelut (09900)
- kivihiilen louhinnan koeporaukset (09900)
- ruskohiilibrikettien valmistus (19200)
- hiilikaivosalueiden perustustyöt ja esirakentaminen (43120) [1]

Hakusana

  • ruskohiilen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla

...