Toimialaluokitus 2008

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu

Tähän luokkaan kuuluu kiinteiden mineraalipolttoaineiden kaivu ja louhinta maanalaisissa ja avolouhoksissa sekä siihen kuuluvat kuljetuksen ja markkinoille viemisen edellyttämät lisätoiminnot, kuten lajittelu, puhdistaminen ja sintraus. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- koksaus (19100)
- kivi- ja ruskohiilen kaivun tukipalvelut (09900)
- kivi- ja ruskohiilibrikettien valmistus (19200) [1]


...