Toimialaluokitus 2008

03110 Merikalastus

[1]

Sisältää

- avomerellä ja rannikkovesissä tapahtuva ammattimainen kalastus
- äyriäisten (mm. rapujen), simpukoiden ja nilviäisten pyynti merellä
- vesikasvien, korallien ym. keruu
- valaiden pyynti
- muiden merivedessä elävien eläinten pyynti (kilpikonnat, vaippaeläimet, merisiilit yms.) [1]

Sisältää myös

- sekä merikalastusta että kalan jalostusta tai säilöntää suorittavien kalastusalusten toiminta
- muiden merieliöiden ja merestä saatavien tuotteiden keruu (vesikasvit, levät, korallit, pesusienet, luonnonhelmet yms.)
- ammattimaista merikalastusta palveleva toiminta, kuten neuvonta ja kalavesien hoito [1]

Tähän ei kuulu

- kalojen, äyriäisten, simpukoiden yms. vesiviljely meressä (03210)
- merinisäkkäiden, esim. mursujen ja hylkeiden pyynti (01700)
- valaanlihan jalostus tehdaslaivoilla (10110)
- kalastustuotteiden jalostaminen merellä toimivilla tehdaslaivoilla tai elintarviketeollisuudessa (10200)
- veneiden vuokraus miehistöineen meri- tai rannikkokuljetukseen (esim. kalastusretket) (50101)
- kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta (84242)
- urheilu- ja virkistyskalastusta palveleva toiminta (93190)
- urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)
- kalataloustutkimus (72192) [1]

Hakusana

 • ammattimaista merikalastusta palveleva toiminta
 • kalanjalostus (kalastusaluksissa)
 • kalavesien hoito merialueilla
 • levien keruu
 • levän kerääminen
 • meren eliöiden pyydystys
 • merikalastus
 • rannikkovesikalastus
 • rapujen pyynti merestä
 • simpukoiden keruu merestä
 • valaanpyynti
 • vesikasvien keruu merestä
 • äyriäisten pyynti merestä

...