Toimialaluokitus 2008

02400 Metsätaloutta palveleva toiminta

Tähän kuuluvat palkkio- tai sopimusperusteisesti suoritetut metsätalouden toiminnot. [1]

Sisältää


- metsätaloutta palveleva toiminta:
-- metsän inventointi
-- puukaupan avustaminen ja arviointi, puiden leimaus
-- metsätalouden konsultointipalvelut: metsätalouden suunnittelu ja muu metsätalouden yleinen edistämistoiminta
-- metsänhoitoyhdistysten toiminta sekä niiden järjestämä metsänomistajien neuvonta ja koulutus
-- metsäpalojen sammuttaminen ja torjunta
-- metsän tuhohyönteisten, pienten tuhoeläinten ja sienitautien torjunta
-- muu metsätaloutta palveleva toiminta
- puiden korjuuta palveleva toiminta:
-- puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai sopimusperusteisesti esim. hankintakaupan yhteydessä [1]

Sisältää myös

- metsätalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen [1]

Tähän ei kuulu

- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)
- puun metsäkuljetus (02200)
- metsäojitus (43120)
- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)
- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito (02100)
- lainvalvonta ja tarkastustoiminta (84130)
- metsänomistajien koulutus kansalais- ja työväenopistoissa (85591)
- metsäkeskusten toiminta (84130) [1]

Hakusana

 • juonto (puutavaran metsäkuljetus)
 • leimaus (puiden)
 • lähikuljetus (metsässä)
 • metsäalan konsultointi
 • metsän käsittelyn ohjaaminen
 • metsän tuhohyönteisten torjunta (palkkio- tai sopimusperusteinen)
 • metsänhoitoyhdistykset
 • metsänomistajien neuvonta, koulutus (metsänhoitoyhdistysten)
 • metsäpalojen ennaltaehkäisy
 • metsäpalojen lentotorjunta
 • metsäpalojen torjunta
 • metsätalouden edistäminen
 • metsätalouden suunnittelu
 • metsätaloutta palveleva toiminta
 • piirimetsälautakunnat
 • pinomittaus
 • puiden kuljetus kokoomapaikkaan
 • puiden leimaus
 • puiden mittaus
 • puukaupan avustaminen ja arviointi
 • puutavaran luovutusmittaus
 • puutavaran metsäkuljetus palkkio- tai sopimusperusteisesti
 • rahtityö (metsätalous)
 • suunnittelu (metsätalous)
 • taimikoiden tarkastus (metsäpuut)
 • tuhohyönteisten torjunta (metsän-)
 • yksityismetsätalouden edistäminen
 • yksityismetsätalouden suunnittelu
 • Tapio Oy

...