Toimialaluokitus 2008

02200 Puunkorjuu

Puunkorjuuseen luetaan aines- ja polttopuun hakkuu ja lähikuljetus sekä jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko. [1]

Sisältää

- metsäkoneyrittäjät
- raakapuun hakkuu ja metsäkuljetus (lähikuljetus)
- jalostamattomassa muodossa käytettävän puutavaran teko, kuten kaivospölkyt, aidanpylväät ja muut pylväät
- polttoaineena käytettävän puun keruu ja teko
- hakkuutähteen keruu ja metsähakkeen teko energiantuotantoon
- puuhiilen tuotanto metsässä perinteisin menetelmin [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- joulupuiden tuotanto (01290)
- metsän kasvatus (02100)
- luonnontuotteiden keruu pl. polttopuu (02300)
- erikseen tehty lähikuljetus hankintakaupan yhteydessä (02400)
- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410), rautateitse (49200) tai vesiteitse (50400)
- puuhiilen tuotanto pyrolyysin avulla (20140)
- tervanpoltto metsässä (02300) [1]

Hakusana

 • ainespuun tuotanto
 • apteeraus
 • avohakkuu
 • hakkuutähteen keruu energiantuotantoon
 • hankintahakkuu
 • hankintakauppa (puun)
 • harvennushakkuu
 • kasvatushakkuu
 • koneellinen puiden kaato
 • koneurakointi (puunkorjuu)
 • kotitarvehakkuu
 • lakialueiden hakkuu
 • markkinahakkuu
 • metsäkoneurakointi
 • metsäkoneyrittäjä
 • myrskytuhopuiden korjuu sähkölinjoilta
 • polttopuiden pilkkominen
 • polttopuun sahaus ja pilkkominen
 • puiden kaato (metsässä)
 • puiden karsinta (metsässä)
 • puiden katkaisu (metsässä)
 • puiden kuorinta (metsässä)
 • puuhiilen poltto metsässä
 • puunkaato sähkölinjojen alta ja läheltä
 • puunkorjuu
 • puutavaran metsäkuljetus puunkorjaajan toimesta
 • puutavaran teko (metsässä)
 • pystykauppa
 • pystymittaus
 • pystymyynti
 • päätehakkuu
 • raakapuun tuotanto
 • siemenpuuhakkuu
 • suojuspuuhakkuu

...