Toimialaluokitus 2008

02100 Metsänhoito

Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:
- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus
- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus
- pellon metsitys
- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus
- pystykarsinta
- metsänlannoitus
- metsäpuiden taimitarhojen toiminta
- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta
- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito [1]

Tähän ei kuulu

- joulupuiden tuotanto (01290)
- koristepuiden taimien kasvatus (01300)
- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)
- metsäpalojen torjunta (02400)
- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)
- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)
- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290) [1]

Hakusana

 • alueiden raivaus (metsänhoito)
 • auraus (metsän)
 • hakkuualueen raivaus ja kulotus
 • heinittymisen ja vesoittumisen torjunta
 • istutus (metsän)
 • kalkitus (metsämaan)
 • keinollinen uudistus (metsän)
 • kulotus (metsä)
 • käpyjen keruu (siementuotanto)
 • laikutus
 • luonnonsuojelualueiden hoito
 • luontainen uudistaminen (metsänuudistus)
 • metsien lannoitus
 • metsien lentolannoitus
 • metsien suojelu
 • metsähallitus
 • metsämaan muokkaus
 • metsämaan perusparannus
 • metsän kalkitus
 • metsän tuhohyönteisten torjunta (metsänomistajan toimesta)
 • metsän uudistaminen
 • metsänauraus
 • metsänhoito
 • metsänistutus
 • metsänkylvö
 • metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet
 • metsänviljely
 • metsäpiirit
 • metsäpuiden taimien kasvatus
 • metsätaimitarhat
 • metsätuhojen torjunta
 • paakkutaimien istutus (metsäpuiden)
 • paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)
 • pellon metsitys
 • peltojen metsittäminen
 • pystypuiden karsinta metsässä
 • siementuotanto (metsäpuut)
 • taimistonhoito (metsäpuut)
 • taimitarha (metsäpuut)
 • taimiviljely (metsäpuut)
 • uudistusalan valmistaminen (metsä-)
 • vesakoiden torjunta
 • äestys (metsämaan)
 • keisaripuun ja pajun kasvatus

...