Toimialaluokitus 2008

02 Metsätalous ja puunkorjuu

Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)
- metsäojitus (43120)
- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)
- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)
- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)
- metsätalouskoneiden korjaus (33122)
- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310) [1]

Hakusana

  • metsätalous

...