Toimialaluokitus 2008

01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta

[1]

Sisältää


- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:
-- kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)
-- keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta
-- kotieläinten siitospalvelut
-- lampaiden keritseminen
-- kotieläinten hoito palkkiota vastaan
-- maatalouslomitus
-- eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo, laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta, eläinten häkkien (esim. kanakopit) puhdistus yms. [1]

Sisältää myös

- kengityspalvelut [1]

Tähän ei kuulu

- karjatalouden harjoittaminen eläimistä saatavien tuotteiden tai kasvatettujen eläinten myymiseksi (014)
- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)
- maidontuotannon hankintaosuuskunnat (46331)
- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)
- maaseutukeskusten toiminta (94110)
- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)
- eläinlääkintäpalvelut (75000)
- eläinten rokottaminen (75000)
- eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)
- lemmikkieläinten täysihoito (96090) [1]

Hakusana

 • eläinten täysihoito (kotieläimet)
 • hevosten kengitys (palkkioperusteinen)
 • kanaloiden siivous
 • karjantarkkailu
 • keinosiemennys
 • kengityspalvelut
 • kotieläinjalostus
 • kotieläintaloutta palveleva toiminta
 • kotieläinten hoito palkkiota vastaan
 • lampaiden keritseminen (palkkioperusteinen)
 • maatalouslomitus
 • maatalousrakennusten siivous
 • sikaloiden siivous
 • eläintenhoitajien toiminta (kotieläintaloutta palveleva toiminta)
 • eläintenhoitajien toiminta (maataloutta avustava)
 • siipikarjan munien automatisoitujen hautomoiden toiminta
 • karjanhallintajärjestelmien toiminta

...