Toimialaluokitus 2008

01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena

Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta. [1]

Sisältää

- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- maisemointi (81300) [1]

Hakusana

  • kesanto
  • maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
  • peltojen kesannointi

...