Toimialaluokitus 2008

01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut

[1]

Sisältää


- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:
-- peltojen muokkaus ja kalkitus
-- viljelysten perustaminen
-- sadon käsittely
-- kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin)
-- hedelmäpuiden ja viiniköynnösten leikkaaminen
-- riisintaimien istutus, juurikkaiden harvennus
-- sadonkorjuu
-- maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)
- kastelujärjestelmien hoito [1]

Sisältää myös

- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen [1]

Tähän ei kuulu

- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)
- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)
- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (692)
- maaseutukeskusten toiminta (94110)
- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)
- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)
- kasvikuitujen käsittely (13100)
- maatalousmaan ojitus (43120)
- maisema-arkkitehtuuri (71110)
- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (71110)
- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)
- maisemointi, istutus (81300)
- maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjestäminen (82300)
- maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus ilman käyttäjää (77310)
- kompostointi (38210) [1]

Hakusana

 • kastelujärjestelmien hoito
 • kasvinviljelyn tukipalvelut
 • kasvitautien torjunta
 • koneurakointi traktorilla (maatalous)
 • maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen
 • peltojen muokkaus (palkkio- tai sopimusperusteinen)
 • peltojen rahtiruiskutus
 • puiden ja pensaiden leikkuu (maatalous)
 • rahtityö (kasvinsuojeluruiskutus)
 • rahtityö (peltotyöt kuten kylvö, puinti tms.)
 • rahtityö (viljan kuivaus)
 • sadonkorjuu (palkkio- tai sopimusperusteinen)
 • tuhoeläinten torjunta (maatalous)
 • tuholaistorjunta (kasvinviljely)
 • työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)
 • viljan puinti

...