Toimialaluokitus 2008

0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta

[1]

Sisältää

- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta
- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta
- kastelujärjestelmien hoito [1]

Sisältää myös

- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen [1]

Tähän ei kuulu

- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)
- maatalousmaan ojitus (43120)
- maisema-arkkitehtuuri (71110)
- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)
- maisemointi, istutus (81300)
- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300) [1]


...