Toimialaluokitus 2008

014 Kotieläintalous

Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsy- ja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)
- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)
- kalojen ja äyriäisten kasvatus (032) [1]

Hakusana

  • kotieläintalous
  • maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)
  • nautakarjan hoito
  • maatila (karjatalouteen erikoistunut tila)

...