code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"Yhteensä"; "'1'";1;"Luonnontieteet, yhteensä"; "'111'";2;"Matematiikka"; "'112'";2;"Tilastotiede"; "'113'";2;"Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet"; "'114'";2;"Fysiikka"; "'115'";2;"Avaruustieteet ja tähtitiede"; "'116'";2;"Kemia"; "'117'";2;"Maantiede ja ympäristötieteet"; "'1171'";3;"Geotieteet"; "'1172'";3;"Ympäristötiede"; "'118'";2;"Biotieteet"; "'1181'";3;"Ekologia, evoluutiobiologia"; "'1182'";3;"Biokemia, solu- ja molekyylibiologia"; "'1183'";3;"Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia"; "'1184'";3;"Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia"; "'119'";2;"Muut luonnontieteet"; "'2'";1;"Tekniikka, yhteensä"; "'211'";2;"Arkkitehtuuri"; "'212'";2;"Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka"; "'213'";2;"Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka"; "'214'";2;"Kone- ja valmistustekniikka"; "'215'";2;"Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka"; "'216'";2;"Materiaalitekniikka"; "'217'";2;"Lääketieteen tekniikka"; "'218'";2;"Ympäristötekniikka"; "'219'";2;"Ympäristön bioteknologia"; "'220'";2;"Teollinen bioteknologia"; "'221'";2;"Nanoteknologia"; "'222'";2;"Muu tekniikka"; "'3'";1;"Lääke- ja terveystieteet, yhteensä"; "'311'";2;"Peruslääketieteet"; "'3111'";3;"Biolääketieteet"; "'3112'";3;"Neurotieteet"; "'312'";2;"Kliiniset lääketieteet"; "'3121'";3;"Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet"; "'3122'";3;"Syöpätaudit"; "'3123'";3;"Naisten- ja lastentaudit"; "'3124'";3;"Neurologia ja psykiatria"; "'3125'";3;"Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit"; "'3126'";3;"Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia"; "'313'";2;"Hammaslääketieteet"; "'314'";2;"Terveystieteet"; "'3141'";3;"Terveystiede"; "'3142'";3;"Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys"; "'315'";2;"Liikuntatiede"; "'316'";2;"Hoitotiede"; "'317'";2;"Farmasia"; "'318'";2;"Lääketieteen bioteknologia"; "'319'";2;"Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet"; "'4'";1;"Maatalous- ja metsätieteet, yhteensä"; "'411'";2;"Maataloustiede ja metsätiede"; "'4111'";3;"Maataloustiede"; "'4112'";3;"Metsätiede"; "'412'";2;"Kotieläintiede, maitotaloustiede"; "'413'";2;"Eläinlääketiede"; "'414'";2;"Maatalouden bioteknologia"; "'415'";2;"Muut maataloustieteet"; "'5'";1;"Yhteiskuntatieteet, yhteensä"; "'511'";2;"Kansantaloustiede"; "'512'";2;"Liiketaloustiede"; "'513'";2;"Oikeustiede"; "'514'";2;"Sosiaalitieteet"; "'5141'";3;"Sosiologia"; "'5142'";3;"Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka"; "'515'";2;"Psykologia"; "'516'";2;"Kasvatustieteet"; "'517'";2;"Valtio-oppi, hallintotiede"; "'518'";2;"Media- ja viestintätieteet"; "'519'";2;"Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede"; "'520'";2;"Muut yhteiskuntatieteet"; "'6'";1;"Humanistiset tieteet, yhteensä"; "'611'";2;"Filosofia"; "'612'";2;"Kielitieteet, kirjallisuus"; "'6121'";3;"Kielitieteet"; "'6122'";3;"Kirjallisuuden tutkimus"; "'613'";2;"Taiteiden tutkimus"; "'6131'";3;"Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet"; "'6132'";3;"Kuvataide ja muotoilu"; "'614'";2;"Teologia"; "'615'";2;"Historia ja arkeologia"; "'616'";2;"Muut humanistiset tieteet"; "'9'";1;"Muut tieteet"; "'999'";2;"Muut";