Windows-1252;;sektoriluokitus_1_20230101 code;level;classificationItemName "'S.1'";1;"Koko kansantalous" "'S.11'";2;"Yritykset" "'S.111'";3;"Yritykset pl. asuntoyhteisöt" "'S.11101'";5;"Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt" "'S.11102'";5;"Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt" "'S.11103'";5;"Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt" "'S.112'";3;"Asuntoyhteisöt" "'S.1121'";4;"Asunto-osakeyhtiöt" "'S.11211'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, julkiset" "'S.11212'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset" "'S.11213'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset" "'S.1122'";4;"Muut asuntoyhteisöt" "'S.11221'";5;"Muut asuntoyhteisöt, julkiset" "'S.11222'";5;"Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset" "'S.11223'";5;"Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset" "'S.12'";2;"Rahoitus- ja vakuutuslaitokset" "'S.121-S.123'";2;"Rahalaitokset" "'S.121'";3;"Keskuspankki" "'S.122'";3;"Muut rahalaitokset" "'S.1221'";4;"Talletuspankit" "'S.12211'";5;"Talletuspankit, julkiset" "'S.12212'";5;"Talletuspankit, yksityiset kotimaiset" "'S.12213'";5;"Talletuspankit, ulkomaisomisteiset" "'S.1222'";4;"Muut luottolaitokset" "'S.12221'";5;"Muut luottolaitokset, julkiset" "'S.12222'";5;"Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset" "'S.12223'";5;"Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset" "'S.1223'";4;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset" "'S.12231'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset" "'S.12232'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset" "'S.12233'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset" "'S.123'";3;"Rahamarkkinarahastot" "'S.124-S.127'";2;"Muut rahoituslaitokset" "'S.124'";3;"Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot" "'S.1241'";4;"Sijoitusrahastot (UCITS)" "'S.1242'";4;"Muut yhteissijoitusyritykset" "'S.125'";3;"Muut rahoituksen välittäjät" "'S.12501'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, julkiset" "'S.12502'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset" "'S.12503'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset" "'S.126'";3;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset" "'S.12601'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset" "'S.12602'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset" "'S.12603'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset" "'S.127'";3;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat" "'S.12701'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset" "'S.12702'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset" "'S.12703'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset" "'S.128-S.129'";2;"Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot" "'S.128'";3;"Vakuutuslaitokset" "'S.12801'";5;"Vakuutuslaitokset, julkiset" "'S.12802'";5;"Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset" "'S.12803'";5;"Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset" "'S.129'";3;"Eläkerahastot" "'S.13'";2;"Julkisyhteisöt" "'S.1311'";4;"Valtionhallinto" "'S.13111'";5;"Valtion budjettitalous" "'S.13119'";5;"Muut valtionhallinnon yksiköt" "'S.1312'";4;"Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)" "'S.1313'";4;"Paikallishallinto" "'S.13131'";5;"Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto" "'S.131311'";6;"Kunnat" "'S.131312'";6;"Kuntayhtymät" "'S.131313'";6;"Ahvenanmaan maakunnan hallitus" "'S.131319'";6;"Muut paikallishallinnon yksiköt" "'S.13132'";5;"Hyvinvointialuehallinto" "'S.131321'";6;"Hyvinvointialueet" "'S.131322'";6;"Hyvinvointiyhtymät" "'S.131329'";6;"Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt" "'S.1314'";4;"Sosiaaliturvarahastot" "'S.13141'";5;"Työeläkelaitokset" "'S.13149'";5;"Muut sosiaaliturvarahastot" "'S.14'";2;"Kotitaloudet" "'S.141'";3;"Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet" "'S.143'";3;"Palkansaajakotitaloudet" "'S.144'";3;"Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet" "'S.1441'";4;"Omaisuustulojen saajakotitaloudet" "'S.1442'";4;"Eläkkeensaajakotitaloudet" "'S.1443'";4;"Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet" "'S.15'";2;"Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt" "'S.2'";1;"Ulkomaat" "'S.21'";2;"Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet" "'S.211'";3;"Euroopan unionin jäsenvaltiot" "'S.2111'";4;"Euroalueen jäsenvaltiot" "'S.2112'";4;"Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot" "'S.212'";3;"Euroopan unionin toimielimet" "'S.2121'";4;"Euroopan keskuspankki (EKP)" "'S.2122'";4;"Euroopan unionin toimielimet pl. EKP" "'S.22'";2;"Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt"