Windows-1252;;koulutus_1_20160101 code;level;classificationItemName "'00'";1;"Yleissivistävä koulutus" "'001'";2;"Yleissivistävä koulutus" "'0011'";3;"Yleissivistävä koulutus" "'01'";1;"Kasvatusalat" "'011'";2;"Kasvatusalat" "'0110'";3;"Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat" "'0111'";3;"Kasvatustieteet" "'0112'";3;"Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus" "'0113'";3;"Luokanopettajien koulutus" "'0114'";3;"Aineenopettajien koulutus" "'0118'";3;"Kasvatusalat, monialaiset koulutusohjelmat" "'02'";1;"Humanistiset ja taidealat" "'020'";2;"Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat" "'0200'";3;"Humanistiset ja taidealat, yleiset koulutusohjelmat" "'021'";2;"Taidealat" "'0210'";3;"Taidealat, yleiset koulutusohjelmat" "'0211'";3;"Audiovisuaaliset tekniikat ja media" "'0212'";3;"Muoti, sisustussunnittelu ja teollinen muotoilu" "'0213'";3;"Kuvataiteet" "'0214'";3;"Käsityöalat" "'0215'";3;"Musiikki ja esittävät taiteet" "'0218'";3;"Taidealat, monialaiset koulutusohjelmat" "'022'";2;"Humanistiset alat (paitsi kielet)" "'0220'";3;"Humanistiset alat (paitsi kielet)" "'0221'";3;"Uskonto ja teologia" "'0222'";3;"Historia ja arkeologia" "'0223'";3;"Filosofia ja etiikka" "'023'";2;"Kielet" "'0231'";3;"Kielten opiskelu" "'0232'";3;"Kirjallisuus ja kielitiede" "'03'";1;"Yhteiskunnalliset alat" "'031'";2;"Yhteiskuntatieteet" "'0310'";3;"Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, yleiset koulutusohjelmat" "'0311'";3;"Kansantaloustiede" "'0312'";3;"Valtiotieteet" "'0313'";3;"Psykologia" "'0314'";3;"Sosiaalitieteet" "'0318'";3;"Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, monialaiset koulutusohjelmat" "'032'";2;"Viestintä ja informaatiotieteet" "'0321'";3;"Viestintätieteet" "'0322'";3;"Kirjasto- ja informaatiotieteet" "'04'";1;"Kauppa, hallinto ja oikeustieteet" "'041'";2;"Kauppa ja hallinto" "'0410'";3;"Kauppa ja hallinto, yleiset koulutusohjelmat" "'0411'";3;"Kirjanpito ja verotus" "'0412'";3;"Rahoitus-, pankki- ja vakuutusala" "'0413'";3;"Johto ja hallinto" "'0414'";3;"Markkinointi ja mainonta" "'0415'";3;"Sihteeri ja toimistotyö" "'0416'";3;"Tukku ja vähittäiskauppa" "'0418'";3;"Kauppa ja hallinto, monialaiset koulutusohjelmat" "'042'";2;"Oikeustieteet" "'0421'";3;"Oikeustieteet" "'05'";1;"Luonnontieteet" "'050'";2;"Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat" "'0500'";3;"Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat" "'051'";2;"Biologia ja biotieteet" "'0511'";3;"Biologia" "'0512'";3;"Biokemia" "'052'";2;"Ympäristöalat" "'0521'";3;"Ympäristötieteet" "'0522'";3;"Elinympäristöt ja luonto" "'0528'";3;"Ympäristöalat, monialaiset koulutusohjelmat" "'053'";2;"Fysikaaliset tieteet,kemia ja geotieteet" "'0531'";3;"Kemia" "'0532'";3;"Geotieteet" "'0533'";3;"Fysiikka" "'054'";2;"Matematiikka ja tilastotiede" "'0541'";3;"Matematiikka" "'0542'";3;"Tilastotiede" "'06'";1;"Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)" "'061'";2;"Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)" "'0618'";3;"Tietojenkäsittely- ja tietoliikenne ICT), monialaiset koulutusohjelmat" "'07'";1;"Tekniikan alat" "'071'";2;"Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka" "'0710'";3;"Kone-, energia- ja sähkötekniikka, yleiset koulutusohjelmat" "'0711'";3;"Kemian tekniikka ja prosessit" "'0712'";3;"Ympäristönsuojeluteknologia" "'0713'";3;"Sähkö ja energia" "'0714'";3;"Elektroniikka ja automatiikka" "'0715'";3;"Mekaniikka ja metalliala" "'0716'";3;"Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka" "'0718'";3;"Kone-, energia- ja sähkötekniikka, monialaiset koulutusohjelmat" "'072'";2;"Materiaali- ja prosessitekniikka" "'0721'";3;"Elintarvikeala" "'0722'";3;"Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)" "'0723'";3;"Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet ja nahkatuotteet)" "'0724'";3;"Kaivos- ja rikastustekniikka" "'0728'";3;"Tuotanto- ja prosessitekniikka, monialaiset koulutusohjelmat" "'073'";2;"Arkkitehtuuri ja rakentaminen" "'0731'";3;"Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu" "'0732'";3;"Rakentaminen ja rakennussuunnittelu" "'08'";1;"Maa- ja metsätalousalat" "'080'";2;"Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat" "'0800'";3;"Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat" "'081'";2;"Maatalous" "'0811'";3;"Viljan ja karjantuotanto" "'0812'";3;"Puutarhanhoito" "'0818'";3;"Maa- ja metsätalousalat, monialaiset koulutusohjelmat" "'082'";2;"Metsätalous" "'0820'";3;"Metsänhoito, yleiset koulutusohjelmat" "'0821'";3;"Metsätalous" "'0828'";3;"Metsänhoito, monialaiset koulutusohjelmat" "'083'";2;"Kalatalous" "'0831'";3;"Kalatalous" "'084'";2;"Eläinlääketiede" "'0841'";3;"Eläinlääketiede" "'09'";1;"Terveys- ja hyvinvointialat" "'090'";2;"Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat" "'0900'";3;"Terveys- ja hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat" "'091'";2;"Terveys" "'0911'";3;"Suun terveydenhuolto" "'0912'";3;"Lääketiede" "'0913'";3;"Hoitotyö" "'0914'";3;"Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka" "'0915'";3;"Kuntoutus" "'0916'";3;"Farmasia" "'0918'";3;"Terveys, monialaiset koulutusohjelmat" "'092'";2;"Hyvinvointi" "'0920'";3;"Hyvinvointi, yleiset koulutusohjelmat" "'0921'";3;"Vanhus- ja vammaistyö" "'0922'";3;"Lastenhoito ja nuorisotyö" "'0923'";3;"Sosiaalityö ja -ohjaus" "'0928'";3;"Hyvinvointi, monialaiset koulutusohjelmat" "'10'";1;"Palvelualat" "'100'";2;"Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat" "'1000'";3;"Palvelualat, yleiset koulutusohjelmat" "'101'";2;"Henkilökohtaiset palvelut" "'1010'";3;"Henkilökohtaiset palvelut, yleiset koulutusohjelmat" "'1011'";3;"Kotitalouspalvelut" "'1012'";3;"Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut" "'1013'";3;"Hotelli- ja ravintola-ala" "'1014'";3;"Urheilu ja liikunta" "'1015'";3;"Matkailu, turismi ja vapaa-aika" "'1018'";3;"Palvelualat, monialaiset koulutusohjelmat" "'103'";2;"Turvallisuuspalvelut" "'1030'";3;"Turvallisuuspalvelut, yleiset koulutusohjelmat" "'1031'";3;"Sotilas- ja puolustusala" "'1032'";3;"Suojeluala" "'104'";2;"Kuljetuspalvelut" "'1041'";3;"Kuljetuspalvelut" "'1048'";3;"Kuljetuspalvelut, monialaiset koulutusohjelmat" "'99'";1;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat" "'999'";2;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat" "'9999'";3;"Muut tai tuntemattomat koulutusalat"