Windows-1252;;ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901;; sourcecode;sourcename;targetcode;targetname "'0110'";"Upseerit";"'31'";"--,--,--,31,31" "'0210'";"Aliupseerit";"'41'";"--,--,--,41,41" "'0310'";"Sotilasammattihenkilöstö";"'44'";"--,--,--,44,44" "'1111'";"Lainsäätäjät";"'31'";"--,--,--,31,31" "'11121'";"Valtion keskushallinnon johtajat";"'31'";"--,--,--,31,31" "'11122'";"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'31'";"--,--,--,31,31" "'11141'";"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat";"'31'";"--,--,--,31,31" "'11142'";"Muiden järjestöjen johtajat";"'31'";"--,--,--,31,31" "'1120'";"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat";"'A0'";"--,--,22,31,31" "'1211'";"Talousjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1212'";"Henkilöstöjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1213'";"Politiikka- ja suunnittelujohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1221'";"Myynti- ja markkinointijohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1222'";"Mainos- ja tiedotusjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1223'";"Tutkimus- ja kehitysjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1311'";"Maa- ja metsätalouden johtajat";"'A1'";"--,11,11,31,31" "'1312'";"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat";"'A1'";"--,11,11,31,31" "'1321'";"Teollisuuden tuotantojohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1322'";"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1323'";"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1324'";"Hankinta- ja jakelujohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1330'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1341'";"Lastenhoidon johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1342'";"Terveydenhuollon johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1343'";"Vanhustenhuollon johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1344'";"Sosiaalihuollon johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1345'";"Opetusalan johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1346'";"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1349'";"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1411'";"Hotellinjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1412'";"Ravintolanjohtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1420'";"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1431'";"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'1439'";"Muut palvelualojen johtajat";"'A2'";"--,21,22,31,31" "'2111'";"Fyysikot ja astronomit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2112'";"Meteorologit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2113'";"Kemistit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2114'";"Geologit ja geofyysikot";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2120'";"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2131'";"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'21321'";"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'21322'";"Metsätalouden erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2133'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2141'";"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2142'";"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2143'";"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2144'";"Konetekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2145'";"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2146'";"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2149'";"Muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2151'";"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2152'";"Elektroniikan erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'21531'";"Tietoliikenneteknologian tutkijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'21532'";"Tietotekniikka-alan tutkijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2161'";"Talonrakennuksen arkkitehdit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2162'";"Maisema-arkkitehdit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2163'";"Tuote- ja vaatesuunnittelijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2164'";"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2165'";"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2166'";"Graafiset ja multimediasuunnittelijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2211'";"Yleislääkärit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'22121'";"Ylilääkärit";"'C5'";"24,21,22,31,31" "'22122'";"Erikoislääkärit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'22211'";"Ylihoitajat";"'A6'";"23,21,22,31,31" "'22212'";"Osastonhoitajat";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'2250'";"Eläinlääkärit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2261'";"Hammaslääkärit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2262'";"Proviisorit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2264'";"Fysioterapian erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2265'";"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2266'";"Kuulontutkijat ja puheterapeutit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2267'";"Optometrian erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2269'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'23101'";"Professorit";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23102'";"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23103'";"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23104'";"Yliopettajat (AMK)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23105'";"Lehtorit (AMK)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23106'";"Tuntiopettajat ym. (AMK)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2320'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23301'";"Matemaattisten aineiden opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23302'";"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23303'";"Taito- ja taideaineiden opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23304'";"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23411'";"Luokanopettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23412'";"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2342'";"Lastentarhanopettajat";"'A7'";"23,21,22,33,33" "'2351'";"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2352'";"Erityisopettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2353'";"Muut kieltenopettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2354'";"Muut musiikin opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2355'";"Muut taideaineiden opettajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2356'";"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'23591'";"Opinto-ohjaajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'23592'";"Muut opetuksen erityisasiantuntijat";"'E0'";"24,21,22,33,33" "'2411'";"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2412'";"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2413'";"Rahoitusanalyytikot";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2423'";"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2424'";"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2432'";"Tiedottajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2433'";"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2434'";"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2511'";"Sovellusarkkitehdit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2512'";"Sovellussuunnittelijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2513'";"Web- ja multimediakehittäjät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2514'";"Sovellusohjelmoijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2519'";"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2521'";"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2522'";"Tietojärjestelmien ylläpitäjät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2523'";"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2529'";"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2611'";"Asianajajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2612'";"Tuomioistuinlakimiehet";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2619'";"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26211'";"Arkistonhoitajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26212'";"Museoalan erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2622'";"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2631'";"Ekonomistit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2632'";"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2633'";"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2634'";"Psykologit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26351'";"Sosiaalityöntekijät ym.";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26352'";"Sosiaalialan suunnittelijat ym.";"'C6'";"24,21,22,32,32" "'2636'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2641'";"Kirjailijat ym.";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2642'";"Toimittajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26421'";"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt";"'C5'";"24,21,22,31,31" "'26422'";"Lehtien yms. toimittajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'26423'";"Radio- ja tv-toimittajat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2643'";"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2651'";"Kuvataiteilijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2652'";"Muusikot, laulajat ja säveltäjät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2653'";"Tanssitaiteilijat ja koreografit";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat";"'C5'";"24,21,22,31,31" "'2655'";"Näyttelijät";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2656'";"Juontajat, kuuluttajat ym.";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'2659'";"Muut taiteilijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'3111'";"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'31121'";"Talonrakentamisen asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'31122'";"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'31123'";"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3113'";"Sähkötekniikan asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3114'";"Elektroniikan asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3116'";"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3117'";"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3118'";"Tekniset piirtäjät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3121'";"Kaivostyönjohtajat";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'3131'";"Voimalaitosten prosessinhoitajat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3132'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3133'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3134'";"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3135'";"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3139'";"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat";"'B6'";"23,21,22,52,52" "'3141'";"Laborantit ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3143'";"Metsätalousteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3151'";"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'31521'";"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet";"'A6'";"23,21,22,31,31" "'31522'";"Pienten alusten päälliköt";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'31523'";"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'3153'";"Lentokapteenit ja -perämiehet";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'3154'";"Lennonjohtajat";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'3155'";"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3211'";"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3212'";"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3213'";"Farmaseutit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32141'";"Hammasteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32142'";"Apuvälineteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32211'";"Sairaanhoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32212'";"Terveydenhoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3222'";"Kätilöt";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3230'";"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3240'";"Seminologit ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3251'";"Suuhygienistit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3252'";"Potilas- ja terveystietojen käsittelijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3253'";"Terveysneuvojat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3254'";"Optikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3255'";"Fysioterapeutit ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3256'";"Avustavat hoitotyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3258'";"Sairaankuljetuksen ensihoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3259'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32591'";"Toimintaterapeutit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'32592'";"Muut terapeutit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3311'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'3312'";"Luotto- ja laina-asiantuntijat";"'B0'";"23,21,22,34,34" "'3313'";"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3314'";"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3315'";"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3321'";"Vakuutusalan palvelumyyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3322'";"Myyntiedustajat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3323'";"Sisäänostajat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3324'";"Kaupanvälittäjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3331'";"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3332'";"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3333'";"Työnvälittäjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'33341'";"Kiinteistönvälittäjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'33342'";"Isännöitsijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3339'";"Muut liike-elämän asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3341'";"Toimistotyön esimiehet";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'3342'";"Asianajosihteerit";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3343'";"Johdon sihteerit ja osastosihteerit";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3344'";"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3351'";"Tulli- ja rajavirkamiehet";"'44'";"--,--,--,44,44" "'3352'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'3353'";"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät";"'42'";"--,--,--,42,42" "'3354'";"Lupavirkamiehet";"'42'";"--,--,--,42,42" "'3355'";"Komisariot ja ylikonstaapelit";"'41'";"--,--,--,41,41" "'3359'";"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet";"'42'";"--,--,--,42,42" "'34111'";"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'34112'";"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'34113'";"Kuluttajaneuvojat ym.";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'34121'";"Sosiaalialan ohjaajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'34122'";"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'34123'";"Työn- ja askarteluohjaajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'34131'";"Diakonit ja diakonissat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'34139'";"Muut seurakuntatyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3421'";"Urheilijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'3422'";"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat";"'E1'";"24,21,22,34,34" "'3423'";"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'3431'";"Valokuvaajat";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'3432'";"Sisustussuunnittelijat ym.";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'3434'";"Keittiöpäälliköt";"'E2'";"24,21,22,41,41" "'34351'";"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'34359'";"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat";"'E3'";"24,21,22,44,44" "'3511'";"Käytön operaattorit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3512'";"Käytön tukihenkilöt";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3513'";"Tietoverkkoteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3514'";"Webmasterit ja -teknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3521'";"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'3522'";"Televiestinnän tekniset asiantuntijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4110'";"Toimistoavustajat";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4120'";"Yleissihteerit";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4131'";"Tekstinkäsittelijät";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4132'";"Tallentajat";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4211'";"Pankki- ym. toimihenkilöt";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4212'";"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'4213'";"Panttilainaajat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4214'";"Maksujenperijät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4221'";"Matkatoimistovirkailijat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4222'";"Puhelinpalveluneuvojat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4224'";"Hotellin vastaanottovirkailijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4225'";"Informaatiopisteen asiakasneuvojat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4226'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4227'";"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'42291'";"Hälytyspäivystäjät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'42299'";"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4311'";"Taloushallinnon toimistotyöntekijät";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4312'";"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4313'";"Palkanlaskijat";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'4321'";"Varastonhoitajat ym.";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'4322'";"Tuotannon valmistelijat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4323'";"Kuljetuksen toimistotyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'43231'";"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'43239'";"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4411'";"Kirjastotyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'44121'";"Postinkantajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'44122'";"Toimistovahtimestarit";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'4413'";"Koodaajat, oikolukijat ym.";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4415'";"Arkistotyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'4416'";"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'4419'";"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät";"'B3'";"23,21,22,43,43" "'5111'";"Lentoemännät, purserit ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'5112'";"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym.";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5113'";"Matkaoppaat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'51201'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt";"'C1'";"23,21,22,53,53" "'51202'";"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'5131'";"Tarjoilijat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5132'";"Baarimestarit";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5141'";"Kampaajat ja parturit";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5142'";"Kosmetologit ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5151'";"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'5152'";"Yksityiskotien taloudenhoitajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5153'";"Kiinteistöhuollon työntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5161'";"Astrologit, ennustajat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5162'";"Henkilökohtaiset palvelijat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'51631'";"Hautaustoimistonhoitajat ym.";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'51632'";"Muut hautaustyöntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5164'";"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5165'";"Ajo-opettajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'5169'";"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5211'";"Kioski- ja torimyyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5212'";"Katumyyjät (elintarvikkeet)";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5221'";"Kauppiaat (pienyrittäjät)";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'5222'";"Myymäläesimiehet";"'B1'";"23,21,22,41,41" "'5223'";"Myyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5241'";"Mallit";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'5242'";"Tuote-esittelijät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5243'";"Suoramyyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5244'";"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'5245'";"Huoltamotyöntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5246'";"Kahvila- ja baarimyyjät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät";"'B2'";"23,21,22,42,42" "'53111'";"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53112'";"Perhepäivähoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53113'";"Lastenkerhojen ohjaajat ym.";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'5312'";"Koulunkäyntiavustajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53211'";"Mielenterveyshoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53212'";"Kehitysvammaisten hoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53213'";"Sosiaalialan hoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53219'";"Muut lähihoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53221'";"Kotityöpalvelutyöntekijät";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53222'";"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'53291'";"Hammashoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53292'";"Välinehuoltajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'53293'";"Apteekkien lääketyöntekijät";"'42'";"--,--,--,42,42" "'53294'";"Hierojat ja kuntohoitajat";"'B4'";"23,21,22,44,44" "'5411'";"Palomiehet";"'44'";"--,--,--,44,44" "'5412'";"Poliisit";"'44'";"--,--,--,44,44" "'5413'";"Vanginvartijat";"'44'";"--,--,--,44,44" "'5414'";"Vartijat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'5419'";"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'61111'";"Peltoviljelijät";"'A3'";"12,11,11,--,--" "'61112'";"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6112'";"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61131'";"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät";"'A3'";"12,11,11,--,--" "'61132'";"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6114'";"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61211'";"Karjankasvattajat ym.";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61212'";"Karjanhoitajat ym.";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61213'";"Lemmikkieläinten kasvattajat";"'B5'";"23,21,22,51,51" "'61214'";"Maatalouslomittajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6122'";"Siipikarjankasvattajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6123'";"Mehiläistenhoitajat ym.";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61291'";"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'61299'";"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6130'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6210'";"Metsurit ja metsätyöntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'62211'";"Kalanviljely-yrittäjät";"'A3'";"12,11,11,--,--" "'62212'";"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6222'";"Kalastajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6223'";"Syvänmerenkalastajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'6224'";"Riistanhoitajat ja metsästäjät";"'A4'";"12,11,11,44,44" "'7111'";"Talonrakentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7112'";"Muurarit ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7113'";"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7114'";"Betonirakentajat ja raudoittajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7115'";"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7119'";"Muut rakennustyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7121'";"Kattoasentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7122'";"Lattianpäällystystyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7123'";"Rappaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7124'";"Eristäjät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7125'";"Lasinasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7126'";"Putkiasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7127'";"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7131'";"Rakennusmaalarit ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7132'";"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7133'";"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'7211'";"Muotin- ja keernantekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7212'";"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7213'";"Ohutlevysepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7214'";"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7215'";"Kaapelin- ja köysienasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7221'";"Sepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7222'";"Työkaluntekijät ja lukkosepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7223'";"Koneenasettajat ja koneistajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7224'";"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7231'";"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7232'";"Lentokoneasentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7233'";"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7234'";"Polkupyöränkorjaajat ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7311'";"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7312'";"Soittimien tekijät ja virittäjät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7313'";"Koru-, kulta- ja hopeasepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7314'";"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7315'";"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7316'";"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7317'";"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7318'";"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7319'";"Muut käsityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7321'";"Painopinnanvalmistajat";"'C0'";"23,21,22,52,54" "'7322'";"Painajat";"'C0'";"23,21,22,52,54" "'7323'";"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät";"'C0'";"23,21,22,52,54" "'7411'";"Rakennussähköasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7412'";"Muut sähköasentajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7413'";"Linja-asentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'74211'";"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'74212'";"Automaatioasentajat ja -korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7422'";"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7511'";"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7512'";"Leipurit ja kondiittorit";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7513'";"Meijeristit, juustomestarit ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7514'";"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7515'";"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7516'";"Tupakkatuotteiden valmistajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7521'";"Raakapuun käsittelijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7522'";"Huonekalupuusepät ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7523'";"Konepuusepät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7531'";"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7532'";"Leikkaajat ja mallimestarit";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7533'";"Koru- ja muut tekstiiliompelijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7534'";"Verhoilijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7535'";"Turkisten muokkaajat ja nahkurit";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7536'";"Suutarit ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7541'";"Vedenalaistyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7542'";"Panostajat ja räjäyttäjät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7543'";"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7544'";"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'7549'";"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8112'";"Rikastustyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8113'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8114'";"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8121'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8122'";"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8131'";"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8132'";"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8141'";"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8142'";"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8143'";"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8151'";"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8152'";"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8153'";"Teollisuusompelijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8154'";"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8155'";"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8156'";"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8157'";"Pesulatyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8159'";"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8171'";"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8172'";"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8181'";"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8182'";"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'81821'";"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'81822'";"Muut laitosmiehet ym.";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8183'";"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8189'";"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8211'";"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8212'";"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8219'";"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8311'";"Veturinkuljettajat";"'54'";"--,--,--,54,54" "'8312'";"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät";"'54'";"--,--,--,54,54" "'8321'";"Moottoripyörälähetit yms.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'8322'";"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'8331'";"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'8332'";"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'8341'";"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'8342'";"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'8343'";"Nosturinkuljettajat";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'83441'";"Ahtaajat";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'83442'";"Trukinkuljettajat ym.";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'8350'";"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9111'";"Kotiapulaiset ja -siivoojat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'91121'";"Toimistosiivoojat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'91122'";"Hotellisiivoojat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'91123'";"Sairaala- ja laitosapulaiset";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'91124'";"Päiväkotiapulaiset";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'91129'";"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9121'";"Puhdistajat ja prässääjät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9122'";"Ajoneuvojen pesijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9123'";"Ikkunanpesijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9129'";"Muut puhdistustyöntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9211'";"Maanviljelyn avustavat työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'9212'";"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'9213'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'9214'";"Avustavat puutarhatyöntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'9215'";"Metsätalouden avustavat työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'9216'";"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät";"'A5'";"12,11,11,51,51" "'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'931'";"Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'9311'";"Kaivosten avustavat työntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'9312'";"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'9313'";"Rakennusalan avustavat työntekijät";"'B7'";"23,21,22,52,53" "'9321'";"Käsinpakkaajat";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'9329'";"Muut valmistusalan avustavat työntekijät";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'9332'";"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9333'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'9334'";"Hyllyjen täyttäjät";"'C2'";"23,21,22,53,54" "'9411'";"Pikaruokatyöntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9412'";"Avustavat keittiötyöntekijät";"'C1'";"23,21,22,53,53" "'9510'";"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9520'";"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9611'";"Jätteiden kerääjät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9612'";"Jätteiden lajittelijat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9613'";"Kadunlakaisijat ym.";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9621'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9622'";"Satunnaistöiden tekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9623'";"Mittareiden lukijat ym.";"'54'";"--,--,--,54,54" "'9624'";"Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'9629'";"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät";"'C3'";"23,21,22,54,54" "'X'";"Tuntematon";"'E4'";"99,99,99,99,99" "'XX'";"Tuntematon";"'E4'";"99,99,99,99,99" "'XXX'";"Tuntematon";"'E4'";"99,99,99,99,99" "'XXXX'";"Tuntematon";"'E4'";"99,99,99,99,99" "'XXXXX'";"Tuntematon";"'E4'";"99,99,99,99,99"