Windows-1252;;ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101;; sourcecode;sourcename;targetcode;targetname "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'1'";"Johtajat" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'2'";"Erityisasiantuntijat" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'3'";"Asiantuntijat" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'1'";"Johtajat ja ylimmät virkamiehet";"'9'";"Muut työntekijät" "'11'";"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat";"'11'";"Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'111'";"Ylimmät virkamiehet";"'111'";"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'1110'";"Ylimmät virkamiehet";"'1111'";"Lainsäätäjät" "'1110'";"Ylimmät virkamiehet";"'1112'";"Julkishallinnon ylimmät virkamiehet" "'11101'";"Valtion keskushallinnon johtajat";"'1111'";"Lainsäätäjät" "'11101'";"Valtion keskushallinnon johtajat";"'11121'";"Valtion keskushallinnon johtajat" "'11102'";"Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat";"'1111'";"Lainsäätäjät" "'11102'";"Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat";"'11122'";"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'11103'";"Kuntien ja kaupunkien johtajat";"'1111'";"Lainsäätäjät" "'11103'";"Kuntien ja kaupunkien johtajat";"'11122'";"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'114'";"Järjestöjen johtajat";"'111'";"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'1141'";"Puolueiden johtajat";"'1114'";"Järjestöjen johtajat" "'1141'";"Puolueiden johtajat";"'11142'";"Muiden järjestöjen johtajat" "'1142'";"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat";"'1114'";"Järjestöjen johtajat" "'1142'";"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat";"'11141'";"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat" "'1143'";"Muiden järjestöjen johtajat";"'1114'";"Järjestöjen johtajat" "'1143'";"Muiden järjestöjen johtajat";"'11142'";"Muiden järjestöjen johtajat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'11'";"Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'12'";"Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'13'";"Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'14'";"Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'21'";"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'22'";"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'24'";"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'25'";"Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'26'";"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'12'";"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'121'";"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat";"'111'";"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'121'";"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat";"'112'";"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" "'1210'";"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat";"'1112'";"Julkishallinnon ylimmät virkamiehet" "'1210'";"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat";"'11122'";"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'1210'";"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat";"'1120'";"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'121'";"Liiketoiminta- ja hallintojohtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'131'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'132'";"Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'133'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'134'";"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'141'";"Hotellin- ja ravintolanjohtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'142'";"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'143'";"Muiden palvelualojen johtajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'213'";"Biotieteiden erityisasiantuntijat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'265'";"Taiteilijat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'315'";"Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat" "'122'";"Tuotanto- ja linjajohtajat";"'522'";"Myyjät ja kauppiaat" "'1221'";"Maa- ja metsätalouden johtajat";"'1311'";"Maa- ja metsätalouden johtajat" "'1221'";"Maa- ja metsätalouden johtajat";"'1312'";"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat" "'1221'";"Maa- ja metsätalouden johtajat";"'2132'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'1221'";"Maa- ja metsätalouden johtajat";"'21321'";"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'1222'";"Teollisuuden tuotantojohtajat";"'1321'";"Teollisuuden tuotantojohtajat" "'1222'";"Teollisuuden tuotantojohtajat";"'1322'";"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat" "'1223'";"Rakennusalan tuotantojohtajat";"'1323'";"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat" "'1224'";"Kaupan ym. johtajat";"'1420'";"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'1224'";"Kaupan ym. johtajat";"'5222'";"Myymäläesimiehet" "'1225'";"Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt";"'1411'";"Hotellinjohtajat" "'1225'";"Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt";"'1412'";"Ravintolanjohtajat" "'1226'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'1324'";"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'1226'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'1330'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'1226'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'3152'";"Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt" "'12261'";"Laivan päälliköt (iso alus)";"'31521'";"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet" "'12269'";"Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'1324'";"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'12269'";"Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'1330'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'12269'";"Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat";"'31523'";"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit" "'1227'";"Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1227'";"Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat";"'1346'";"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'1228'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1228'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat";"'1439'";"Muut palvelualojen johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1341'";"Lastenhoidon johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1342'";"Terveydenhuollon johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1343'";"Vanhustenhuollon johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1344'";"Sosiaalihuollon johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1345'";"Opetusalan johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1349'";"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'1431'";"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'1229'";"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'12291'";"Opetusalan johtajat ja rehtorit";"'1345'";"Opetusalan johtajat" "'12292'";"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat";"'1341'";"Lastenhoidon johtajat" "'12292'";"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat";"'1342'";"Terveydenhuollon johtajat" "'12292'";"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat";"'1343'";"Vanhustenhuollon johtajat" "'12292'";"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat";"'1344'";"Sosiaalihuollon johtajat" "'12293'";"Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat";"'1431'";"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'12294'";"Kulttuurijohtajat";"'1349'";"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'12294'";"Kulttuurijohtajat";"'1431'";"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'12294'";"Kulttuurijohtajat";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'12299'";"Muut tuotanto- ja linjajohtajat";"'1349'";"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'111'";"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'121'";"Liiketoiminta- ja hallintojohtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'122'";"Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'132'";"Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'133'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'134'";"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'241'";"Rahoitusalan erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'251'";"Systeemityön erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'252'";"Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat" "'123'";"Asiantuntijajohtajat";"'332'";"Myynti- ja ostoagentit" "'1231'";"Talous- ja hallintojohtajat";"'1211'";"Talousjohtajat" "'1231'";"Talous- ja hallintojohtajat";"'1213'";"Politiikka- ja suunnittelujohtajat" "'1231'";"Talous- ja hallintojohtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1231'";"Talous- ja hallintojohtajat";"'1346'";"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'1231'";"Talous- ja hallintojohtajat";"'2411'";"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat" "'1232'";"Henkilöstöjohtajat";"'1212'";"Henkilöstöjohtajat" "'1232'";"Henkilöstöjohtajat";"'2423'";"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" "'1233'";"Myynti- ja markkinointijohtajat";"'1221'";"Myynti- ja markkinointijohtajat" "'1233'";"Myynti- ja markkinointijohtajat";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'1233'";"Myynti- ja markkinointijohtajat";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'1234'";"Mainos- ja tiedotusjohtajat";"'1222'";"Mainos- ja tiedotusjohtajat" "'1234'";"Mainos- ja tiedotusjohtajat";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'1235'";"Osto- ja varastopäälliköt";"'1324'";"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'1235'";"Osto- ja varastopäälliköt";"'3323'";"Sisäänostajat" "'1236'";"Tietotekniikkajohtajat";"'1330'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'1236'";"Tietotekniikkajohtajat";"'2434'";"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'1236'";"Tietotekniikkajohtajat";"'2511'";"Sovellusarkkitehdit" "'1236'";"Tietotekniikkajohtajat";"'2522'";"Tietojärjestelmien ylläpitäjät" "'1236'";"Tietotekniikkajohtajat";"'2529'";"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'1237'";"Tutkimus- ja kehitysjohtajat";"'1223'";"Tutkimus- ja kehitysjohtajat" "'1237'";"Tutkimus- ja kehitysjohtajat";"'2269'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'1239'";"Muut asiantuntijajohtajat";"'1112'";"Julkishallinnon ylimmät virkamiehet" "'1239'";"Muut asiantuntijajohtajat";"'11122'";"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'1239'";"Muut asiantuntijajohtajat";"'1213'";"Politiikka- ja suunnittelujohtajat" "'1239'";"Muut asiantuntijajohtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'12'";"Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'13'";"Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'14'";"Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'25'";"Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'26'";"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'41'";"Toimistotyöntekijät" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'61'";"Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym." "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'71'";"Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'73'";"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'74'";"Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'83'";"Kuljetustyöntekijät" "'13'";"Pienyritysten johtajat";"'91'";"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'121'";"Liiketoiminta- ja hallintojohtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'131'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'132'";"Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'133'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'134'";"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'141'";"Hotellin- ja ravintolanjohtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'142'";"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'143'";"Muiden palvelualojen johtajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'251'";"Systeemityön erityisasiantuntijat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'264'";"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'413'";"Tekstinkäsittelijät ja tallentajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'514'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym." "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'515'";"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'522'";"Myyjät ja kauppiaat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'611'";"Pelto- ja puutarhaviljelijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'612'";"Eläintenkasvattajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'711'";"Rakennustyöntekijät ym." "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'712'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'722'";"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'732'";"Painoalan työntekijät" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'741'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'751'";"Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym." "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'752'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'753'";"Vaatetusalan työntekijät ym." "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'832'";"Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'833'";"Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'834'";"Työkoneiden kuljettajat" "'131'";"Pienyritysten johtajat";"'911'";"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'1311'";"Maa- ja metsätalouden johtajat" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'6111'";"Pelto- ja avomaaviljelijät" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'61111'";"Peltoviljelijät" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'6113'";"Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'61131'";"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'6121'";"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'61211'";"Karjankasvattajat ym." "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'6122'";"Siipikarjankasvattajat" "'1311'";"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat";"'8341'";"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'1321'";"Teollisuuden tuotantojohtajat" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'1439'";"Muut palvelualojen johtajat" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7222'";"Työkaluntekijät ja lukkosepät" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7313'";"Koru-, kulta- ja hopeasepät" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7322'";"Painajat" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7512'";"Leipurit ja kondiittorit" "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7522'";"Huonekalupuusepät ym." "'1312'";"Pienteollisuuden johtajat";"'7536'";"Suutarit ym." "'1313'";"Rakennusalan pienyritysten johtajat";"'1323'";"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat" "'1313'";"Rakennusalan pienyritysten johtajat";"'7111'";"Talonrakentajat" "'1313'";"Rakennusalan pienyritysten johtajat";"'7126'";"Putkiasentajat" "'1313'";"Rakennusalan pienyritysten johtajat";"'7411'";"Rakennussähköasentajat" "'1313'";"Rakennusalan pienyritysten johtajat";"'8342'";"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat" "'1314'";"Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat";"'1420'";"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'1314'";"Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat";"'5221'";"Kauppiaat (pienyrittäjät)" "'1314'";"Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat";"'5245'";"Huoltamotyöntekijät" "'1315'";"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat";"'1411'";"Hotellinjohtajat" "'1315'";"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat";"'1412'";"Ravintolanjohtajat" "'1315'";"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat";"'5152'";"Yksityiskotien taloudenhoitajat" "'1315'";"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat";"'5246'";"Kahvila- ja baarimyyjät" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'1324'";"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'1330'";"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'2511'";"Sovellusarkkitehdit" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'4131'";"Tekstinkäsittelijät" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'8322'";"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'8331'";"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" "'1316'";"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat";"'8332'";"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" "'1317'";"Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1317'";"Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat";"'1439'";"Muut palvelualojen johtajat" "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'1439'";"Muut palvelualojen johtajat" "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'5141'";"Kampaajat ja parturit" "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'5142'";"Kosmetologit ym." "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'5151'";"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'9112'";"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'1318'";"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat";"'91121'";"Toimistosiivoojat ym." "'1319'";"Muut pienyritysten johtajat";"'1219'";"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'1319'";"Muut pienyritysten johtajat";"'1349'";"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'1319'";"Muut pienyritysten johtajat";"'1431'";"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'1319'";"Muut pienyritysten johtajat";"'2641'";"Kirjailijat ym." "'1319'";"Muut pienyritysten johtajat";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'2'";"Erityisasiantuntijat" "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'3'";"Asiantuntijat" "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'2'";"Erityisasiantuntijat";"'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'21'";"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat";"'21'";"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'21'";"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat";"'24'";"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'21'";"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat";"'25'";"Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat" "'21'";"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'21'";"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'211'";"Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat";"'211'";"Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat" "'2111'";"Fyysikot ja astronomit";"'2111'";"Fyysikot ja astronomit" "'2112'";"Meteorologit";"'2112'";"Meteorologit" "'2113'";"Kemistit";"'2113'";"Kemistit" "'2114'";"Geologit ja geofyysikot";"'2114'";"Geologit ja geofyysikot" "'212'";"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat";"'212'";"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat" "'212'";"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'2121'";"Matematiikan erityisasiantuntijat";"'2120'";"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät" "'2122'";"Tilastotieteen erityisasiantuntijat";"'2120'";"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät" "'2122'";"Tilastotieteen erityisasiantuntijat";"'3314'";"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" "'213'";"Tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'215'";"Sähköteknologian erityisasiantuntijat" "'213'";"Tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'251'";"Systeemityön erityisasiantuntijat" "'213'";"Tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'252'";"Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2511'";"Sovellusarkkitehdit" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2512'";"Sovellussuunnittelijat" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2513'";"Web- ja multimediakehittäjät" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2514'";"Sovellusohjelmoijat" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2519'";"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2521'";"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat" "'2131'";"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat";"'2522'";"Tietojärjestelmien ylläpitäjät" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'2153'";"ICT-alan erityisasiantuntijat" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'21531'";"Tietoliikenneteknologian tutkijat" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'21532'";"Tietotekniikka-alan tutkijat" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'2511'";"Sovellusarkkitehdit" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'2523'";"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'2139'";"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat";"'2529'";"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'214'";"Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'215'";"Sähköteknologian erityisasiantuntijat" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'216'";"Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'214'";"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'312'";"Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa" "'2141'";"Talonrakennusalan erityisasiantuntijat";"'2161'";"Talonrakennuksen arkkitehdit" "'2141'";"Talonrakennusalan erityisasiantuntijat";"'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat" "'2142'";"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat";"'2142'";"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat" "'2142'";"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat";"'2162'";"Maisema-arkkitehdit" "'2142'";"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat";"'2164'";"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat" "'2143'";"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat";"'2151'";"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat" "'2143'";"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat";"'2433'";"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'2144'";"Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat";"'2152'";"Elektroniikan erityisasiantuntijat" "'2145'";"Konetekniikan erityisasiantuntijat";"'2144'";"Konetekniikan erityisasiantuntijat" "'2145'";"Konetekniikan erityisasiantuntijat";"'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat" "'2146'";"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat";"'2145'";"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat" "'2147'";"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat";"'2146'";"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat" "'2148'";"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat";"'2164'";"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat" "'2148'";"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat";"'2165'";"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat" "'2149'";"Muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'2141'";"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat" "'2149'";"Muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'2143'";"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" "'2149'";"Muut tekniikan erityisasiantuntijat";"'2149'";"Muut tekniikan erityisasiantuntijat" "'22'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'21'";"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'22'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'22'";"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'22'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'22'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'32'";"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'22'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'61'";"Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym." "'221'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat";"'213'";"Biotieteiden erityisasiantuntijat" "'221'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat";"'221'";"Lääkärit" "'221'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat";"'314'";"Biotieteiden asiantuntijat" "'221'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat";"'611'";"Pelto- ja puutarhaviljelijät" "'2211'";"Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym.";"'2131'";"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" "'2211'";"Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym.";"'2133'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" "'2212'";"Farmakologit, patologit ym.";"'2131'";"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" "'2212'";"Farmakologit, patologit ym.";"'2212'";"Ylilääkärit ja erikoislääkärit" "'22121'";"Farmakologit, biokemistit ym.";"'2131'";"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" "'22122'";"Patologit";"'22122'";"Erikoislääkärit" "'2213'";"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat";"'2132'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'2213'";"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat";"'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot" "'2213'";"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat";"'3143'";"Metsätalousteknikot" "'2213'";"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat";"'6113'";"Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät" "'22131'";"Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat";"'21321'";"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'22131'";"Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat";"'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot" "'22131'";"Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat";"'61131'";"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" "'22132'";"Metsäalan erityisasiantuntijat";"'21322'";"Metsätalouden erityisasiantuntijat" "'22132'";"Metsäalan erityisasiantuntijat";"'3143'";"Metsätalousteknikot" "'222'";"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'221'";"Lääkärit" "'222'";"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'225'";"Eläinlääkärit" "'222'";"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'222'";"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'2221'";"Lääkärit";"'2211'";"Yleislääkärit" "'2221'";"Lääkärit";"'2212'";"Ylilääkärit ja erikoislääkärit" "'22211'";"Ylilääkärit";"'22121'";"Ylilääkärit" "'22212'";"Erikoislääkärit ja osastonlääkärit";"'22122'";"Erikoislääkärit" "'22213'";"Muut lääkärit";"'2211'";"Yleislääkärit" "'22213'";"Muut lääkärit";"'22122'";"Erikoislääkärit" "'2222'";"Hammaslääkärit";"'2261'";"Hammaslääkärit" "'2223'";"Eläinlääkärit";"'2250'";"Eläinlääkärit" "'2223'";"Eläinlääkärit";"'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'2224'";"Proviisorit";"'2262'";"Proviisorit" "'2229'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'2265'";"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat" "'2229'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat";"'3254'";"Optikot" "'223'";"Ylihoitajat ja osastonhoitajat";"'222'";"Hoitotyön erityisasiantuntijat" "'2230'";"Ylihoitajat ja osastonhoitajat";"'2221'";"Ylihoitajat ja osastonhoitajat" "'22301'";"Ylihoitajat";"'22211'";"Ylihoitajat" "'22302'";"Osastonhoitajat";"'22212'";"Osastonhoitajat" "'23'";"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat";"'23'";"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'23'";"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat";"'24'";"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'231'";"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat";"'231'";"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'2310'";"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat";"'2310'";"Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat" "'23101'";"Professorit";"'23101'";"Professorit" "'23102'";"Lehtorit ja yliassistentit";"'23102'";"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)" "'23103'";"Assistentit ja tuntiopettajat";"'23103'";"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)" "'232'";"Aineenopettajat ja lehtorit";"'231'";"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'232'";"Aineenopettajat ja lehtorit";"'232'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'232'";"Aineenopettajat ja lehtorit";"'233'";"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'232'";"Aineenopettajat ja lehtorit";"'234'";"Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat" "'232'";"Aineenopettajat ja lehtorit";"'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'2321'";"Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat";"'2330'";"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'2321'";"Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat";"'2341'";"Peruskoulun alaluokkien opettajat" "'23211'";"Matemaattisten aineiden opettajat";"'23301'";"Matemaattisten aineiden opettajat" "'23212'";"Äidinkielenopettajat";"'23302'";"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat" "'23213'";"Kieltenopettajat";"'23304'";"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" "'23213'";"Kieltenopettajat";"'23412'";"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'23214'";"Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat";"'23304'";"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" "'23215'";"Taito- ja taideaineiden opettajat";"'23303'";"Taito- ja taideaineiden opettajat" "'23215'";"Taito- ja taideaineiden opettajat";"'23412'";"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'23219'";"Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat";"'23304'";"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" "'23219'";"Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat";"'23412'";"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'2322'";"Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat";"'2310'";"Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat" "'2322'";"Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat";"'2320'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'23221'";"Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit";"'23104'";"Yliopettajat (AMK)" "'23221'";"Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit";"'23105'";"Lehtorit (AMK)" "'23221'";"Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit";"'23106'";"Tuntiopettajat ym. (AMK)" "'23222'";"Ammatillisten oppilaitosten lehtorit";"'2320'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'2323'";"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat";"'2353'";"Muut kieltenopettajat" "'2323'";"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat";"'2354'";"Muut musiikin opettajat" "'2323'";"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat";"'2355'";"Muut taideaineiden opettajat" "'2323'";"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat";"'2359'";"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'2323'";"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat";"'23592'";"Muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'233'";"Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat";"'234'";"Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat" "'2331'";"Luokanopettajat";"'2341'";"Peruskoulun alaluokkien opettajat" "'2331'";"Luokanopettajat";"'23411'";"Luokanopettajat" "'2331'";"Luokanopettajat";"'23412'";"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'2332'";"Lastentarhanopettajat";"'2342'";"Lastentarhanopettajat" "'234'";"Erityisopettajat";"'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'2340'";"Erityisopettajat";"'2352'";"Erityisopettajat" "'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat";"'233'";"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat";"'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2330'";"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2351'";"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2356'";"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2359'";"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'2351'";"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat";"'2424'";"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" "'23511'";"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat";"'2351'";"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'23511'";"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat";"'2356'";"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat" "'23511'";"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'23511'";"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat";"'2424'";"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" "'23512'";"Puhe- ja esiintymistaidon opettajat";"'23303'";"Taito- ja taideaineiden opettajat" "'23512'";"Puhe- ja esiintymistaidon opettajat";"'23592'";"Muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'2352'";"Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat";"'2351'";"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'2359'";"Opinto-ohjaajat";"'2359'";"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'2359'";"Opinto-ohjaajat";"'23591'";"Opinto-ohjaajat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'21'";"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'22'";"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'24'";"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'26'";"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'44'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'53'";"Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät" "'24'";"Muiden alojen erityisasiantuntijat";"'73'";"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'241'";"Rahoitusalan erityisasiantuntijat" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'332'";"Myynti- ja ostoagentit" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'334'";"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'341'";"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'342'";"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym." "'241'";"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'2411'";"Tilintarkastajat, kamreerit ym.";"'2411'";"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat" "'2411'";"Tilintarkastajat, kamreerit ym.";"'2412'";"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat" "'2411'";"Tilintarkastajat, kamreerit ym.";"'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'2411'";"Tilintarkastajat, kamreerit ym.";"'3313'";"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" "'2412'";"Henkilöstösuunnittelijat ym.";"'2423'";"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" "'2412'";"Henkilöstösuunnittelijat ym.";"'2424'";"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" "'2412'";"Henkilöstösuunnittelijat ym.";"'4416'";"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'2432'";"Tiedottajat" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'3343'";"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'3411'";"Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat" "'2419'";"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat";"'3422'";"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'24191'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'24191'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'24192'";"Tiedottajat";"'2432'";"Tiedottajat" "'24192'";"Tiedottajat";"'3343'";"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" "'24193'";"Kuluttajaneuvojat ym.";"'34113'";"Kuluttajaneuvojat ym." "'24194'";"Järjestöalan erityisasiantuntijat";"'34112'";"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat" "'24194'";"Järjestöalan erityisasiantuntijat";"'3422'";"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'242'";"Lainopilliset erityisasiantuntijat";"'261'";"Lainopilliset erityisasiantuntijat" "'2421'";"Asianajajat ja syyttäjät";"'2611'";"Asianajajat" "'2422'";"Tuomioistuinlakimiehet";"'2612'";"Tuomioistuinlakimiehet" "'2429'";"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat";"'2611'";"Asianajajat" "'2429'";"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat";"'2619'";"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat" "'243'";"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat";"'262'";"Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat" "'243'";"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat";"'264'";"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät" "'243'";"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat";"'265'";"Taiteilijat" "'243'";"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'243'";"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'2431'";"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat";"'2621'";"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat" "'2431'";"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'2431'";"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'2431'";"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat";"'4415'";"Arkistotyöntekijät" "'24311'";"Arkistonhoitajat";"'26211'";"Arkistonhoitajat" "'24311'";"Arkistonhoitajat";"'4415'";"Arkistotyöntekijät" "'24312'";"Museoalan erityisasiantuntijat";"'26212'";"Museoalan erityisasiantuntijat" "'24312'";"Museoalan erityisasiantuntijat";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'24312'";"Museoalan erityisasiantuntijat";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'2432'";"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.";"'2622'";"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym." "'2432'";"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.";"'2641'";"Kirjailijat ym." "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'263'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'264'";"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'341'";"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'244'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'532'";"Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat" "'2441'";"Ekonomistit";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'2441'";"Ekonomistit";"'2631'";"Ekonomistit" "'2442'";"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat";"'2632'";"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat" "'2442'";"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat";"'3314'";"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" "'2443'";"Historioitsijat ym.";"'2633'";"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit" "'2444'";"Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit";"'2643'";"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" "'2445'";"Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit";"'2266'";"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'2445'";"Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit";"'2634'";"Psykologit" "'24451'";"Psykologit";"'2634'";"Psykologit" "'24452'";"Psykoterapeutit";"'2634'";"Psykologit" "'24453'";"Puheterapeutit";"'2266'";"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'2446'";"Sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'2635'";"Sosiaalityön erityisasiantuntijat" "'2446'";"Sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'3412'";"Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym." "'2446'";"Sosiaalialan erityisasiantuntijat";"'5321'";"Lähihoitajat" "'24461'";"Sosiaalityöntekijät";"'26351'";"Sosiaalityöntekijät ym." "'24461'";"Sosiaalityöntekijät";"'34121'";"Sosiaalialan ohjaajat" "'24461'";"Sosiaalityöntekijät";"'53212'";"Kehitysvammaisten hoitajat" "'24462'";"Sosiaalialan suunnittelijat";"'26352'";"Sosiaalialan suunnittelijat ym." "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'216'";"Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat" "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'264'";"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät" "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'265'";"Taiteilijat" "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'245'";"Toimittajat, taiteilijat ym.";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'2451'";"Toimittajat, kirjailijat ym.";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'2451'";"Toimittajat, kirjailijat ym.";"'2641'";"Kirjailijat ym." "'2451'";"Toimittajat, kirjailijat ym.";"'2642'";"Toimittajat" "'2451'";"Toimittajat, kirjailijat ym.";"'2643'";"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" "'2451'";"Toimittajat, kirjailijat ym.";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'24511'";"Päällikkötoimittajat";"'26421'";"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt" "'24512'";"Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot";"'2641'";"Kirjailijat ym." "'24512'";"Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot";"'26422'";"Lehtien yms. toimittajat" "'24513'";"Radio- ja tv-toimittajat";"'26423'";"Radio- ja tv-toimittajat" "'24513'";"Radio- ja tv-toimittajat";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'24514'";"Mainostoimittajat";"'2431'";"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'24515'";"Kirjailijat ja dramaturgit";"'2641'";"Kirjailijat ym." "'24515'";"Kirjailijat ja dramaturgit";"'2643'";"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" "'2452'";"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym.";"'2163'";"Tuote- ja vaatesuunnittelijat" "'2452'";"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym.";"'2166'";"Graafiset ja multimediasuunnittelijat" "'2452'";"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym.";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'2452'";"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym.";"'3432'";"Sisustussuunnittelijat ym." "'2452'";"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym.";"'7319'";"Muut käsityöntekijät" "'24521'";"Kuvataiteilijat";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'24522'";"Graafiset suunnittelijat";"'2166'";"Graafiset ja multimediasuunnittelijat" "'24522'";"Graafiset suunnittelijat";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'24523'";"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat";"'2163'";"Tuote- ja vaatesuunnittelijat" "'24523'";"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat";"'2651'";"Kuvataiteilijat" "'24523'";"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat";"'3432'";"Sisustussuunnittelijat ym." "'24523'";"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat";"'7319'";"Muut käsityöntekijät" "'2453'";"Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat";"'2652'";"Muusikot, laulajat ja säveltäjät" "'2454'";"Tanssitaiteilijat";"'2653'";"Tanssitaiteilijat ja koreografit" "'2455'";"Näyttelijät ja ohjaajat";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'2455'";"Näyttelijät ja ohjaajat";"'2655'";"Näyttelijät" "'24551'";"Näyttelijät";"'2655'";"Näyttelijät" "'24552'";"Teatteri- ja elokuvaohjaajat";"'2654'";"Ohjaajat ja tuottajat" "'246'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat";"'263'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'2460'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat";"'2636'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'247'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'247'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'247'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'263'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'247'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'335'";"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'2269'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'2635'";"Sosiaalityön erityisasiantuntijat" "'2470'";"Julkisen alan erityisasiantuntijat";"'3359'";"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'24701'";"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat";"'2269'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'24701'";"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'24701'";"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat";"'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'24701'";"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat";"'3359'";"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'24702'";"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat";"'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'24702'";"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat";"'2421'";"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'24702'";"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat";"'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'24702'";"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat";"'26351'";"Sosiaalityöntekijät ym." "'3'";"Asiantuntijat";"'1'";"Johtajat" "'3'";"Asiantuntijat";"'2'";"Erityisasiantuntijat" "'3'";"Asiantuntijat";"'3'";"Asiantuntijat" "'3'";"Asiantuntijat";"'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'3'";"Asiantuntijat";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'3'";"Asiantuntijat";"'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'22'";"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'32'";"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'35'";"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'31'";"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat";"'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat";"'312'";"Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa" "'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat";"'352'";"Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot" "'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat";"'754'";"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'3111'";"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat";"'3111'";"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat" "'3112'";"Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat";"'3112'";"Rakentamisen asiantuntijat" "'3112'";"Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat";"'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat" "'31121'";"Talonrakennusalan asiantuntijat";"'31121'";"Talonrakentamisen asiantuntijat" "'31121'";"Talonrakennusalan asiantuntijat";"'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat" "'31122'";"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat";"'31122'";"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat" "'31122'";"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat";"'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat" "'31123'";"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat";"'31123'";"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" "'31123'";"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat";"'3123'";"Rakennusalan työnjohtajat" "'3113'";"Sähkötekniikan asiantuntijat";"'3113'";"Sähkötekniikan asiantuntijat" "'3113'";"Sähkötekniikan asiantuntijat";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'3114'";"Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat";"'3114'";"Elektroniikan asiantuntijat" "'3114'";"Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat";"'3522'";"Televiestinnän tekniset asiantuntijat" "'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat";"'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat" "'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'3116'";"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat";"'3116'";"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat" "'3116'";"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'3117'";"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat";"'3117'";"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" "'3117'";"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat";"'3121'";"Kaivostyönjohtajat" "'3118'";"Tekniset piirtäjät";"'3118'";"Tekniset piirtäjät" "'3119'";"Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'3119'";"Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'3119'";"Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat";"'7543'";"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" "'31191'";"Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31191'";"Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'31192'";"Graafisen tekniikan asiantuntijat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31193'";"Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31199'";"Muut teknisten alojen asiantuntijat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31199'";"Muut teknisten alojen asiantuntijat";"'7543'";"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" "'312'";"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.";"'351'";"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt" "'3120'";"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.";"'3511'";"Käytön operaattorit" "'3120'";"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.";"'3512'";"Käytön tukihenkilöt" "'3120'";"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.";"'3513'";"Tietoverkkoteknikot" "'3120'";"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.";"'3514'";"Webmasterit ja -teknikot" "'313'";"Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät";"'321'";"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'313'";"Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'313'";"Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät";"'352'";"Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot" "'3131'";"Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät";"'3431'";"Valokuvaajat" "'3131'";"Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät";"'3521'";"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot" "'3132'";"Radio- ja tv-tarkkailijat";"'3521'";"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot" "'3139'";"Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät";"'3211'";"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" "'3139'";"Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät";"'3522'";"Televiestinnän tekniset asiantuntijat" "'314'";"Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat";"'315'";"Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat" "'314'";"Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat";"'723'";"Koneasentajat ja -korjaajat" "'3141'";"Alusten konepäälliköt ja konemestarit";"'3151'";"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit" "'3142'";"Perämiehet ja pienten alusten päälliköt";"'3152'";"Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt" "'3142'";"Perämiehet ja pienten alusten päälliköt";"'31522'";"Pienten alusten päälliköt" "'3143'";"Lentokapteenit ja -perämiehet";"'3153'";"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'3144'";"Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat";"'3152'";"Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt" "'3144'";"Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat";"'3154'";"Lennonjohtajat" "'31441'";"Lennonjohtajat ym.";"'3154'";"Lennonjohtajat" "'31442'";"Satamaliikenteen ohjaajat";"'31523'";"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit" "'3145'";"Lentoturvallisuusteknikot ym.";"'3155'";"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat" "'3145'";"Lentoturvallisuusteknikot ym.";"'7232'";"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" "'315'";"Turvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'315'";"Turvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'315'";"Turvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'3151'";"Rakennus- ja palotarkastajat";"'3112'";"Rakentamisen asiantuntijat" "'3151'";"Rakennus- ja palotarkastajat";"'31121'";"Talonrakentamisen asiantuntijat" "'3151'";"Rakennus- ja palotarkastajat";"'31122'";"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat" "'3151'";"Rakennus- ja palotarkastajat";"'31123'";"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" "'3151'";"Rakennus- ja palotarkastajat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'3114'";"Elektroniikan asiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'3117'";"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'3152'";"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'31521'";"Työsuojelutarkastajat";"'2263'";"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'31521'";"Työsuojelutarkastajat";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'31522'";"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'3114'";"Elektroniikan asiantuntijat" "'31522'";"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'3115'";"Konetekniikan asiantuntijat" "'31522'";"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'3117'";"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" "'31522'";"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31522'";"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'32'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat";"'21'";"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'32'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat";"'22'";"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'32'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'32'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat";"'32'";"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'32'";"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'321'";"Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat";"'213'";"Biotieteiden erityisasiantuntijat" "'321'";"Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat";"'314'";"Biotieteiden asiantuntijat" "'321'";"Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat";"'321'";"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'3211'";"Laborantit ym.";"'3141'";"Laborantit ym." "'3211'";"Laborantit ym.";"'3212'";"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" "'3212'";"Agrologit ja metsätalousteknikot";"'2132'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'3212'";"Agrologit ja metsätalousteknikot";"'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot" "'3212'";"Agrologit ja metsätalousteknikot";"'3143'";"Metsätalousteknikot" "'32121'";"Agrologit";"'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot" "'32122'";"Metsätalousteknikot";"'21322'";"Metsätalouden erityisasiantuntijat" "'32122'";"Metsätalousteknikot";"'3143'";"Metsätalousteknikot" "'3213'";"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat";"'2132'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'3213'";"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat";"'21321'";"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'3213'";"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat";"'3142'";"Maa- ja kalatalousteknikot" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'213'";"Biotieteiden erityisasiantuntijat" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'214'";"Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'321'";"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'323'";"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'324'";"Seminologit ym." "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'322'";"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'3222'";"Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät";"'2133'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" "'3222'";"Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät";"'2143'";"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" "'3222'";"Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'32221'";"Terveystarkastajat";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'32222'";"Ympäristönsuojelutyöntekijät";"'2133'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" "'32222'";"Ympäristönsuojelutyöntekijät";"'2143'";"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" "'32222'";"Ympäristönsuojelutyöntekijät";"'3257'";"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'3223'";"Ravitsemusalan asiantuntijat";"'2265'";"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat" "'3223'";"Ravitsemusalan asiantuntijat";"'3434'";"Keittiöpäälliköt" "'3224'";"Optikot";"'3254'";"Optikot" "'3225'";"Hammashuoltajat";"'3251'";"Suuhygienistit" "'3226'";"Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.";"'3255'";"Fysioterapeutit ym." "'3226'";"Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.";"'3259'";"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat" "'32261'";"Fysioterapeutit";"'3255'";"Fysioterapeutit ym." "'32262'";"Toimintaterapeutit";"'32591'";"Toimintaterapeutit" "'32269'";"Muut terapeutit";"'32592'";"Muut terapeutit" "'3227'";"Seminologit ym.";"'3240'";"Seminologit ym." "'3228'";"Farmaseutit";"'3213'";"Farmaseutit" "'3229'";"Luontaisparantajat";"'3230'";"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" "'323'";"Sairaanhoitajat, kätilöt ym.";"'226'";"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'323'";"Sairaanhoitajat, kätilöt ym.";"'321'";"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'323'";"Sairaanhoitajat, kätilöt ym.";"'322'";"Sairaanhoitajat, kätilöt ym." "'3231'";"Sairaanhoitajat ym.";"'2266'";"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'3231'";"Sairaanhoitajat ym.";"'3211'";"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" "'3231'";"Sairaanhoitajat ym.";"'3212'";"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" "'3231'";"Sairaanhoitajat ym.";"'3221'";"Sairaanhoitajat ym." "'32311'";"Sairaanhoitajat";"'32211'";"Sairaanhoitajat" "'32312'";"Terveydenhoitajat";"'32212'";"Terveydenhoitajat" "'32313'";"Röntgenhoitajat";"'3211'";"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" "'32314'";"Laboratoriohoitajat";"'3212'";"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" "'32315'";"Kuulontutkijat";"'2266'";"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'3232'";"Kätilöt";"'3222'";"Kätilöt" "'33'";"Liikenneopettajat ym.";"'23'";"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'33'";"Liikenneopettajat ym.";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'334'";"Liikenneopettajat ym.";"'232'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'334'";"Liikenneopettajat ym.";"'235'";"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'334'";"Liikenneopettajat ym.";"'516'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'3340'";"Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.";"'2320'";"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'3340'";"Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.";"'2359'";"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'3340'";"Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.";"'5165'";"Ajo-opettajat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'13'";"Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'14'";"Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'24'";"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'26'";"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'41'";"Toimistotyöntekijät" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'43'";"Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'44'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'34'";"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'134'";"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'143'";"Muiden palvelualojen johtajat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'241'";"Rahoitusalan erityisasiantuntijat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'243'";"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'332'";"Myynti- ja ostoagentit" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'333'";"Yrityspalveluiden välittäjät" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'334'";"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'412'";"Yleissihteerit" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'432'";"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'522'";"Myyjät ja kauppiaat" "'341'";"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'3411'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat";"'2412'";"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat" "'3411'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat";"'2413'";"Rahoitusanalyytikot" "'3411'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat";"'3311'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat" "'3411'";"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat";"'3312'";"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'3412'";"Vakuutusalan asiamiehet";"'3315'";"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat" "'3412'";"Vakuutusalan asiamiehet";"'3321'";"Vakuutusalan palvelumyyjät" "'3413'";"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät";"'3334'";"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät" "'34131'";"Kiinteistönvälittäjät";"'33341'";"Kiinteistönvälittäjät" "'34132'";"Isännöitsijät";"'33342'";"Isännöitsijät" "'3414'";"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät";"'1439'";"Muut palvelualojen johtajat" "'3414'";"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät";"'2422'";"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'3414'";"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät";"'3332'";"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät" "'3414'";"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät";"'3339'";"Muut liike-elämän asiantuntijat" "'3414'";"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät";"'4221'";"Matkatoimistovirkailijat" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'2433'";"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'2434'";"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'3331'";"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'4120'";"Yleissihteerit" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'4419'";"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'3415'";"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit";"'5223'";"Myyjät" "'34151'";"Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat";"'2433'";"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'34151'";"Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat";"'2434'";"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'34151'";"Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'34152'";"Myynti- ja vientisihteerit";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'34152'";"Myynti- ja vientisihteerit";"'3331'";"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" "'34152'";"Myynti- ja vientisihteerit";"'4120'";"Yleissihteerit" "'34152'";"Myynti- ja vientisihteerit";"'4419'";"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'34153'";"Tukkumyyjät";"'2433'";"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'34153'";"Tukkumyyjät";"'2434'";"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'34153'";"Tukkumyyjät";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'34153'";"Tukkumyyjät";"'5223'";"Myyjät" "'3416'";"Ostajat";"'3323'";"Sisäänostajat" "'3416'";"Ostajat";"'4322'";"Tuotannon valmistelijat" "'3417'";"Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät";"'3315'";"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat" "'3417'";"Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät";"'3339'";"Muut liike-elämän asiantuntijat" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'1346'";"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'3312'";"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'3341'";"Toimistotyön esimiehet" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'5221'";"Kauppiaat (pienyrittäjät)" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'5222'";"Myymäläesimiehet" "'3419'";"Myynnin ja rahoituksen esimiehet";"'5245'";"Huoltamotyöntekijät" "'34191'";"Pankkien ja postien esimiehet";"'1346'";"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'34191'";"Pankkien ja postien esimiehet";"'3312'";"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'34191'";"Pankkien ja postien esimiehet";"'3341'";"Toimistotyön esimiehet" "'34192'";"Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat";"'5221'";"Kauppiaat (pienyrittäjät)" "'34192'";"Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat";"'5222'";"Myymäläesimiehet" "'34193'";"Huoltoasemanhoitajat";"'5222'";"Myymäläesimiehet" "'34194'";"Toimistonhoitajat";"'3341'";"Toimistotyön esimiehet" "'342'";"Liike-elämän palvelujen välittäjät";"'242'";"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'342'";"Liike-elämän palvelujen välittäjät";"'332'";"Myynti- ja ostoagentit" "'342'";"Liike-elämän palvelujen välittäjät";"'333'";"Yrityspalveluiden välittäjät" "'3421'";"Kauppa-agentit";"'3322'";"Myyntiedustajat" "'3421'";"Kauppa-agentit";"'3324'";"Kaupanvälittäjät" "'3422'";"Huolitsijat ja tullaajat";"'3331'";"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" "'3423'";"Työnvälittäjät";"'2423'";"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" "'3423'";"Työnvälittäjät";"'3333'";"Työnvälittäjät" "'3429'";"Muut liike-elämän palvelujen välittäjät";"'3339'";"Muut liike-elämän asiantuntijat" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'333'";"Yrityspalveluiden välittäjät" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'334'";"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'341'";"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät" "'343'";"Hallinnolliset toimihenkilöt";"'431'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym." "'3431'";"Johdon sihteerit, osastosihteerit ym.";"'3332'";"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät" "'3431'";"Johdon sihteerit, osastosihteerit ym.";"'3343'";"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" "'3432'";"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet";"'3411'";"Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat" "'3432'";"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet";"'34111'";"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet" "'3433'";"Kirjanpitäjät ym.";"'3313'";"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" "'3433'";"Kirjanpitäjät ym.";"'4311'";"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" "'3433'";"Kirjanpitäjät ym.";"'4312'";"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" "'3434'";"Tilastonlaatijat, haastattelijat ym.";"'3314'";"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" "'3434'";"Tilastonlaatijat, haastattelijat ym.";"'4227'";"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat" "'3434'";"Tilastonlaatijat, haastattelijat ym.";"'4312'";"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" "'344'";"Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym.";"'335'";"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'3441'";"Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat";"'3351'";"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'3441'";"Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat";"'3354'";"Lupavirkamiehet" "'34411'";"Tullivirkamiehet";"'3351'";"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'34411'";"Tullivirkamiehet";"'3354'";"Lupavirkamiehet" "'34412'";"Raja- ja merivartijat";"'3351'";"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'3442'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat";"'3351'";"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'3442'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat";"'3352'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'3443'";"Sosiaaliturvatoimihenkilöt";"'3353'";"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät" "'345'";"Komisariot ja ylikonstaapelit";"'335'";"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'3450'";"Komisariot ja ylikonstaapelit";"'3355'";"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'346'";"Sosiaalialan ohjaajat ym.";"'341'";"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'3460'";"Sosiaalialan ohjaajat ym.";"'3412'";"Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym." "'34601'";"Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat";"'34121'";"Sosiaalialan ohjaajat" "'34602'";"Nuoriso-ohjaajat";"'34122'";"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)" "'34603'";"Työn- ja askartelunohjaajat";"'34123'";"Työn- ja askarteluohjaajat" "'347'";"Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym.";"'265'";"Taiteilijat" "'347'";"Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym.";"'342'";"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym." "'347'";"Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym.";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'3471'";"Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym.";"'3432'";"Sisustussuunnittelijat ym." "'3471'";"Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym.";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'3471'";"Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym.";"'3435'";"Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'34711'";"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat";"'3432'";"Sisustussuunnittelijat ym." "'34711'";"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'34711'";"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat";"'3435'";"Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'34711'";"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat";"'34359'";"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" "'34712'";"Kuvaussihteerit ym.";"'34351'";"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat" "'34712'";"Kuvaussihteerit ym.";"'34359'";"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" "'3472'";"Juontajat, kuuluttajat ym.";"'2656'";"Juontajat, kuuluttajat ym." "'3472'";"Juontajat, kuuluttajat ym.";"'3435'";"Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'3472'";"Juontajat, kuuluttajat ym.";"'34359'";"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" "'3473'";"Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym.";"'2652'";"Muusikot, laulajat ja säveltäjät" "'3473'";"Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym.";"'2653'";"Tanssitaiteilijat ja koreografit" "'3474'";"Klovnit, taikurit, akrobaatit ym.";"'2659'";"Muut taiteilijat" "'3475'";"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.";"'3421'";"Urheilijat" "'3475'";"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.";"'3422'";"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'3475'";"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.";"'3423'";"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat" "'34751'";"Urheilijat ja urheiluvalmentajat";"'3421'";"Urheilijat" "'34751'";"Urheilijat ja urheiluvalmentajat";"'3422'";"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'34752'";"Urheilu- ja liikunnanohjaajat";"'3423'";"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat" "'348'";"Seurakuntatyöntekijät";"'263'";"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'348'";"Seurakuntatyöntekijät";"'341'";"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'3480'";"Diakonit ja seurakuntatyöntekijät";"'2636'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'3480'";"Diakonit ja seurakuntatyöntekijät";"'3413'";"Seurakuntatyöntekijät" "'34801'";"Diakonit ja diakonissat";"'34131'";"Diakonit ja diakonissat" "'34809'";"Muut seurakuntatyöntekijät";"'2636'";"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'34809'";"Muut seurakuntatyöntekijät";"'34139'";"Muut seurakuntatyöntekijät" "'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät";"'3'";"Asiantuntijat" "'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät";"'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'4'";"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät";"'9'";"Muut työntekijät" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'41'";"Toimistotyöntekijät" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'43'";"Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'44'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'41'";"Toimistotyöntekijät";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'411'";"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym.";"'334'";"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'411'";"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym.";"'412'";"Yleissihteerit" "'411'";"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym.";"'413'";"Tekstinkäsittelijät ja tallentajat" "'411'";"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym.";"'431'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym." "'411'";"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym.";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'4112'";"Tekstinkäsittelijät";"'4131'";"Tekstinkäsittelijät" "'4113'";"Tallentajat";"'4132'";"Tallentajat" "'4114'";"Laskuttajat";"'4132'";"Tallentajat" "'4114'";"Laskuttajat";"'4311'";"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" "'4115'";"Sihteerit";"'3342'";"Asianajosihteerit" "'4115'";"Sihteerit";"'3344'";"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)" "'4115'";"Sihteerit";"'4120'";"Yleissihteerit" "'4115'";"Sihteerit";"'4419'";"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'412'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'412'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.";"'332'";"Myynti- ja ostoagentit" "'412'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.";"'431'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym." "'412'";"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.";"'523'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'4121'";"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym.";"'3313'";"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" "'4121'";"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym.";"'4311'";"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" "'4121'";"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym.";"'4313'";"Palkanlaskijat" "'4121'";"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym.";"'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'4122'";"Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt";"'3321'";"Vakuutusalan palvelumyyjät" "'4122'";"Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt";"'4312'";"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" "'413'";"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät";"'432'";"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'4131'";"Varastonhoitajat ym.";"'4321'";"Varastonhoitajat ym." "'4131'";"Varastonhoitajat ym.";"'4322'";"Tuotannon valmistelijat" "'4133'";"Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät";"'4323'";"Kuljetuksen toimistotyöntekijät" "'41331'";"Raideliikenteen ohjaajat";"'43231'";"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym." "'41339'";"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät";"'43239'";"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät" "'414'";"Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'414'";"Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'4141'";"Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'3433'";"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'4141'";"Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'4411'";"Kirjastotyöntekijät" "'4141'";"Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'4415'";"Arkistotyöntekijät" "'4142'";"Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit";"'4412'";"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'41421'";"Postinkantajat ja -lajittelijat";"'44121'";"Postinkantajat" "'41422'";"Toimistovahtimestarit";"'44122'";"Toimistovahtimestarit" "'419'";"Muut toimistotyöntekijät";"'411'";"Toimistoavustajat" "'419'";"Muut toimistotyöntekijät";"'412'";"Yleissihteerit" "'419'";"Muut toimistotyöntekijät";"'441'";"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4110'";"Toimistoavustajat" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4120'";"Yleissihteerit" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4412'";"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'44121'";"Postinkantajat" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4413'";"Koodaajat, oikolukijat ym." "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4416'";"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät" "'4190'";"Muut toimistotyöntekijät";"'4419'";"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät";"'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät" "'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'42'";"Asiakaspalvelutyöntekijät";"'91'";"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät" "'421'";"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät";"'331'";"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'421'";"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät";"'421'";"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät" "'421'";"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät";"'523'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'4211'";"Lipunmyyjät";"'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'4212'";"Posti- ja pankkitoimihenkilöt";"'3312'";"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'4212'";"Posti- ja pankkitoimihenkilöt";"'4211'";"Pankki- ym. toimihenkilöt" "'4213'";"Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym.";"'4212'";"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym." "'4214'";"Panttilainaajat";"'4213'";"Panttilainaajat" "'4215'";"Maksujenperijät";"'4214'";"Maksujenperijät" "'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät";"'334'";"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät";"'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät" "'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät";"'515'";"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'422'";"Muut asiakaspalvelutyöntekijät";"'911'";"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'4221'";"Matkatoimistovirkailijat";"'4221'";"Matkatoimistovirkailijat" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'3344'";"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'4224'";"Hotellin vastaanottovirkailijat" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'4225'";"Informaatiopisteen asiakasneuvojat" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'4226'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'4229'";"Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'42299'";"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'5152'";"Yksityiskotien taloudenhoitajat" "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'9112'";"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'4222'";"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat";"'91123'";"Sairaala- ja laitosapulaiset" "'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät";"'4222'";"Puhelinpalveluneuvojat" "'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät";"'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat" "'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät";"'4229'";"Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'42231'";"Puhelinvaihteenhoitajat";"'4222'";"Puhelinpalveluneuvojat" "'42231'";"Puhelinvaihteenhoitajat";"'4223'";"Puhelinvaihteenhoitajat" "'42232'";"Hälytyspäivystäjät";"'42291'";"Hälytyspäivystäjät" "'5'";"Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät";"'3'";"Asiantuntijat" "'5'";"Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'5'";"Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät";"'9'";"Muut työntekijät" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'32'";"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'33'";"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'34'";"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'53'";"Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'54'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'91'";"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät" "'51'";"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.";"'94'";"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'511'";"Matkustuspalvelutyöntekijät";"'511'";"Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat" "'5111'";"Lentoemännät, purserit ym.";"'5111'";"Lentoemännät, purserit ym." "'5112'";"Konduktöörit, rahastajat ym.";"'5112'";"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym." "'5113'";"Matkaoppaat ja matkanjohtajat";"'5113'";"Matkaoppaat" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'343'";"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'513'";"Tarjoilutyöntekijät" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'515'";"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'523'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'512'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät";"'941'";"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'3434'";"Keittiöpäälliköt" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'5120'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'5131'";"Tarjoilijat" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'5132'";"Baarimestarit" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'5151'";"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'5246'";"Kahvila- ja baarimyyjät" "'5121'";"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet";"'9411'";"Pikaruokatyöntekijät" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'3434'";"Keittiöpäälliköt" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'51201'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'51202'";"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'5131'";"Tarjoilijat" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'5132'";"Baarimestarit" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'5246'";"Kahvila- ja baarimyyjät" "'51211'";"Ravintola- ja suurtalousesimiehet";"'9411'";"Pikaruokatyöntekijät" "'51212'";"Siivoustyönjohtajat";"'5151'";"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" "'5122'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt";"'5120'";"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'5122'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt";"'51201'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" "'5123'";"Tarjoilutyöntekijät";"'5131'";"Tarjoilijat" "'5123'";"Tarjoilutyöntekijät";"'5132'";"Baarimestarit" "'5123'";"Tarjoilutyöntekijät";"'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'5123'";"Tarjoilutyöntekijät";"'5246'";"Kahvila- ja baarimyyjät" "'5123'";"Tarjoilutyöntekijät";"'9411'";"Pikaruokatyöntekijät" "'513'";"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'513'";"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.";"'516'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'513'";"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.";"'531'";"Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat" "'513'";"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.";"'532'";"Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat" "'513'";"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.";"'911'";"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'5131'";"Lastenhoitotyöntekijät";"'5311'";"Lastenhoitotyöntekijät" "'5131'";"Lastenhoitotyöntekijät";"'5321'";"Lähihoitajat" "'5131'";"Lastenhoitotyöntekijät";"'9112'";"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'51311'";"Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset";"'53111'";"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym." "'51311'";"Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset";"'53219'";"Muut lähihoitajat" "'51311'";"Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset";"'91124'";"Päiväkotiapulaiset" "'51312'";"Perhepäivähoitajat ym.";"'53112'";"Perhepäivähoitajat" "'51312'";"Perhepäivähoitajat ym.";"'53113'";"Lastenkerhojen ohjaajat ym." "'5132'";"Perushoitajat, lähihoitajat ym.";"'3258'";"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" "'5132'";"Perushoitajat, lähihoitajat ym.";"'5321'";"Lähihoitajat" "'5132'";"Perushoitajat, lähihoitajat ym.";"'5329'";"Muut terveydenhuoltoalan työntekijät" "'51321'";"Perushoitajat ja lähihoitajat";"'53211'";"Mielenterveyshoitajat" "'51321'";"Perushoitajat ja lähihoitajat";"'53212'";"Kehitysvammaisten hoitajat" "'51321'";"Perushoitajat ja lähihoitajat";"'53213'";"Sosiaalialan hoitajat" "'51321'";"Perushoitajat ja lähihoitajat";"'53219'";"Muut lähihoitajat" "'51322'";"Mielenterveyshoitajat";"'53211'";"Mielenterveyshoitajat" "'51323'";"Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat";"'3258'";"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" "'51324'";"Kehitysvammaistenhoitajat";"'53212'";"Kehitysvammaisten hoitajat" "'51325'";"Hammashoitajat";"'53291'";"Hammashoitajat" "'51326'";"Sosiaalialan hoitajat";"'53213'";"Sosiaalialan hoitajat" "'51327'";"Välinehuoltajat";"'53292'";"Välinehuoltajat" "'5133'";"Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym.";"'5312'";"Koulunkäyntiavustajat" "'5133'";"Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym.";"'5322'";"Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)" "'51331'";"Kodinhoitajat ja kotiavustajat";"'53221'";"Kotityöpalvelutyöntekijät" "'51332'";"Henkilökohtaiset avustajat ym.";"'5312'";"Koulunkäyntiavustajat" "'51332'";"Henkilökohtaiset avustajat ym.";"'53222'";"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym." "'5139'";"Apteekkien lääketyöntekijät ym.";"'5164'";"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'5139'";"Apteekkien lääketyöntekijät ym.";"'5329'";"Muut terveydenhuoltoalan työntekijät" "'51391'";"Apteekkien lääketyöntekijät";"'53293'";"Apteekkien lääketyöntekijät" "'51399'";"Eläinlääkintäavustajat";"'5164'";"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'514'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym." "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'515'";"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'516'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'532'";"Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat" "'514'";"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'911'";"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'3255'";"Fysioterapeutit ym." "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'5141'";"Kampaajat ja parturit" "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'5142'";"Kosmetologit ym." "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'5321'";"Lähihoitajat" "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'5329'";"Muut terveydenhuoltoalan työntekijät" "'5141'";"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.";"'9112'";"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'51411'";"Kampaajat ja parturit";"'5141'";"Kampaajat ja parturit" "'51412'";"Kauneudenhoitajat";"'5142'";"Kosmetologit ym." "'51413'";"Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym.";"'3255'";"Fysioterapeutit ym." "'51413'";"Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym.";"'53219'";"Muut lähihoitajat" "'51413'";"Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym.";"'53294'";"Hierojat ja kuntohoitajat" "'51419'";"Kylvettäjät ym.";"'91123'";"Sairaala- ja laitosapulaiset" "'5143'";"Hautauspalvelutyöntekijät";"'5163'";"Hautauspalvelutyöntekijät" "'51431'";"Hautaustoimistonhoitajat ym.";"'51631'";"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'51432'";"Muut hautaustyöntekijät";"'51632'";"Muut hautaustyöntekijät" "'5149'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'5152'";"Yksityiskotien taloudenhoitajat" "'5149'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'5161'";"Astrologit, ennustajat ym." "'5149'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'5169'";"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'5149'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät";"'9111'";"Kotiapulaiset ja -siivoojat" "'516'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät";"'311'";"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'516'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät";"'325'";"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'516'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät";"'335'";"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'516'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät";"'541'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'5161'";"Palomiehet";"'3119'";"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'5161'";"Palomiehet";"'3258'";"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" "'5161'";"Palomiehet";"'5411'";"Palomiehet" "'5162'";"Poliisit";"'3355'";"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'5162'";"Poliisit";"'5412'";"Poliisit" "'5163'";"Vanginvartijat";"'5413'";"Vanginvartijat" "'5169'";"Valvojat ja vartijat";"'3359'";"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'5169'";"Valvojat ja vartijat";"'5414'";"Vartijat" "'5169'";"Valvojat ja vartijat";"'5419'";"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'52'";"Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'52'";"Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät";"'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät" "'521'";"Mallit";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'5210'";"Mallit";"'5241'";"Mallit" "'522'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'521'";"Katu- ja torikauppiaat" "'522'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'522'";"Myyjät ja kauppiaat" "'522'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'523'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'522'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'522'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'933'";"Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym." "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5211'";"Kioski- ja torimyyjät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5223'";"Myyjät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5242'";"Tuote-esittelijät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5245'";"Huoltamotyöntekijät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'5220'";"Myyjät ja tuote-esittelijät";"'9334'";"Hyllyjen täyttäjät" "'52201'";"Tuote-esittelijät";"'5242'";"Tuote-esittelijät" "'52201'";"Tuote-esittelijät";"'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'5211'";"Kioski- ja torimyyjät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'5223'";"Myyjät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'5230'";"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'5245'";"Huoltamotyöntekijät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'52202'";"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat";"'9334'";"Hyllyjen täyttäjät" "'52203'";"Erikoismyyjät";"'5223'";"Myyjät" "'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'6'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'9'";"Muut työntekijät" "'61'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'61'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'54'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'61'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'61'";"Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym." "'61'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'62'";"Metsä- ja kalatalouden työntekijät" "'61'";"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.";"'92'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'611'";"Pelto- ja puutarhaviljelijät";"'611'";"Pelto- ja puutarhaviljelijät" "'6111'";"Peltoviljelijät ja peltoviljelytyöntekijät";"'6111'";"Pelto- ja avomaaviljelijät" "'6111'";"Peltoviljelijät ja peltoviljelytyöntekijät";"'6114'";"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'61111'";"Peltoviljelijät";"'61111'";"Peltoviljelijät" "'61111'";"Peltoviljelijät";"'6114'";"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'61112'";"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät";"'61112'";"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'6112'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät";"'6112'";"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat" "'6112'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät";"'6113'";"Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät" "'6112'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät";"'6114'";"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'61121'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät";"'6112'";"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat" "'61121'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät";"'61131'";"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" "'61121'";"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät";"'6114'";"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'61122'";"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat";"'61132'";"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät" "'61123'";"Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät";"'61132'";"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät" "'612'";"Eläintenkasvattajat ja -hoitajat";"'516'";"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'612'";"Eläintenkasvattajat ja -hoitajat";"'612'";"Eläintenkasvattajat" "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'6121'";"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat" "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'61211'";"Karjankasvattajat ym." "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'61213'";"Lemmikkieläinten kasvattajat" "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'6122'";"Siipikarjankasvattajat" "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'6123'";"Mehiläistenhoitajat ym." "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'6129'";"Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat" "'6121'";"Eläintenkasvattajat";"'61291'";"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat" "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'5164'";"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'6121'";"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat" "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'61212'";"Karjanhoitajat ym." "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'6123'";"Mehiläistenhoitajat ym." "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'6129'";"Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat" "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'61291'";"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat" "'6122'";"Eläintenhoitajat";"'61299'";"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat" "'6123'";"Maatalouslomittajat";"'6121'";"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat" "'6123'";"Maatalouslomittajat";"'61212'";"Karjanhoitajat ym." "'6123'";"Maatalouslomittajat";"'61214'";"Maatalouslomittajat" "'6129'";"Muut eläintenhoitajat";"'5164'";"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'6129'";"Muut eläintenhoitajat";"'6129'";"Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat" "'6129'";"Muut eläintenhoitajat";"'61299'";"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat" "'613'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät";"'613'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" "'6130'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät";"'6130'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" "'614'";"Metsurit ja metsätyöntekijät";"'621'";"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'6140'";"Metsurit ja metsätyöntekijät";"'6210'";"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'615'";"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät";"'541'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'615'";"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät";"'622'";"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät" "'615'";"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät";"'921'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'6151'";"Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät";"'6221'";"Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät" "'6151'";"Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät";"'9216'";"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät" "'61511'";"Kalanviljely-yrittäjät";"'62211'";"Kalanviljely-yrittäjät" "'61512'";"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät";"'62212'";"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'61512'";"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät";"'9216'";"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät" "'6152'";"Kalastajat";"'6222'";"Kalastajat" "'6152'";"Kalastajat";"'6223'";"Syvänmerenkalastajat" "'6154'";"Riistanhoitajat ja metsästäjät";"'5419'";"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'6154'";"Riistanhoitajat ja metsästäjät";"'6224'";"Riistanhoitajat ja metsästäjät" "'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät";"'3'";"Asiantuntijat" "'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät";"'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät";"'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'71'";"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät";"'71'";"Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)" "'71'";"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät";"'74'";"Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät" "'71'";"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'71'";"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'711'";"Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym.";"'711'";"Rakennustyöntekijät ym." "'711'";"Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym.";"'754'";"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'711'";"Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym.";"'811'";"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät" "'7111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät";"'8111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät" "'7111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät";"'8112'";"Rikastustyöntekijät" "'7111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät";"'8113'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'7112'";"Panostajat ja räjäyttäjät";"'7542'";"Panostajat ja räjäyttäjät" "'7113'";"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.";"'7113'";"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym." "'712'";"Rakennustyöntekijät ym.";"'711'";"Rakennustyöntekijät ym." "'712'";"Rakennustyöntekijät ym.";"'712'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'712'";"Rakennustyöntekijät ym.";"'713'";"Maalarit ja rakennuspuhdistajat" "'7121'";"Rakennustyöntekijät";"'7111'";"Talonrakentajat" "'7121'";"Rakennustyöntekijät";"'7114'";"Betonirakentajat ja raudoittajat" "'7121'";"Rakennustyöntekijät";"'7119'";"Muut rakennustyöntekijät" "'7122'";"Muurarit ja laatoittajat";"'7112'";"Muurarit ym." "'7122'";"Muurarit ja laatoittajat";"'7122'";"Lattianpäällystystyöntekijät" "'7122'";"Muurarit ja laatoittajat";"'7133'";"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" "'7123'";"Raudoittajat";"'7114'";"Betonirakentajat ja raudoittajat" "'7124'";"Kirvesmiehet";"'7115'";"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät" "'7129'";"Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym.";"'7111'";"Talonrakentajat" "'7129'";"Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym.";"'7119'";"Muut rakennustyöntekijät" "'713'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät";"'712'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'713'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät";"'741'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat" "'713'";"Rakennusten viimeistelytyöntekijät";"'752'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'7131'";"Kattoasentajat ja -korjaajat";"'7121'";"Kattoasentajat ja -korjaajat" "'7132'";"Lattianpäällystystyöntekijät";"'7122'";"Lattianpäällystystyöntekijät" "'7133'";"Rappaajat";"'7123'";"Rappaajat" "'7134'";"Eristäjät";"'7124'";"Eristäjät" "'7135'";"Lasinasentajat";"'7125'";"Lasinasentajat" "'7136'";"Putkiasentajat";"'7126'";"Putkiasentajat" "'7136'";"Putkiasentajat";"'7127'";"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat" "'7137'";"Rakennussähköasentajat";"'7411'";"Rakennussähköasentajat" "'7137'";"Rakennussähköasentajat";"'7412'";"Muut sähköasentajat" "'7139'";"Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät";"'7522'";"Huonekalupuusepät ym." "'714'";"Maalarit ja rakennuspuhdistajat";"'713'";"Maalarit ja rakennuspuhdistajat" "'7141'";"Maalarit";"'7131'";"Rakennusmaalarit ym." "'7141'";"Maalarit";"'7132'";"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat" "'71411'";"Rakennusmaalarit";"'7131'";"Rakennusmaalarit ym." "'71412'";"Auto- ja muut maalarit";"'7132'";"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat" "'7143'";"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat";"'7133'";"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" "'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat";"'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat";"'74'";"Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät" "'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'721'";"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.";"'721'";"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym." "'721'";"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.";"'754'";"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'7211'";"Muovaajat ja keernantekijät";"'7211'";"Muotin- ja keernantekijät" "'7212'";"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat";"'7212'";"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat" "'7213'";"Ohutlevysepät";"'7213'";"Ohutlevysepät" "'7214'";"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät";"'7214'";"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät" "'7215'";"Kaapelin- ja köysienasentajat";"'7215'";"Kaapelin- ja köysienasentajat" "'7216'";"Vedenalaistyöntekijät";"'7541'";"Vedenalaistyöntekijät" "'722'";"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat";"'722'";"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat" "'7221'";"Sepät";"'7221'";"Sepät" "'7222'";"Työkaluntekijät ja lukkosepät";"'7222'";"Työkaluntekijät ja lukkosepät" "'7223'";"Koneenasettajat ja koneistajat";"'7223'";"Koneenasettajat ja koneistajat" "'7224'";"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat";"'7224'";"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat" "'723'";"Koneasentajat ja -korjaajat";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'723'";"Koneasentajat ja -korjaajat";"'723'";"Koneasentajat ja -korjaajat" "'7231'";"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat";"'5245'";"Huoltamotyöntekijät" "'7231'";"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat";"'7231'";"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat" "'7231'";"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat";"'7233'";"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" "'7231'";"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat";"'7234'";"Polkupyöränkorjaajat ym." "'7232'";"Lentokoneasentajat ja -korjaajat";"'7232'";"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" "'7233'";"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat";"'7233'";"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" "'724'";"Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat";"'741'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat" "'724'";"Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat";"'742'";"Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat" "'7241'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat";"'7412'";"Muut sähköasentajat" "'7241'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat";"'7421'";"Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat" "'7241'";"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat";"'74211'";"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" "'7242'";"Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat";"'7421'";"Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat" "'7242'";"Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat";"'7422'";"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" "'72421'";"Tietokoneasentajat ja -korjaajat";"'7422'";"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" "'72422'";"Automaatioasentajat ja -korjaajat";"'74212'";"Automaatioasentajat ja -korjaajat" "'72423'";"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat";"'74211'";"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" "'7244'";"Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat";"'7422'";"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" "'7245'";"Linja-asentajat ja -korjaajat";"'7413'";"Linja-asentajat ja -korjaajat" "'73'";"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät";"'32'";"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'73'";"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät";"'73'";"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'73'";"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'73'";"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'731'";"Hienomekaanikot";"'321'";"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'731'";"Hienomekaanikot";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'731'";"Hienomekaanikot";"'754'";"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'7311'";"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat";"'3214'";"Hammas- ja apuvälineteknikot" "'7311'";"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat";"'32141'";"Hammasteknikot" "'7311'";"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat";"'32142'";"Apuvälineteknikot" "'7311'";"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat";"'7311'";"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat" "'7311'";"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat";"'7549'";"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät" "'7312'";"Soittimien tekijät ja virittäjät";"'7312'";"Soittimien tekijät ja virittäjät" "'7313'";"Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät";"'7313'";"Koru-, kulta- ja hopeasepät" "'732'";"Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym.";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'7321'";"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat";"'7314'";"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat" "'7322'";"Lasinpuhaltajat ja -leikkaajat ym.";"'7315'";"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät" "'7323'";"Lasinkaivertajat ja -etsaajat";"'7316'";"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit" "'7324'";"Koristelijat, lasittajat ym.";"'7316'";"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit" "'733'";"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'7330'";"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät";"'7317'";"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7330'";"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät";"'7318'";"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7330'";"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät";"'7319'";"Muut käsityöntekijät" "'734'";"Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym.";"'732'";"Painoalan työntekijät" "'734'";"Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym.";"'813'";"Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'7341'";"Latojat ja asemoijat";"'7321'";"Painopinnanvalmistajat" "'7341'";"Latojat ja asemoijat";"'7322'";"Painajat" "'7342'";"Painopinnan valmistajat";"'7321'";"Painopinnanvalmistajat" "'7343'";"Kaivertajat ja syövyttäjät";"'7321'";"Painopinnanvalmistajat" "'7344'";"Valokuvalaboratorioiden työntekijät";"'8132'";"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'7345'";"Kirjansitomotyöntekijät";"'7323'";"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät" "'7346'";"Silkki- ja tekstiilipainajat";"'7322'";"Painajat" "'74'";"Muut valmistustyöntekijät";"'73'";"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'74'";"Muut valmistustyöntekijät";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'74'";"Muut valmistustyöntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'741'";"Teurastajat, leipurit, meijeristit ym.";"'751'";"Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym." "'7411'";"Teurastajat, kalankäsittelijät ym.";"'7511'";"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym." "'7412'";"Leipurit ja kondiittorit";"'7512'";"Leipurit ja kondiittorit" "'7413'";"Meijeristit, juustomestarit ym.";"'7513'";"Meijeristit, juustomestarit ym." "'7414'";"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat";"'7514'";"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat" "'7415'";"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat";"'7515'";"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat" "'7416'";"Tupakkatuotteiden valmistajat";"'7516'";"Tupakkatuotteiden valmistajat" "'742'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'742'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.";"'752'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'7421'";"Puutavaran käsittelijät";"'7521'";"Raakapuun käsittelijät" "'7422'";"Huonekalu- ja koristepuusepät";"'7522'";"Huonekalupuusepät ym." "'7423'";"Konepuusepät";"'7523'";"Konepuusepät" "'7424'";"Korin- ja harjantekijät ym.";"'7317'";"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'743'";"Kutojat, vaatturit ym.";"'731'";"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'743'";"Kutojat, vaatturit ym.";"'753'";"Vaatetusalan työntekijät ym." "'7431'";"Kehrääjät, karstaajat ym.";"'7318'";"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7432'";"Kutojat, neulojat ym.";"'7318'";"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7433'";"Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät";"'7531'";"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät" "'7434'";"Turkkurit";"'7531'";"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät" "'7435'";"Leikkaajat ja mallimestarit";"'7532'";"Leikkaajat ja mallimestarit" "'7436'";"Koru- ja muut tekstiiliompelijat";"'7533'";"Koru- ja muut tekstiiliompelijat" "'7437'";"Verhoilijat";"'7534'";"Verhoilijat" "'744'";"Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit";"'753'";"Vaatetusalan työntekijät ym." "'744'";"Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit";"'815'";"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'7441'";"Turkisten muokkaajat ja nahkurit";"'7535'";"Turkisten muokkaajat ja nahkurit" "'7442'";"Suutarit, jalkinemallintekijät ym.";"'7536'";"Suutarit ym." "'7442'";"Suutarit, jalkinemallintekijät ym.";"'8156'";"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät" "'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät";"'3'";"Asiantuntijat" "'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät";"'7'";"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät";"'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'81'";"Prosessityöntekijät";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'81'";"Prosessityöntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'811'";"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät";"'811'";"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät" "'8111'";"Vaunuporarit";"'8111'";"Kaivos- ja louhostyöntekijät" "'8112'";"Rikastustyöntekijät";"'8112'";"Rikastustyöntekijät" "'8113'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat";"'8113'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'812'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät";"'313'";"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'812'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät";"'812'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät" "'8121'";"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät";"'3135'";"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat" "'8121'";"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät";"'8121'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'8122'";"Metallurgiset muokkaajat";"'8121'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'8123'";"Lämpökäsittelijät";"'8121'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'8124'";"Langan- ja putkenvetäjät";"'8121'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'813'";"Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'8131'";"Lasi- ja keramiikkauunienhoitajat";"'8181'";"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat" "'8139'";"Muut lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät";"'8181'";"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat" "'814'";"Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät";"'313'";"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'814'";"Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät";"'817'";"Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'8141'";"Sahausprosessinhoitajat";"'8172'";"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät" "'8142'";"Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat";"'8171'";"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'8143'";"Paperin ja kartongin teolliset valmistajat";"'3139'";"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'8143'";"Paperin ja kartongin teolliset valmistajat";"'8171'";"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'815'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'313'";"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'815'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'813'";"Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8150'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'3132'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat" "'8150'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'3133'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" "'8150'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'3134'";"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat" "'8150'";"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat";"'8131'";"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'816'";"Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat";"'313'";"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'816'";"Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'8161'";"Voimalaitosten koneenhoitajat";"'3131'";"Voimalaitosten prosessinhoitajat" "'8161'";"Voimalaitosten koneenhoitajat";"'8182'";"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym." "'8161'";"Voimalaitosten koneenhoitajat";"'81821'";"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet" "'8162'";"Lämmityskattiloiden hoitajat";"'8182'";"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym." "'8162'";"Lämmityskattiloiden hoitajat";"'81822'";"Muut laitosmiehet ym." "'8163'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat";"'3132'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat" "'8163'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat";"'8182'";"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym." "'8163'";"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat";"'81821'";"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet" "'817'";"Teollisuusrobottien hoitajat";"'313'";"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'817'";"Teollisuusrobottien hoitajat";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'8170'";"Teollisuusrobottien hoitajat";"'3139'";"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'8170'";"Teollisuusrobottien hoitajat";"'8189'";"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'31'";"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'72'";"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'73'";"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'75'";"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'82'";"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat";"'82'";"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'821'";"Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat";"'312'";"Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa" "'821'";"Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat";"'722'";"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat" "'821'";"Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat";"'811'";"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät" "'8211'";"Metallin koneelliset työstäjät";"'3122'";"Teollisuuden työnjohtajat" "'8211'";"Metallin koneelliset työstäjät";"'7223'";"Koneenasettajat ja koneistajat" "'8212'";"Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat";"'8114'";"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät" "'822'";"Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat";"'812'";"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät" "'822'";"Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat";"'813'";"Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8221'";"Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat";"'8131'";"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'8222'";"Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat";"'8131'";"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'8223'";"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät";"'8122'";"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät" "'8224'";"Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat";"'8132'";"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8229'";"Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat";"'8131'";"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'823'";"Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat";"'814'";"Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8231'";"Kumituotteiden teolliset valmistajat";"'8141'";"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'8232'";"Muovituotteiden teolliset valmistajat";"'8142'";"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'824'";"Puutuotteiden teolliset valmistajat";"'752'";"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'8240'";"Puutuotteiden teolliset valmistajat";"'7523'";"Konepuusepät" "'825'";"Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat";"'732'";"Painoalan työntekijät" "'825'";"Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat";"'814'";"Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8251'";"Painokoneen hoitajat";"'7322'";"Painajat" "'8252'";"Jälkikäsittelijät";"'7323'";"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät" "'8253'";"Paperituotteiden teolliset valmistajat";"'8143'";"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'826'";"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat";"'815'";"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'8261'";"Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat";"'8151'";"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat" "'8262'";"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat";"'8152'";"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat" "'8263'";"Ompelukoneiden hoitajat";"'8153'";"Teollisuusompelijat" "'8264'";"Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat";"'8154'";"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat" "'8264'";"Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat";"'8157'";"Pesulatyöntekijät" "'8265'";"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät";"'8155'";"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym." "'8266'";"Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat";"'8156'";"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät" "'8269'";"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat";"'8159'";"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'827'";"Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat";"'816'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'827'";"Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'8271'";"Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8272'";"Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8273'";"Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8274'";"Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8275'";"Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8276'";"Sokerin teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8277'";"Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8278'";"Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat";"'8160'";"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8279'";"Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat";"'8189'";"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" "'828'";"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat";"'754'";"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'828'";"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat";"'821'";"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8281'";"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat";"'7543'";"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" "'8281'";"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat";"'8211'";"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat" "'8282'";"Sähkölaitteiden kokoonpanijat";"'8212'";"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat" "'8283'";"Elektronisten laitteiden kokoonpanijat";"'8212'";"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat" "'8284'";"Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat";"'8219'";"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8285'";"Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat";"'8219'";"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8286'";"Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat";"'8219'";"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'829'";"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'829'";"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat";"'821'";"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8290'";"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat";"'8183'";"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat" "'8290'";"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat";"'8189'";"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" "'8290'";"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat";"'8219'";"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'83'";"Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym.";"'83'";"Kuljetustyöntekijät" "'831'";"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat";"'831'";"Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät" "'8311'";"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat";"'8311'";"Veturinkuljettajat" "'8312'";"Vaihdetyöhenkilöstö";"'8312'";"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät" "'832'";"Moottoriajoneuvojen kuljettajat";"'832'";"Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat" "'832'";"Moottoriajoneuvojen kuljettajat";"'833'";"Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat" "'8321'";"Moottoripyörälähetit ym.";"'8321'";"Moottoripyörälähetit yms." "'8322'";"Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat";"'8322'";"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat" "'8323'";"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat";"'8331'";"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" "'8324'";"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat";"'8332'";"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" "'833'";"Työkoneiden kuljettajat";"'834'";"Työkoneiden kuljettajat" "'8331'";"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat";"'8341'";"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" "'8332'";"Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat";"'8342'";"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat" "'8333'";"Nosturinkuljettajat";"'8343'";"Nosturinkuljettajat" "'8334'";"Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat";"'8344'";"Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym." "'8334'";"Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat";"'83442'";"Trukinkuljettajat ym." "'834'";"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät";"'835'";"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'8340'";"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät";"'8350'";"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'9'";"Muut työntekijät";"'5'";"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'9'";"Muut työntekijät";"'8'";"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'9'";"Muut työntekijät";"'9'";"Muut työntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'51'";"Palvelutyöntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'52'";"Myyjät, kauppiaat ym." "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'54'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'91'";"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'94'";"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'95'";"Katumyyjät, kengänkiillottajat ym." "'91'";"Muut palvelutyöntekijät";"'96'";"Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym." "'911'";"Katu- ja kotimyyjät ym.";"'521'";"Katu- ja torikauppiaat" "'911'";"Katu- ja kotimyyjät ym.";"'524'";"Muut myyntityöntekijät" "'911'";"Katu- ja kotimyyjät ym.";"'952'";"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'9111'";"Katumyyjät ym.";"'5212'";"Katumyyjät (elintarvikkeet)" "'9111'";"Katumyyjät ym.";"'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'9111'";"Katumyyjät ym.";"'9520'";"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'9113'";"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät";"'5243'";"Suoramyyjät" "'9113'";"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät";"'5244'";"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät" "'9113'";"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät";"'5249'";"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'9113'";"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät";"'9520'";"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'912'";"Kengänkiillottajat ym.";"'951'";"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'9120'";"Kengänkiillottajat ym.";"'9510'";"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'913'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym.";"'815'";"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'913'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym.";"'911'";"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'913'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym.";"'941'";"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'913'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym.";"'962'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym." "'9131'";"Kotiapulaiset ym.";"'9111'";"Kotiapulaiset ja -siivoojat" "'9132'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat";"'9112'";"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'9132'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat";"'9412'";"Avustavat keittiötyöntekijät" "'9132'";"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat";"'9622'";"Satunnaistöiden tekijät" "'91321'";"Sairaala- ja hoitoapulaiset";"'91123'";"Sairaala- ja laitosapulaiset" "'91322'";"Siivoojat";"'91121'";"Toimistosiivoojat ym." "'91322'";"Siivoojat";"'91122'";"Hotellisiivoojat" "'91322'";"Siivoojat";"'91129'";"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat" "'91322'";"Siivoojat";"'9622'";"Satunnaistöiden tekijät" "'91323'";"Keittiöapulaiset";"'9412'";"Avustavat keittiötyöntekijät" "'9133'";"Puhdistajat ja prässääjät";"'8157'";"Pesulatyöntekijät" "'914'";"Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym.";"'515'";"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'914'";"Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym.";"'912'";"Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym." "'9141'";"Kiinteistöhuoltomiehet";"'5153'";"Kiinteistöhuollon työntekijät" "'9142'";"Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym.";"'9122'";"Ajoneuvojen pesijät" "'9142'";"Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym.";"'9123'";"Ikkunanpesijät" "'9142'";"Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym.";"'9129'";"Muut puhdistustyöntekijät" "'915'";"Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat";"'541'";"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'915'";"Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat";"'962'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym." "'9151'";"Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit";"'9510'";"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'9151'";"Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit";"'9621'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat" "'9152'";"Ovenvartijat ja vahtimestarit";"'5419'";"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'9152'";"Ovenvartijat ja vahtimestarit";"'9629'";"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät" "'9153'";"Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym.";"'9623'";"Mittareiden lukijat ym." "'916'";"Puhdistustyöntekijät";"'961'";"Jätehuoltotyöntekijät" "'9161'";"Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät";"'9611'";"Jätteiden kerääjät" "'9161'";"Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät";"'9612'";"Jätteiden lajittelijat" "'9162'";"Kadunlakaisijat ym.";"'9613'";"Kadunlakaisijat ym." "'92'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'92'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'92'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät" "'921'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'921'";"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'921'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'933'";"Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym." "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9211'";"Maanviljelyn avustavat työntekijät" "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9212'";"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9213'";"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9214'";"Avustavat puutarhatyöntekijät" "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9215'";"Metsätalouden avustavat työntekijät" "'9210'";"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät";"'9332'";"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat" "'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät";"'81'";"Prosessityöntekijät" "'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät";"'83'";"Kuljetustyöntekijät" "'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät";"'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät" "'93'";"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät";"'96'";"Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym." "'931'";"Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät";"'931'";"Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät" "'931'";"Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät";"'962'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym." "'9311'";"Kaivosten avustavat työntekijät";"'9311'";"Kaivosten avustavat työntekijät" "'9312'";"Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät";"'9312'";"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät" "'9313'";"Rakennusalan avustavat työntekijät";"'9313'";"Rakennusalan avustavat työntekijät" "'9313'";"Rakennusalan avustavat työntekijät";"'9622'";"Satunnaistöiden tekijät" "'932'";"Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym.";"'818'";"Muut prosessityöntekijät" "'932'";"Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym.";"'932'";"Valmistusalan avustavat työntekijät" "'932'";"Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym.";"'962'";"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym." "'9320'";"Pakkaajat, lajittelijat ym.";"'8183'";"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat" "'9320'";"Pakkaajat, lajittelijat ym.";"'9321'";"Käsinpakkaajat" "'9320'";"Pakkaajat, lajittelijat ym.";"'9329'";"Muut valmistusalan avustavat työntekijät" "'9320'";"Pakkaajat, lajittelijat ym.";"'9622'";"Satunnaistöiden tekijät" "'933'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'834'";"Työkoneiden kuljettajat" "'933'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'933'";"Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym." "'9330'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'8344'";"Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym." "'9330'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'83441'";"Ahtaajat" "'9330'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.";"'9333'";"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." "'01'";"Sotilaat";"'02'";"Aliupseerit" "'01'";"Sotilaat";"'03'";"Sotilasammattihenkilöstö" "'011'";"Sotilaat";"'011'";"Upseerit" "'011'";"Sotilaat";"'021'";"Aliupseerit" "'011'";"Sotilaat";"'031'";"Sotilasammattihenkilöstö" "'0110'";"Sotilaat";"'0110'";"Upseerit" "'0110'";"Sotilaat";"'0210'";"Aliupseerit" "'0110'";"Sotilaat";"'0310'";"Sotilasammattihenkilöstö" "'01101'";"Upseerit";"'0110'";"Upseerit" "'01102'";"Erikoisupseerit";"'0110'";"Upseerit" "'01103'";"Opistoupseerit";"'0110'";"Upseerit" "'01103'";"Opistoupseerit";"'0210'";"Aliupseerit" "'01103'";"Opistoupseerit";"'0310'";"Sotilasammattihenkilöstö" "'01104'";"Sotilasammattihenkilöstö";"'0310'";"Sotilasammattihenkilöstö" "'01105'";"Varusmiehet";"'0310'";"Sotilasammattihenkilöstö"