Windows-1252;;ammatti_1_20100101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Ammatit yhteensä" "'0'";1;"Sotilaat" "'01'";2;"Upseerit" "'011'";3;"Upseerit" "'0110'";4;"Upseerit" "'02'";2;"Aliupseerit" "'021'";3;"Aliupseerit" "'0210'";4;"Aliupseerit" "'03'";2;"Sotilasammattihenkilöstö" "'031'";3;"Sotilasammattihenkilöstö" "'0310'";4;"Sotilasammattihenkilöstö" "'1'";1;"Johtajat" "'11'";2;"Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'111'";3;"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'1111'";4;"Lainsäätäjät" "'1112'";4;"Julkishallinnon ylimmät virkamiehet" "'11121'";5;"Valtion keskushallinnon johtajat" "'11122'";5;"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'1113'";4;"Heimo- ja kyläpäälliköt" "'1114'";4;"Järjestöjen johtajat" "'11141'";5;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat" "'11142'";5;"Muiden järjestöjen johtajat" "'112'";3;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" "'1120'";4;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" "'12'";2;"Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'121'";3;"Liiketoiminta- ja hallintojohtajat" "'1211'";4;"Talousjohtajat" "'1212'";4;"Henkilöstöjohtajat" "'1213'";4;"Politiikka- ja suunnittelujohtajat" "'1219'";4;"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'122'";3;"Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat" "'1221'";4;"Myynti- ja markkinointijohtajat" "'1222'";4;"Mainos- ja tiedotusjohtajat" "'1223'";4;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat" "'13'";2;"Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat" "'131'";3;"Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat" "'1311'";4;"Maa- ja metsätalouden johtajat" "'1312'";4;"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat" "'132'";3;"Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat" "'1321'";4;"Teollisuuden tuotantojohtajat" "'1322'";4;"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat" "'1323'";4;"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat" "'1324'";4;"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'133'";3;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'1330'";4;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'134'";3;"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'1341'";4;"Lastenhoidon johtajat" "'1342'";4;"Terveydenhuollon johtajat" "'1343'";4;"Vanhustenhuollon johtajat" "'1344'";4;"Sosiaalihuollon johtajat" "'1345'";4;"Opetusalan johtajat" "'1346'";4;"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'1349'";4;"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'14'";2;"Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat" "'141'";3;"Hotellin- ja ravintolanjohtajat" "'1411'";4;"Hotellinjohtajat" "'1412'";4;"Ravintolanjohtajat" "'142'";3;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'1420'";4;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'143'";3;"Muiden palvelualojen johtajat" "'1431'";4;"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'1439'";4;"Muut palvelualojen johtajat" "'2'";1;"Erityisasiantuntijat" "'21'";2;"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'211'";3;"Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat" "'2111'";4;"Fyysikot ja astronomit" "'2112'";4;"Meteorologit" "'2113'";4;"Kemistit" "'2114'";4;"Geologit ja geofyysikot" "'212'";3;"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat" "'2120'";4;"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät" "'213'";3;"Biotieteiden erityisasiantuntijat" "'2131'";4;"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" "'2132'";4;"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'21321'";5;"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'21322'";5;"Metsätalouden erityisasiantuntijat" "'2133'";4;"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" "'214'";3;"Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)" "'2141'";4;"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat" "'2142'";4;"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat" "'2143'";4;"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" "'2144'";4;"Konetekniikan erityisasiantuntijat" "'2145'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat" "'2146'";4;"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat" "'2149'";4;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat" "'215'";3;"Sähköteknologian erityisasiantuntijat" "'2151'";4;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat" "'2152'";4;"Elektroniikan erityisasiantuntijat" "'2153'";4;"ICT-alan erityisasiantuntijat" "'21531'";5;"Tietoliikenneteknologian tutkijat" "'21532'";5;"Tietotekniikka-alan tutkijat" "'216'";3;"Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat" "'2161'";4;"Talonrakennuksen arkkitehdit" "'2162'";4;"Maisema-arkkitehdit" "'2163'";4;"Tuote- ja vaatesuunnittelijat" "'2164'";4;"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat" "'2165'";4;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat" "'2166'";4;"Graafiset ja multimediasuunnittelijat" "'22'";2;"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'221'";3;"Lääkärit" "'2211'";4;"Yleislääkärit" "'2212'";4;"Ylilääkärit ja erikoislääkärit" "'22121'";5;"Ylilääkärit" "'22122'";5;"Erikoislääkärit" "'222'";3;"Hoitotyön erityisasiantuntijat" "'2221'";4;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat" "'22211'";5;"Ylihoitajat" "'22212'";5;"Osastonhoitajat" "'2222'";4;"Johtavat kätilöt" "'223'";3;"Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat" "'2230'";4;"Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat" "'224'";3;"Muiden terveyspalvelujen tuottajat" "'2240'";4;"Muiden terveyspalvelujen tuottajat" "'225'";3;"Eläinlääkärit" "'2250'";4;"Eläinlääkärit" "'226'";3;"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'2261'";4;"Hammaslääkärit" "'2262'";4;"Proviisorit" "'2263'";4;"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'2264'";4;"Fysioterapian erityisasiantuntijat" "'2265'";4;"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat" "'2266'";4;"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'2267'";4;"Optometrian erityisasiantuntijat" "'2269'";4;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'23'";2;"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'231'";3;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'2310'";4;"Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat" "'23101'";5;"Professorit" "'23102'";5;"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)" "'23103'";5;"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)" "'23104'";5;"Yliopettajat (AMK)" "'23105'";5;"Lehtorit (AMK)" "'23106'";5;"Tuntiopettajat ym. (AMK)" "'232'";3;"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'2320'";4;"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'233'";3;"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'2330'";4;"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat" "'23301'";5;"Matemaattisten aineiden opettajat" "'23302'";5;"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat" "'23303'";5;"Taito- ja taideaineiden opettajat" "'23304'";5;"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" "'234'";3;"Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat" "'2341'";4;"Peruskoulun alaluokkien opettajat" "'23411'";5;"Luokanopettajat" "'23412'";5;"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'2342'";4;"Lastentarhanopettajat" "'235'";3;"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'2351'";4;"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'2352'";4;"Erityisopettajat" "'2353'";4;"Muut kieltenopettajat" "'2354'";4;"Muut musiikin opettajat" "'2355'";4;"Muut taideaineiden opettajat" "'2356'";4;"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat" "'2359'";4;"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'23591'";5;"Opinto-ohjaajat" "'23592'";5;"Muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'24'";2;"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat" "'241'";3;"Rahoitusalan erityisasiantuntijat" "'2411'";4;"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat" "'2412'";4;"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat" "'2413'";4;"Rahoitusanalyytikot" "'242'";3;"Hallinnon erityisasiantuntijat" "'2421'";4;"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'2422'";4;"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'2423'";4;"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" "'2424'";4;"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" "'243'";3;"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat" "'2431'";4;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'2432'";4;"Tiedottajat" "'2433'";4;"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'2434'";4;"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'25'";2;"Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat" "'251'";3;"Systeemityön erityisasiantuntijat" "'2511'";4;"Sovellusarkkitehdit" "'2512'";4;"Sovellussuunnittelijat" "'2513'";4;"Web- ja multimediakehittäjät" "'2514'";4;"Sovellusohjelmoijat" "'2519'";4;"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät" "'252'";3;"Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat" "'2521'";4;"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat" "'2522'";4;"Tietojärjestelmien ylläpitäjät" "'2523'";4;"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'2529'";4;"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'26'";2;"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat" "'261'";3;"Lainopilliset erityisasiantuntijat" "'2611'";4;"Asianajajat" "'2612'";4;"Tuomioistuinlakimiehet" "'2619'";4;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat" "'262'";3;"Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat" "'2621'";4;"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat" "'26211'";5;"Arkistonhoitajat" "'26212'";5;"Museoalan erityisasiantuntijat" "'2622'";4;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym." "'263'";3;"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'2631'";4;"Ekonomistit" "'2632'";4;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat" "'2633'";4;"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit" "'2634'";4;"Psykologit" "'2635'";4;"Sosiaalityön erityisasiantuntijat" "'26351'";5;"Sosiaalityöntekijät ym." "'26352'";5;"Sosiaalialan suunnittelijat ym." "'2636'";4;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'264'";3;"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät" "'2641'";4;"Kirjailijat ym." "'2642'";4;"Toimittajat" "'26421'";5;"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt" "'26422'";5;"Lehtien yms. toimittajat" "'26423'";5;"Radio- ja tv-toimittajat" "'2643'";4;"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" "'265'";3;"Taiteilijat" "'2651'";4;"Kuvataiteilijat" "'2652'";4;"Muusikot, laulajat ja säveltäjät" "'2653'";4;"Tanssitaiteilijat ja koreografit" "'2654'";4;"Ohjaajat ja tuottajat" "'2655'";4;"Näyttelijät" "'2656'";4;"Juontajat, kuuluttajat ym." "'2659'";4;"Muut taiteilijat" "'3'";1;"Asiantuntijat" "'31'";2;"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat" "'311'";3;"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'3111'";4;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat" "'3112'";4;"Rakentamisen asiantuntijat" "'31121'";5;"Talonrakentamisen asiantuntijat" "'31122'";5;"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat" "'31123'";5;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" "'3113'";4;"Sähkötekniikan asiantuntijat" "'3114'";4;"Elektroniikan asiantuntijat" "'3115'";4;"Konetekniikan asiantuntijat" "'3116'";4;"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat" "'3117'";4;"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" "'3118'";4;"Tekniset piirtäjät" "'3119'";4;"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'312'";3;"Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa" "'3121'";4;"Kaivostyönjohtajat" "'3122'";4;"Teollisuuden työnjohtajat" "'3123'";4;"Rakennusalan työnjohtajat" "'313'";3;"Prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'3131'";4;"Voimalaitosten prosessinhoitajat" "'3132'";4;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat" "'3133'";4;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" "'3134'";4;"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat" "'3135'";4;"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat" "'3139'";4;"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'314'";3;"Biotieteiden asiantuntijat" "'3141'";4;"Laborantit ym." "'3142'";4;"Maa- ja kalatalousteknikot" "'3143'";4;"Metsätalousteknikot" "'315'";3;"Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat" "'3151'";4;"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit" "'3152'";4;"Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt" "'31521'";5;"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet" "'31522'";5;"Pienten alusten päälliköt" "'31523'";5;"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit" "'3153'";4;"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'3154'";4;"Lennonjohtajat" "'3155'";4;"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat" "'32'";2;"Terveydenhuollon asiantuntijat" "'321'";3;"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat" "'3211'";4;"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" "'3212'";4;"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" "'3213'";4;"Farmaseutit" "'3214'";4;"Hammas- ja apuvälineteknikot" "'32141'";5;"Hammasteknikot" "'32142'";5;"Apuvälineteknikot" "'322'";3;"Sairaanhoitajat, kätilöt ym." "'3221'";4;"Sairaanhoitajat ym." "'32211'";5;"Sairaanhoitajat" "'32212'";5;"Terveydenhoitajat" "'3222'";4;"Kätilöt" "'323'";3;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" "'3230'";4;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" "'324'";3;"Seminologit ym." "'3240'";4;"Seminologit ym." "'325'";3;"Muut terveydenhuollon asiantuntijat" "'3251'";4;"Suuhygienistit" "'3252'";4;"Potilas- ja terveystietojen käsittelijät" "'3253'";4;"Terveysneuvojat" "'3254'";4;"Optikot" "'3255'";4;"Fysioterapeutit ym." "'3256'";4;"Avustavat hoitotyöntekijät" "'3257'";4;"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'3258'";4;"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" "'3259'";4;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat" "'32591'";5;"Toimintaterapeutit" "'32592'";5;"Muut terapeutit" "'33'";2;"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat" "'331'";3;"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat" "'3311'";4;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat" "'3312'";4;"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'3313'";4;"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" "'3314'";4;"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" "'3315'";4;"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat" "'332'";3;"Myynti- ja ostoagentit" "'3321'";4;"Vakuutusalan palvelumyyjät" "'3322'";4;"Myyntiedustajat" "'3323'";4;"Sisäänostajat" "'3324'";4;"Kaupanvälittäjät" "'333'";3;"Yrityspalveluiden välittäjät" "'3331'";4;"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" "'3332'";4;"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät" "'3333'";4;"Työnvälittäjät" "'3334'";4;"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät" "'33341'";5;"Kiinteistönvälittäjät" "'33342'";5;"Isännöitsijät" "'3339'";4;"Muut liike-elämän asiantuntijat" "'334'";3;"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit" "'3341'";4;"Toimistotyön esimiehet" "'3342'";4;"Asianajosihteerit" "'3343'";4;"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" "'3344'";4;"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)" "'335'";3;"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'3351'";4;"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'3352'";4;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'3353'";4;"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät" "'3354'";4;"Lupavirkamiehet" "'3355'";4;"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'3359'";4;"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'34'";2;"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'341'";3;"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät" "'3411'";4;"Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat" "'34111'";5;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet" "'34112'";5;"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat" "'34113'";5;"Kuluttajaneuvojat ym." "'3412'";4;"Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym." "'34121'";5;"Sosiaalialan ohjaajat" "'34122'";5;"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)" "'34123'";5;"Työn- ja askarteluohjaajat" "'3413'";4;"Seurakuntatyöntekijät" "'34131'";5;"Diakonit ja diakonissat" "'34139'";5;"Muut seurakuntatyöntekijät" "'342'";3;"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym." "'3421'";4;"Urheilijat" "'3422'";4;"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'3423'";4;"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat" "'343'";3;"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt" "'3431'";4;"Valokuvaajat" "'3432'";4;"Sisustussuunnittelijat ym." "'3433'";4;"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'3434'";4;"Keittiöpäälliköt" "'3435'";4;"Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat" "'34351'";5;"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat" "'34359'";5;"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" "'35'";2;"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat" "'351'";3;"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt" "'3511'";4;"Käytön operaattorit" "'3512'";4;"Käytön tukihenkilöt" "'3513'";4;"Tietoverkkoteknikot" "'3514'";4;"Webmasterit ja -teknikot" "'352'";3;"Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot" "'3521'";4;"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot" "'3522'";4;"Televiestinnän tekniset asiantuntijat" "'4'";1;"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'41'";2;"Toimistotyöntekijät" "'411'";3;"Toimistoavustajat" "'4110'";4;"Toimistoavustajat" "'412'";3;"Yleissihteerit" "'4120'";4;"Yleissihteerit" "'413'";3;"Tekstinkäsittelijät ja tallentajat" "'4131'";4;"Tekstinkäsittelijät" "'4132'";4;"Tallentajat" "'42'";2;"Asiakaspalvelutyöntekijät" "'421'";3;"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät" "'4211'";4;"Pankki- ym. toimihenkilöt" "'4212'";4;"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym." "'4213'";4;"Panttilainaajat" "'4214'";4;"Maksujenperijät" "'422'";3;"Muut asiakaspalvelutyöntekijät" "'4221'";4;"Matkatoimistovirkailijat" "'4222'";4;"Puhelinpalveluneuvojat" "'4223'";4;"Puhelinvaihteenhoitajat" "'4224'";4;"Hotellin vastaanottovirkailijat" "'4225'";4;"Informaatiopisteen asiakasneuvojat" "'4226'";4;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat" "'4227'";4;"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat" "'4229'";4;"Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'42291'";5;"Hälytyspäivystäjät" "'42299'";5;"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'43'";2;"Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'431'";3;"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym." "'4311'";4;"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" "'4312'";4;"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" "'4313'";4;"Palkanlaskijat" "'432'";3;"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'4321'";4;"Varastonhoitajat ym." "'4322'";4;"Tuotannon valmistelijat" "'4323'";4;"Kuljetuksen toimistotyöntekijät" "'43231'";5;"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym." "'43239'";5;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät" "'44'";2;"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'441'";3;"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'4411'";4;"Kirjastotyöntekijät" "'4412'";4;"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'44121'";5;"Postinkantajat" "'44122'";5;"Toimistovahtimestarit" "'4413'";4;"Koodaajat, oikolukijat ym." "'4414'";4;"Kirjurit ym." "'4415'";4;"Arkistotyöntekijät" "'4416'";4;"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät" "'4419'";4;"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'5'";1;"Palvelu- ja myyntityöntekijät" "'51'";2;"Palvelutyöntekijät" "'511'";3;"Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat" "'5111'";4;"Lentoemännät, purserit ym." "'5112'";4;"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym." "'5113'";4;"Matkaoppaat" "'512'";3;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'5120'";4;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'51201'";5;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" "'51202'";5;"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt" "'513'";3;"Tarjoilutyöntekijät" "'5131'";4;"Tarjoilijat" "'5132'";4;"Baarimestarit" "'514'";3;"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym." "'5141'";4;"Kampaajat ja parturit" "'5142'";4;"Kosmetologit ym." "'515'";3;"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet" "'5151'";4;"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" "'5152'";4;"Yksityiskotien taloudenhoitajat" "'5153'";4;"Kiinteistöhuollon työntekijät" "'516'";3;"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'5161'";4;"Astrologit, ennustajat ym." "'5162'";4;"Henkilökohtaiset palvelijat" "'5163'";4;"Hautauspalvelutyöntekijät" "'51631'";5;"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'51632'";5;"Muut hautaustyöntekijät" "'5164'";4;"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'5165'";4;"Ajo-opettajat" "'5169'";4;"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'52'";2;"Myyjät, kauppiaat ym." "'521'";3;"Katu- ja torikauppiaat" "'5211'";4;"Kioski- ja torimyyjät" "'5212'";4;"Katumyyjät (elintarvikkeet)" "'522'";3;"Myyjät ja kauppiaat" "'5221'";4;"Kauppiaat (pienyrittäjät)" "'5222'";4;"Myymäläesimiehet" "'5223'";4;"Myyjät" "'523'";3;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'5230'";4;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'524'";3;"Muut myyntityöntekijät" "'5241'";4;"Mallit" "'5242'";4;"Tuote-esittelijät" "'5243'";4;"Suoramyyjät" "'5244'";4;"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät" "'5245'";4;"Huoltamotyöntekijät" "'5246'";4;"Kahvila- ja baarimyyjät" "'5249'";4;"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'53'";2;"Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät" "'531'";3;"Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat" "'5311'";4;"Lastenhoitotyöntekijät" "'53111'";5;"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym." "'53112'";5;"Perhepäivähoitajat" "'53113'";5;"Lastenkerhojen ohjaajat ym." "'5312'";4;"Koulunkäyntiavustajat" "'532'";3;"Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat" "'5321'";4;"Lähihoitajat" "'53211'";5;"Mielenterveyshoitajat" "'53212'";5;"Kehitysvammaisten hoitajat" "'53213'";5;"Sosiaalialan hoitajat" "'53219'";5;"Muut lähihoitajat" "'5322'";4;"Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)" "'53221'";5;"Kotityöpalvelutyöntekijät" "'53222'";5;"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym." "'5329'";4;"Muut terveydenhuoltoalan työntekijät" "'53291'";5;"Hammashoitajat" "'53292'";5;"Välinehuoltajat" "'53293'";5;"Apteekkien lääketyöntekijät" "'53294'";5;"Hierojat ja kuntohoitajat" "'54'";2;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'541'";3;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'5411'";4;"Palomiehet" "'5412'";4;"Poliisit" "'5413'";4;"Vanginvartijat" "'5414'";4;"Vartijat" "'5419'";4;"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'6'";1;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'61'";2;"Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym." "'611'";3;"Pelto- ja puutarhaviljelijät" "'6111'";4;"Pelto- ja avomaaviljelijät" "'61111'";5;"Peltoviljelijät" "'61112'";5;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'6112'";4;"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat" "'6113'";4;"Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät" "'61131'";5;"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" "'61132'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät" "'6114'";4;"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'612'";3;"Eläintenkasvattajat" "'6121'";4;"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat" "'61211'";5;"Karjankasvattajat ym." "'61212'";5;"Karjanhoitajat ym." "'61213'";5;"Lemmikkieläinten kasvattajat" "'61214'";5;"Maatalouslomittajat" "'6122'";4;"Siipikarjankasvattajat" "'6123'";4;"Mehiläistenhoitajat ym." "'6129'";4;"Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat" "'61291'";5;"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat" "'61299'";5;"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat" "'613'";3;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" "'6130'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" "'62'";2;"Metsä- ja kalatalouden työntekijät" "'621'";3;"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'6210'";4;"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'622'";3;"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät" "'6221'";4;"Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät" "'62211'";5;"Kalanviljely-yrittäjät" "'62212'";5;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'6222'";4;"Kalastajat" "'6223'";4;"Syvänmerenkalastajat" "'6224'";4;"Riistanhoitajat ja metsästäjät" "'63'";2;"Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät" "'631'";3;"Kotitarveviljelijät" "'6310'";4;"Kotitarveviljelijät" "'632'";3;"Kotitarvekarjankasvattajat" "'6320'";4;"Kotitarvekarjankasvattajat" "'633'";3;"Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat" "'6330'";4;"Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat" "'634'";3;"Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät" "'6340'";4;"Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät" "'7'";1;"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'71'";2;"Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)" "'711'";3;"Rakennustyöntekijät ym." "'7111'";4;"Talonrakentajat" "'7112'";4;"Muurarit ym." "'7113'";4;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym." "'7114'";4;"Betonirakentajat ja raudoittajat" "'7115'";4;"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät" "'7119'";4;"Muut rakennustyöntekijät" "'712'";3;"Rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'7121'";4;"Kattoasentajat ja -korjaajat" "'7122'";4;"Lattianpäällystystyöntekijät" "'7123'";4;"Rappaajat" "'7124'";4;"Eristäjät" "'7125'";4;"Lasinasentajat" "'7126'";4;"Putkiasentajat" "'7127'";4;"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat" "'713'";3;"Maalarit ja rakennuspuhdistajat" "'7131'";4;"Rakennusmaalarit ym." "'7132'";4;"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat" "'7133'";4;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" "'72'";2;"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'721'";3;"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym." "'7211'";4;"Muotin- ja keernantekijät" "'7212'";4;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat" "'7213'";4;"Ohutlevysepät" "'7214'";4;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät" "'7215'";4;"Kaapelin- ja köysienasentajat" "'722'";3;"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat" "'7221'";4;"Sepät" "'7222'";4;"Työkaluntekijät ja lukkosepät" "'7223'";4;"Koneenasettajat ja koneistajat" "'7224'";4;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat" "'723'";3;"Koneasentajat ja -korjaajat" "'7231'";4;"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat" "'7232'";4;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" "'7233'";4;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" "'7234'";4;"Polkupyöränkorjaajat ym." "'73'";2;"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät" "'731'";3;"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot" "'7311'";4;"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat" "'7312'";4;"Soittimien tekijät ja virittäjät" "'7313'";4;"Koru-, kulta- ja hopeasepät" "'7314'";4;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat" "'7315'";4;"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät" "'7316'";4;"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit" "'7317'";4;"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7318'";4;"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'7319'";4;"Muut käsityöntekijät" "'732'";3;"Painoalan työntekijät" "'7321'";4;"Painopinnanvalmistajat" "'7322'";4;"Painajat" "'7323'";4;"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät" "'74'";2;"Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät" "'741'";3;"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat" "'7411'";4;"Rakennussähköasentajat" "'7412'";4;"Muut sähköasentajat" "'7413'";4;"Linja-asentajat ja -korjaajat" "'742'";3;"Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat" "'7421'";4;"Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat" "'74211'";5;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" "'74212'";5;"Automaatioasentajat ja -korjaajat" "'7422'";4;"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" "'75'";2;"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym." "'751'";3;"Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym." "'7511'";4;"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym." "'7512'";4;"Leipurit ja kondiittorit" "'7513'";4;"Meijeristit, juustomestarit ym." "'7514'";4;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat" "'7515'";4;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat" "'7516'";4;"Tupakkatuotteiden valmistajat" "'752'";3;"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'7521'";4;"Raakapuun käsittelijät" "'7522'";4;"Huonekalupuusepät ym." "'7523'";4;"Konepuusepät" "'753'";3;"Vaatetusalan työntekijät ym." "'7531'";4;"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät" "'7532'";4;"Leikkaajat ja mallimestarit" "'7533'";4;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat" "'7534'";4;"Verhoilijat" "'7535'";4;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit" "'7536'";4;"Suutarit ym." "'754'";3;"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät" "'7541'";4;"Vedenalaistyöntekijät" "'7542'";4;"Panostajat ja räjäyttäjät" "'7543'";4;"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" "'7544'";4;"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat" "'7549'";4;"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät" "'8'";1;"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'81'";2;"Prosessityöntekijät" "'811'";3;"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät" "'8111'";4;"Kaivos- ja louhostyöntekijät" "'8112'";4;"Rikastustyöntekijät" "'8113'";4;"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'8114'";4;"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät" "'812'";3;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät" "'8121'";4;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'8122'";4;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät" "'813'";3;"Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8131'";4;"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'8132'";4;"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'814'";3;"Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'8141'";4;"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'8142'";4;"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'8143'";4;"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'815'";3;"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'8151'";4;"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat" "'8152'";4;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat" "'8153'";4;"Teollisuusompelijat" "'8154'";4;"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat" "'8155'";4;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym." "'8156'";4;"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät" "'8157'";4;"Pesulatyöntekijät" "'8159'";4;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'816'";3;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'8160'";4;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'817'";3;"Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'8171'";4;"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'8172'";4;"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät" "'818'";3;"Muut prosessityöntekijät" "'8181'";4;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat" "'8182'";4;"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym." "'81821'";5;"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet" "'81822'";5;"Muut laitosmiehet ym." "'8183'";4;"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat" "'8189'";4;"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" "'82'";2;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'821'";3;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8211'";4;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat" "'8212'";4;"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat" "'8219'";4;"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'83'";2;"Kuljetustyöntekijät" "'831'";3;"Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät" "'8311'";4;"Veturinkuljettajat" "'8312'";4;"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät" "'832'";3;"Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat" "'8321'";4;"Moottoripyörälähetit yms." "'8322'";4;"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat" "'833'";3;"Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat" "'8331'";4;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" "'8332'";4;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" "'834'";3;"Työkoneiden kuljettajat" "'8341'";4;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" "'8342'";4;"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat" "'8343'";4;"Nosturinkuljettajat" "'8344'";4;"Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym." "'83441'";5;"Ahtaajat" "'83442'";5;"Trukinkuljettajat ym." "'835'";3;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'8350'";4;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'9'";1;"Muut työntekijät" "'91'";2;"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät" "'911'";3;"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym." "'9111'";4;"Kotiapulaiset ja -siivoojat" "'9112'";4;"Toimisto- ja laitossiivoojat ym." "'91121'";5;"Toimistosiivoojat ym." "'91122'";5;"Hotellisiivoojat" "'91123'";5;"Sairaala- ja laitosapulaiset" "'91124'";5;"Päiväkotiapulaiset" "'91129'";5;"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat" "'912'";3;"Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym." "'9121'";4;"Puhdistajat ja prässääjät" "'9122'";4;"Ajoneuvojen pesijät" "'9123'";4;"Ikkunanpesijät" "'9129'";4;"Muut puhdistustyöntekijät" "'92'";2;"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'921'";3;"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät" "'9211'";4;"Maanviljelyn avustavat työntekijät" "'9212'";4;"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'9213'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'9214'";4;"Avustavat puutarhatyöntekijät" "'9215'";4;"Metsätalouden avustavat työntekijät" "'9216'";4;"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät" "'93'";2;"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät" "'931'";3;"Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät" "'9311'";4;"Kaivosten avustavat työntekijät" "'9312'";4;"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät" "'9313'";4;"Rakennusalan avustavat työntekijät" "'932'";3;"Valmistusalan avustavat työntekijät" "'9321'";4;"Käsinpakkaajat" "'9329'";4;"Muut valmistusalan avustavat työntekijät" "'933'";3;"Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym." "'9331'";4;"Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat" "'9332'";4;"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat" "'9333'";4;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." "'9334'";4;"Hyllyjen täyttäjät" "'94'";2;"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'941'";3;"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät" "'9411'";4;"Pikaruokatyöntekijät" "'9412'";4;"Avustavat keittiötyöntekijät" "'95'";2;"Katumyyjät, kengänkiillottajat ym." "'951'";3;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'9510'";4;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'952'";3;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'9520'";4;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'96'";2;"Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym." "'961'";3;"Jätehuoltotyöntekijät" "'9611'";4;"Jätteiden kerääjät" "'9612'";4;"Jätteiden lajittelijat" "'9613'";4;"Kadunlakaisijat ym." "'962'";3;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym." "'9621'";4;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat" "'9622'";4;"Satunnaistöiden tekijät" "'9623'";4;"Mittareiden lukijat ym." "'9624'";4;"Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät" "'9629'";4;"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät" "'X'";1;"Tuntematon" "'XX'";2;"Tuntematon" "'XXX'";3;"Tuntematon" "'XXXX'";4;"Tuntematon" "'XXXXX'";5;"Tuntematon"