code;level;classificationItemName; "'SSSSS'";0;"Ammatit yhteensä"; "'1'";1;"Johtajat ja ylimmät virkamiehet"; "'11'";2;"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"; "'111'";3;"Ylimmät virkamiehet"; "'1110'";4;"Ylimmät virkamiehet"; "'11101'";5;"Valtion keskushallinnon johtajat"; "'11102'";5;"Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"; "'11103'";5;"Kuntien ja kaupunkien johtajat"; "'114'";3;"Järjestöjen johtajat"; "'1141'";4;"Puolueiden johtajat"; "'1142'";4;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"; "'1143'";4;"Muiden järjestöjen johtajat"; "'12'";2;"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"; "'121'";3;"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"; "'1210'";4;"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"; "'122'";3;"Tuotanto- ja linjajohtajat"; "'1221'";4;"Maa- ja metsätalouden johtajat"; "'1222'";4;"Teollisuuden tuotantojohtajat"; "'1223'";4;"Rakennusalan tuotantojohtajat"; "'1224'";4;"Kaupan ym. johtajat"; "'1225'";4;"Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt"; "'1226'";4;"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"; "'12261'";5;"Laivan päälliköt (iso alus)"; "'12269'";5;"Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"; "'1227'";4;"Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"; "'1228'";4;"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat"; "'1229'";4;"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat"; "'12291'";5;"Opetusalan johtajat ja rehtorit"; "'12292'";5;"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat"; "'12293'";5;"Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat"; "'12294'";5;"Kulttuurijohtajat"; "'12299'";5;"Muut tuotanto- ja linjajohtajat"; "'123'";3;"Asiantuntijajohtajat"; "'1231'";4;"Talous- ja hallintojohtajat"; "'1232'";4;"Henkilöstöjohtajat"; "'1233'";4;"Myynti- ja markkinointijohtajat"; "'1234'";4;"Mainos- ja tiedotusjohtajat"; "'1235'";4;"Osto- ja varastopäälliköt"; "'1236'";4;"Tietotekniikkajohtajat"; "'1237'";4;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat"; "'1239'";4;"Muut asiantuntijajohtajat"; "'13'";2;"Pienyritysten johtajat"; "'131'";3;"Pienyritysten johtajat"; "'1311'";4;"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat"; "'1312'";4;"Pienteollisuuden johtajat"; "'1313'";4;"Rakennusalan pienyritysten johtajat"; "'1314'";4;"Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat"; "'1315'";4;"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat"; "'1316'";4;"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat"; "'1317'";4;"Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat"; "'1318'";4;"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat"; "'1319'";4;"Muut pienyritysten johtajat"; "'2'";1;"Erityisasiantuntijat"; "'21'";2;"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat"; "'211'";3;"Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat"; "'2111'";4;"Fyysikot ja astronomit"; "'2112'";4;"Meteorologit"; "'2113'";4;"Kemistit"; "'2114'";4;"Geologit ja geofyysikot"; "'212'";3;"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat"; "'2121'";4;"Matematiikan erityisasiantuntijat"; "'2122'";4;"Tilastotieteen erityisasiantuntijat"; "'213'";3;"Tietotekniikan erityisasiantuntijat"; "'2131'";4;"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat"; "'2139'";4;"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat"; "'214'";3;"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat"; "'2141'";4;"Talonrakennusalan erityisasiantuntijat"; "'2142'";4;"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat"; "'2143'";4;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"; "'2144'";4;"Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat"; "'2145'";4;"Konetekniikan erityisasiantuntijat"; "'2146'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"; "'2147'";4;"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat"; "'2148'";4;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"; "'2149'";4;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat"; "'22'";2;"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'221'";3;"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat"; "'2211'";4;"Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym."; "'2212'";4;"Farmakologit, patologit ym."; "'22121'";5;"Farmakologit, biokemistit ym."; "'22122'";5;"Patologit"; "'2213'";4;"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat"; "'22131'";5;"Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat"; "'22132'";5;"Metsäalan erityisasiantuntijat"; "'222'";3;"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'2221'";4;"Lääkärit"; "'22211'";5;"Ylilääkärit"; "'22212'";5;"Erikoislääkärit ja osastonlääkärit"; "'22213'";5;"Muut lääkärit"; "'2222'";4;"Hammaslääkärit"; "'2223'";4;"Eläinlääkärit"; "'2224'";4;"Proviisorit"; "'2229'";4;"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'223'";3;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat"; "'2230'";4;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat"; "'22301'";5;"Ylihoitajat"; "'22302'";5;"Osastonhoitajat"; "'23'";2;"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat"; "'231'";3;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"; "'2310'";4;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"; "'23101'";5;"Professorit"; "'23102'";5;"Lehtorit ja yliassistentit"; "'23103'";5;"Assistentit ja tuntiopettajat"; "'232'";3;"Aineenopettajat ja lehtorit"; "'2321'";4;"Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"; "'23211'";5;"Matemaattisten aineiden opettajat"; "'23212'";5;"Äidinkielenopettajat"; "'23213'";5;"Kieltenopettajat"; "'23214'";5;"Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat"; "'23215'";5;"Taito- ja taideaineiden opettajat"; "'23219'";5;"Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat"; "'2322'";4;"Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat"; "'23221'";5;"Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit"; "'23222'";5;"Ammatillisten oppilaitosten lehtorit"; "'2323'";4;"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat"; "'233'";3;"Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat"; "'2331'";4;"Luokanopettajat"; "'2332'";4;"Lastentarhanopettajat"; "'234'";3;"Erityisopettajat"; "'2340'";4;"Erityisopettajat"; "'235'";3;"Muut opetusalan erityisasiantuntijat"; "'2351'";4;"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat"; "'23511'";5;"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat"; "'23512'";5;"Puhe- ja esiintymistaidon opettajat"; "'2352'";4;"Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"; "'2359'";4;"Opinto-ohjaajat"; "'24'";2;"Muiden alojen erityisasiantuntijat"; "'241'";3;"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"; "'2411'";4;"Tilintarkastajat, kamreerit ym."; "'2412'";4;"Henkilöstösuunnittelijat ym."; "'2419'";4;"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat"; "'24191'";5;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"; "'24192'";5;"Tiedottajat"; "'24193'";5;"Kuluttajaneuvojat ym."; "'24194'";5;"Järjestöalan erityisasiantuntijat"; "'242'";3;"Lainopilliset erityisasiantuntijat"; "'2421'";4;"Asianajajat ja syyttäjät"; "'2422'";4;"Tuomioistuinlakimiehet"; "'2429'";4;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat"; "'243'";3;"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat"; "'2431'";4;"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat"; "'24311'";5;"Arkistonhoitajat"; "'24312'";5;"Museoalan erityisasiantuntijat"; "'2432'";4;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym."; "'244'";3;"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat"; "'2441'";4;"Ekonomistit"; "'2442'";4;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat"; "'2443'";4;"Historioitsijat ym."; "'2444'";4;"Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit"; "'2445'";4;"Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit"; "'24451'";5;"Psykologit"; "'24452'";5;"Psykoterapeutit"; "'24453'";5;"Puheterapeutit"; "'2446'";4;"Sosiaalialan erityisasiantuntijat"; "'24461'";5;"Sosiaalityöntekijät"; "'24462'";5;"Sosiaalialan suunnittelijat"; "'245'";3;"Toimittajat, taiteilijat ym."; "'2451'";4;"Toimittajat, kirjailijat ym."; "'24511'";5;"Päällikkötoimittajat"; "'24512'";5;"Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot"; "'24513'";5;"Radio- ja tv-toimittajat"; "'24514'";5;"Mainostoimittajat"; "'24515'";5;"Kirjailijat ja dramaturgit"; "'2452'";4;"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym."; "'24521'";5;"Kuvataiteilijat"; "'24522'";5;"Graafiset suunnittelijat"; "'24523'";5;"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat"; "'2453'";4;"Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat"; "'2454'";4;"Tanssitaiteilijat"; "'2455'";4;"Näyttelijät ja ohjaajat"; "'24551'";5;"Näyttelijät"; "'24552'";5;"Teatteri- ja elokuvaohjaajat"; "'246'";3;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"; "'2460'";4;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"; "'247'";3;"Julkisen alan erityisasiantuntijat"; "'2470'";4;"Julkisen alan erityisasiantuntijat"; "'24701'";5;"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat"; "'24702'";5;"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat"; "'3'";1;"Asiantuntijat"; "'31'";2;"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat"; "'311'";3;"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"; "'3111'";4;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat"; "'3112'";4;"Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"; "'31121'";5;"Talonrakennusalan asiantuntijat"; "'31122'";5;"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat"; "'31123'";5;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat"; "'3113'";4;"Sähkötekniikan asiantuntijat"; "'3114'";4;"Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat"; "'3115'";4;"Konetekniikan asiantuntijat"; "'3116'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat"; "'3117'";4;"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat"; "'3118'";4;"Tekniset piirtäjät"; "'3119'";4;"Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat"; "'31191'";5;"Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat"; "'31192'";5;"Graafisen tekniikan asiantuntijat"; "'31193'";5;"Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat"; "'31199'";5;"Muut teknisten alojen asiantuntijat"; "'312'";3;"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."; "'3120'";4;"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym."; "'313'";3;"Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"; "'3131'";4;"Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät"; "'3132'";4;"Radio- ja tv-tarkkailijat"; "'3139'";4;"Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät"; "'314'";3;"Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat"; "'3141'";4;"Alusten konepäälliköt ja konemestarit"; "'3142'";4;"Perämiehet ja pienten alusten päälliköt"; "'3143'";4;"Lentokapteenit ja -perämiehet"; "'3144'";4;"Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat"; "'31441'";5;"Lennonjohtajat ym."; "'31442'";5;"Satamaliikenteen ohjaajat"; "'3145'";4;"Lentoturvallisuusteknikot ym."; "'315'";3;"Turvallisuuden ja laadun tarkastajat"; "'3151'";4;"Rakennus- ja palotarkastajat"; "'3152'";4;"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat"; "'31521'";5;"Työsuojelutarkastajat"; "'31522'";5;"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat"; "'32'";2;"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat"; "'321'";3;"Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat"; "'3211'";4;"Laborantit ym."; "'3212'";4;"Agrologit ja metsätalousteknikot"; "'32121'";5;"Agrologit"; "'32122'";5;"Metsätalousteknikot"; "'3213'";4;"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat"; "'322'";3;"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)"; "'3222'";4;"Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät"; "'32221'";5;"Terveystarkastajat"; "'32222'";5;"Ympäristönsuojelutyöntekijät"; "'3223'";4;"Ravitsemusalan asiantuntijat"; "'3224'";4;"Optikot"; "'3225'";4;"Hammashuoltajat"; "'3226'";4;"Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym."; "'32261'";5;"Fysioterapeutit"; "'32262'";5;"Toimintaterapeutit"; "'32269'";5;"Muut terapeutit"; "'3227'";4;"Seminologit ym."; "'3228'";4;"Farmaseutit"; "'3229'";4;"Luontaisparantajat"; "'323'";3;"Sairaanhoitajat, kätilöt ym."; "'3231'";4;"Sairaanhoitajat ym."; "'32311'";5;"Sairaanhoitajat"; "'32312'";5;"Terveydenhoitajat"; "'32313'";5;"Röntgenhoitajat"; "'32314'";5;"Laboratoriohoitajat"; "'32315'";5;"Kuulontutkijat"; "'3232'";4;"Kätilöt"; "'33'";2;"Liikenneopettajat ym."; "'334'";3;"Liikenneopettajat ym."; "'3340'";4;"Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym."; "'34'";2;"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat"; "'341'";3;"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat"; "'3411'";4;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat"; "'3412'";4;"Vakuutusalan asiamiehet"; "'3413'";4;"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät"; "'34131'";5;"Kiinteistönvälittäjät"; "'34132'";5;"Isännöitsijät"; "'3414'";4;"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät"; "'3415'";4;"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit"; "'34151'";5;"Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat"; "'34152'";5;"Myynti- ja vientisihteerit"; "'34153'";5;"Tukkumyyjät"; "'3416'";4;"Ostajat"; "'3417'";4;"Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät"; "'3419'";4;"Myynnin ja rahoituksen esimiehet"; "'34191'";5;"Pankkien ja postien esimiehet"; "'34192'";5;"Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat"; "'34193'";5;"Huoltoasemanhoitajat"; "'34194'";5;"Toimistonhoitajat"; "'342'";3;"Liike-elämän palvelujen välittäjät"; "'3421'";4;"Kauppa-agentit"; "'3422'";4;"Huolitsijat ja tullaajat"; "'3423'";4;"Työnvälittäjät"; "'3429'";4;"Muut liike-elämän palvelujen välittäjät"; "'343'";3;"Hallinnolliset toimihenkilöt"; "'3431'";4;"Johdon sihteerit, osastosihteerit ym."; "'3432'";4;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet"; "'3433'";4;"Kirjanpitäjät ym."; "'3434'";4;"Tilastonlaatijat, haastattelijat ym."; "'344'";3;"Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym."; "'3441'";4;"Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat"; "'34411'";5;"Tullivirkamiehet"; "'34412'";5;"Raja- ja merivartijat"; "'3442'";4;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat"; "'3443'";4;"Sosiaaliturvatoimihenkilöt"; "'345'";3;"Komisariot ja ylikonstaapelit"; "'3450'";4;"Komisariot ja ylikonstaapelit"; "'346'";3;"Sosiaalialan ohjaajat ym."; "'3460'";4;"Sosiaalialan ohjaajat ym."; "'34601'";5;"Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat"; "'34602'";5;"Nuoriso-ohjaajat"; "'34603'";5;"Työn- ja askartelunohjaajat"; "'347'";3;"Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym."; "'3471'";4;"Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym."; "'34711'";5;"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat"; "'34712'";5;"Kuvaussihteerit ym."; "'3472'";4;"Juontajat, kuuluttajat ym."; "'3473'";4;"Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym."; "'3474'";4;"Klovnit, taikurit, akrobaatit ym."; "'3475'";4;"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym."; "'34751'";5;"Urheilijat ja urheiluvalmentajat"; "'34752'";5;"Urheilu- ja liikunnanohjaajat"; "'348'";3;"Seurakuntatyöntekijät"; "'3480'";4;"Diakonit ja seurakuntatyöntekijät"; "'34801'";5;"Diakonit ja diakonissat"; "'34809'";5;"Muut seurakuntatyöntekijät"; "'4'";1;"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'41'";2;"Toimistotyöntekijät"; "'411'";3;"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym."; "'4112'";4;"Tekstinkäsittelijät"; "'4113'";4;"Tallentajat"; "'4114'";4;"Laskuttajat"; "'4115'";4;"Sihteerit"; "'412'";3;"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym."; "'4121'";4;"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym."; "'4122'";4;"Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt"; "'413'";3;"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät"; "'4131'";4;"Varastonhoitajat ym."; "'4133'";4;"Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät"; "'41331'";5;"Raideliikenteen ohjaajat"; "'41339'";5;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät"; "'414'";3;"Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät"; "'4141'";4;"Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät"; "'4142'";4;"Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit"; "'41421'";5;"Postinkantajat ja -lajittelijat"; "'41422'";5;"Toimistovahtimestarit"; "'419'";3;"Muut toimistotyöntekijät"; "'4190'";4;"Muut toimistotyöntekijät"; "'42'";2;"Asiakaspalvelutyöntekijät"; "'421'";3;"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät"; "'4211'";4;"Lipunmyyjät"; "'4212'";4;"Posti- ja pankkitoimihenkilöt"; "'4213'";4;"Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym."; "'4214'";4;"Panttilainaajat"; "'4215'";4;"Maksujenperijät"; "'422'";3;"Muut asiakaspalvelutyöntekijät"; "'4221'";4;"Matkatoimistovirkailijat"; "'4222'";4;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat"; "'4223'";4;"Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät"; "'42231'";5;"Puhelinvaihteenhoitajat"; "'42232'";5;"Hälytyspäivystäjät"; "'5'";1;"Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät"; "'51'";2;"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym."; "'511'";3;"Matkustuspalvelutyöntekijät"; "'5111'";4;"Lentoemännät, purserit ym."; "'5112'";4;"Konduktöörit, rahastajat ym."; "'5113'";4;"Matkaoppaat ja matkanjohtajat"; "'512'";3;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät"; "'5121'";4;"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet"; "'51211'";5;"Ravintola- ja suurtalousesimiehet"; "'51212'";5;"Siivoustyönjohtajat"; "'5122'";4;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt"; "'5123'";4;"Tarjoilutyöntekijät"; "'513'";3;"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym."; "'5131'";4;"Lastenhoitotyöntekijät"; "'51311'";5;"Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset"; "'51312'";5;"Perhepäivähoitajat ym."; "'5132'";4;"Perushoitajat, lähihoitajat ym."; "'51321'";5;"Perushoitajat ja lähihoitajat"; "'51322'";5;"Mielenterveyshoitajat"; "'51323'";5;"Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat"; "'51324'";5;"Kehitysvammaistenhoitajat"; "'51325'";5;"Hammashoitajat"; "'51326'";5;"Sosiaalialan hoitajat"; "'51327'";5;"Välinehuoltajat"; "'5133'";4;"Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym."; "'51331'";5;"Kodinhoitajat ja kotiavustajat"; "'51332'";5;"Henkilökohtaiset avustajat ym."; "'5139'";4;"Apteekkien lääketyöntekijät ym."; "'51391'";5;"Apteekkien lääketyöntekijät"; "'51399'";5;"Eläinlääkintäavustajat"; "'514'";3;"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät"; "'5141'";4;"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym."; "'51411'";5;"Kampaajat ja parturit"; "'51412'";5;"Kauneudenhoitajat"; "'51413'";5;"Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym."; "'51419'";5;"Kylvettäjät ym."; "'5143'";4;"Hautauspalvelutyöntekijät"; "'51431'";5;"Hautaustoimistonhoitajat ym."; "'51432'";5;"Muut hautaustyöntekijät"; "'5149'";4;"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät"; "'516'";3;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät"; "'5161'";4;"Palomiehet"; "'5162'";4;"Poliisit"; "'5163'";4;"Vanginvartijat"; "'5169'";4;"Valvojat ja vartijat"; "'52'";2;"Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät"; "'521'";3;"Mallit"; "'5210'";4;"Mallit"; "'522'";3;"Myyjät ja tuote-esittelijät"; "'5220'";4;"Myyjät ja tuote-esittelijät"; "'52201'";5;"Tuote-esittelijät"; "'52202'";5;"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat"; "'52203'";5;"Erikoismyyjät"; "'6'";1;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym."; "'61'";2;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym."; "'611'";3;"Pelto- ja puutarhaviljelijät"; "'6111'";4;"Peltoviljelijät ja peltoviljelytyöntekijät"; "'61111'";5;"Peltoviljelijät"; "'61112'";5;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'6112'";4;"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät"; "'61121'";5;"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät"; "'61122'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat"; "'61123'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät"; "'612'";3;"Eläintenkasvattajat ja -hoitajat"; "'6121'";4;"Eläintenkasvattajat"; "'6122'";4;"Eläintenhoitajat"; "'6123'";4;"Maatalouslomittajat"; "'6129'";4;"Muut eläintenhoitajat"; "'613'";3;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät"; "'6130'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät"; "'614'";3;"Metsurit ja metsätyöntekijät"; "'6140'";4;"Metsurit ja metsätyöntekijät"; "'615'";3;"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät"; "'6151'";4;"Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät"; "'61511'";5;"Kalanviljely-yrittäjät"; "'61512'";5;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'6152'";4;"Kalastajat"; "'6154'";4;"Riistanhoitajat ja metsästäjät"; "'7'";1;"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät"; "'71'";2;"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät"; "'711'";3;"Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym."; "'7111'";4;"Kaivos- ja louhostyöntekijät"; "'7112'";4;"Panostajat ja räjäyttäjät"; "'7113'";4;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym."; "'712'";3;"Rakennustyöntekijät ym."; "'7121'";4;"Rakennustyöntekijät"; "'7122'";4;"Muurarit ja laatoittajat"; "'7123'";4;"Raudoittajat"; "'7124'";4;"Kirvesmiehet"; "'7129'";4;"Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym."; "'713'";3;"Rakennusten viimeistelytyöntekijät"; "'7131'";4;"Kattoasentajat ja -korjaajat"; "'7132'";4;"Lattianpäällystystyöntekijät"; "'7133'";4;"Rappaajat"; "'7134'";4;"Eristäjät"; "'7135'";4;"Lasinasentajat"; "'7136'";4;"Putkiasentajat"; "'7137'";4;"Rakennussähköasentajat"; "'7139'";4;"Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät"; "'714'";3;"Maalarit ja rakennuspuhdistajat"; "'7141'";4;"Maalarit"; "'71411'";5;"Rakennusmaalarit"; "'71412'";5;"Auto- ja muut maalarit"; "'7143'";4;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat"; "'72'";2;"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat"; "'721'";3;"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym."; "'7211'";4;"Muovaajat ja keernantekijät"; "'7212'";4;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat"; "'7213'";4;"Ohutlevysepät"; "'7214'";4;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät"; "'7215'";4;"Kaapelin- ja köysienasentajat"; "'7216'";4;"Vedenalaistyöntekijät"; "'722'";3;"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat"; "'7221'";4;"Sepät"; "'7222'";4;"Työkaluntekijät ja lukkosepät"; "'7223'";4;"Koneenasettajat ja koneistajat"; "'7224'";4;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat"; "'723'";3;"Koneasentajat ja -korjaajat"; "'7231'";4;"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat"; "'7232'";4;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat"; "'7233'";4;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat"; "'724'";3;"Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat"; "'7241'";4;"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat"; "'7242'";4;"Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat"; "'72421'";5;"Tietokoneasentajat ja -korjaajat"; "'72422'";5;"Automaatioasentajat ja -korjaajat"; "'72423'";5;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat"; "'7244'";4;"Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat"; "'7245'";4;"Linja-asentajat ja -korjaajat"; "'73'";2;"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät"; "'731'";3;"Hienomekaanikot"; "'7311'";4;"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat"; "'7312'";4;"Soittimien tekijät ja virittäjät"; "'7313'";4;"Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät"; "'732'";3;"Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym."; "'7321'";4;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat"; "'7322'";4;"Lasinpuhaltajat ja -leikkaajat ym."; "'7323'";4;"Lasinkaivertajat ja -etsaajat"; "'7324'";4;"Koristelijat, lasittajat ym."; "'733'";3;"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät"; "'7330'";4;"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät"; "'734'";3;"Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym."; "'7341'";4;"Latojat ja asemoijat"; "'7342'";4;"Painopinnan valmistajat"; "'7343'";4;"Kaivertajat ja syövyttäjät"; "'7344'";4;"Valokuvalaboratorioiden työntekijät"; "'7345'";4;"Kirjansitomotyöntekijät"; "'7346'";4;"Silkki- ja tekstiilipainajat"; "'74'";2;"Muut valmistustyöntekijät"; "'741'";3;"Teurastajat, leipurit, meijeristit ym."; "'7411'";4;"Teurastajat, kalankäsittelijät ym."; "'7412'";4;"Leipurit ja kondiittorit"; "'7413'";4;"Meijeristit, juustomestarit ym."; "'7414'";4;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat"; "'7415'";4;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat"; "'7416'";4;"Tupakkatuotteiden valmistajat"; "'742'";3;"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym."; "'7421'";4;"Puutavaran käsittelijät"; "'7422'";4;"Huonekalu- ja koristepuusepät"; "'7423'";4;"Konepuusepät"; "'7424'";4;"Korin- ja harjantekijät ym."; "'743'";3;"Kutojat, vaatturit ym."; "'7431'";4;"Kehrääjät, karstaajat ym."; "'7432'";4;"Kutojat, neulojat ym."; "'7433'";4;"Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät"; "'7434'";4;"Turkkurit"; "'7435'";4;"Leikkaajat ja mallimestarit"; "'7436'";4;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat"; "'7437'";4;"Verhoilijat"; "'744'";3;"Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit"; "'7441'";4;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit"; "'7442'";4;"Suutarit, jalkinemallintekijät ym."; "'8'";1;"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät"; "'81'";2;"Prosessityöntekijät"; "'811'";3;"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät"; "'8111'";4;"Vaunuporarit"; "'8112'";4;"Rikastustyöntekijät"; "'8113'";4;"Iskuporaajat ja syväkairaajat"; "'812'";3;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8121'";4;"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät"; "'8122'";4;"Metallurgiset muokkaajat"; "'8123'";4;"Lämpökäsittelijät"; "'8124'";4;"Langan- ja putkenvetäjät"; "'813'";3;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät"; "'8131'";4;"Lasi- ja keramiikkauunienhoitajat"; "'8139'";4;"Muut lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät"; "'814'";3;"Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät"; "'8141'";4;"Sahausprosessinhoitajat"; "'8142'";4;"Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat"; "'8143'";4;"Paperin ja kartongin teolliset valmistajat"; "'815'";3;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat"; "'8150'";4;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat"; "'816'";3;"Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat"; "'8161'";4;"Voimalaitosten koneenhoitajat"; "'8162'";4;"Lämmityskattiloiden hoitajat"; "'8163'";4;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat"; "'817'";3;"Teollisuusrobottien hoitajat"; "'8170'";4;"Teollisuusrobottien hoitajat"; "'82'";2;"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat"; "'821'";3;"Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat"; "'8211'";4;"Metallin koneelliset työstäjät"; "'8212'";4;"Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat"; "'822'";3;"Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat"; "'8221'";4;"Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat"; "'8222'";4;"Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat"; "'8223'";4;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät"; "'8224'";4;"Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat"; "'8229'";4;"Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat"; "'823'";3;"Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat"; "'8231'";4;"Kumituotteiden teolliset valmistajat"; "'8232'";4;"Muovituotteiden teolliset valmistajat"; "'824'";3;"Puutuotteiden teolliset valmistajat"; "'8240'";4;"Puutuotteiden teolliset valmistajat"; "'825'";3;"Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat"; "'8251'";4;"Painokoneen hoitajat"; "'8252'";4;"Jälkikäsittelijät"; "'8253'";4;"Paperituotteiden teolliset valmistajat"; "'826'";3;"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat"; "'8261'";4;"Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat"; "'8262'";4;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat"; "'8263'";4;"Ompelukoneiden hoitajat"; "'8264'";4;"Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat"; "'8265'";4;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät"; "'8266'";4;"Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat"; "'8269'";4;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat"; "'827'";3;"Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat"; "'8271'";4;"Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat"; "'8272'";4;"Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat"; "'8273'";4;"Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat"; "'8274'";4;"Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat"; "'8275'";4;"Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat"; "'8276'";4;"Sokerin teolliset valmistajat"; "'8277'";4;"Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat"; "'8278'";4;"Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat"; "'8279'";4;"Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat"; "'828'";3;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat"; "'8281'";4;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat"; "'8282'";4;"Sähkölaitteiden kokoonpanijat"; "'8283'";4;"Elektronisten laitteiden kokoonpanijat"; "'8284'";4;"Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat"; "'8285'";4;"Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat"; "'8286'";4;"Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat"; "'829'";3;"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat"; "'8290'";4;"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat"; "'83'";2;"Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym."; "'831'";3;"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat"; "'8311'";4;"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat"; "'8312'";4;"Vaihdetyöhenkilöstö"; "'832'";3;"Moottoriajoneuvojen kuljettajat"; "'8321'";4;"Moottoripyörälähetit ym."; "'8322'";4;"Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat"; "'8323'";4;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat"; "'8324'";4;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat"; "'833'";3;"Työkoneiden kuljettajat"; "'8331'";4;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat"; "'8332'";4;"Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat"; "'8333'";4;"Nosturinkuljettajat"; "'8334'";4;"Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat"; "'834'";3;"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät"; "'8340'";4;"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät"; "'9'";1;"Muut työntekijät"; "'91'";2;"Muut palvelutyöntekijät"; "'911'";3;"Katu- ja kotimyyjät ym."; "'9111'";4;"Katumyyjät ym."; "'9113'";4;"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät"; "'912'";3;"Kengänkiillottajat ym."; "'9120'";4;"Kengänkiillottajat ym."; "'913'";3;"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym."; "'9131'";4;"Kotiapulaiset ym."; "'9132'";4;"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat"; "'91321'";5;"Sairaala- ja hoitoapulaiset"; "'91322'";5;"Siivoojat"; "'91323'";5;"Keittiöapulaiset"; "'9133'";4;"Puhdistajat ja prässääjät"; "'914'";3;"Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym."; "'9141'";4;"Kiinteistöhuoltomiehet"; "'9142'";4;"Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym."; "'915'";3;"Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat"; "'9151'";4;"Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit"; "'9152'";4;"Ovenvartijat ja vahtimestarit"; "'9153'";4;"Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym."; "'916'";3;"Puhdistustyöntekijät"; "'9161'";4;"Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät"; "'9162'";4;"Kadunlakaisijat ym."; "'92'";2;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät"; "'921'";3;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät"; "'9210'";4;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät"; "'93'";2;"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät"; "'931'";3;"Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät"; "'9311'";4;"Kaivosten avustavat työntekijät"; "'9312'";4;"Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät"; "'9313'";4;"Rakennusalan avustavat työntekijät"; "'932'";3;"Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym."; "'9320'";4;"Pakkaajat, lajittelijat ym."; "'933'";3;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym."; "'9330'";4;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym."; "'0'";1;"Sotilaat"; "'01'";2;"Sotilaat"; "'011'";3;"Sotilaat"; "'0110'";4;"Sotilaat"; "'01101'";5;"Upseerit"; "'01102'";5;"Erikoisupseerit"; "'01103'";5;"Opistoupseerit"; "'01104'";5;"Sotilasammattihenkilöstö"; "'01105'";5;"Varusmiehet"; "'X'";1;"Tuntematon"; "'XX'";2;"Tuntematon"; "'XXX'";3;"Tuntematon"; "'XXXX'";4;"Tuntematon"; "'XXXXX'";5;"Tuntematon";