Tiedote 3.12.2008

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, tuoteselosteiden, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälisiä vertailuja. Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Uudisrakentamisen pitkään kestänyt kasvu jatkui vuonna 2007 ja vuodesta tulikin jälleen uusi uudisrakentamisen huippuvuosi. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 9 prosenttia. Aloitettuja rakennuksia oli 19 prosenttia ja valmistuneita rakennuksia 16 prosenttia edellisvuotta enemmän.
  • Asuinrakentaminen kääntyi laskuun vuonna 2007. Viime vuonna aloitettiin 30 800 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on noin 3 200 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennuslupia myönnettiin noin 33 600 uudelle asunnolle eli 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan viime vuonna kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla. Korjauskustannukset kasvoivat noin 15 prosenttia vuodesta 2006.
  • Vuonna 2007 tehtiin 77 884 asunto-osakekauppaa, mikä on vajaa prosentin vähemmän kuin vuonna 2006. Asunto-osakekauppojen yhteisarvo oli 9,16 miljardia euroa, noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna 1 974 euroa. Neliöhinta kohosi 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 2 995 euroa ja muualla maassa 1 441 euroa.
  • Asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna 11 prosenttia, 82 miljardiin euroon. Uusia asuntoluottoja nostettiin vuoden aikana runsaat 24 miljardia euroa eli yli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.
  • Koko rakentamisen toimialan eli talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna 18 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.
  • Rakennusalan työllisten määrä kasvoi viime vuonna 11 000 hengellä eli 7 prosenttia edellisvuodesta. Rakennusala työllisti 174 000 henkilöä. Työttömiä rakennusalalla oli 12 000 ja työttömyysaste oli 5,2 eli lähes kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen - Vuosikirja 2008. Tilastokeskus
Hinta 76 euroa (kestotilaus 69 euroa).

Lisätietoja: Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas