Tiedote 1.12.2008

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2008 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnolta, Merenkulkulaitokselta, Finavialta ja Itella Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

  • Vuonna 2007 Suomessa rekisteröitiin 126 022 uutta henkilöautoa eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006.
  • Dieselöljyn vuosittainen myynti on lisääntynyt Suomessa vuodesta 1990 vuoteen 2007 noin 40 prosenttia, kun taas moottoribensiinin myynti on laskenut samana aikana 6 prosenttia.
  • Rautateillä tehtiin viime vuonna Suomen ja Venäjän välisessä matkustajaliikenteessä 399 000 matkaa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006.
  • Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettu tavaramäärä ylitti vuonna 2007 ensimmäisen kerran 100 miljoonan tonnin rajan. Määrä oli kaikkiaan 102,6 miljoonaa tonnia.
  • Vuosi 2007 oli vilkas erityisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä, jossa matkustajamäärät kasvoivat 10 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.
  • Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli 6,1 miljoonaa matkapuhelinliittymää eli 114,5 liittymää sataa asukasta kohti.
  • Vuoden 2007 lopussa laajakaistaliittymiä oli 1,7 miljoonaa, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
  • Postin kautta kulki viime vuonna 3 miljardia erilaista lähetystä. Lähetyksiä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Liikennealan yritysten liikevaihto oli vuoden 2007 tilikautena noin 27 miljardia euroa, kun se vuoden 1995 tilikautena oli noin 12 miljardia euroa.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2008. Tilastokeskus
Hinta 62 euroa.

Lisätietoja: Mervi Härkönen (09) 1734 3260, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.