Tiedote 2.7.2008

Suomalaisten koululaisten ympäristötietämys keskitasoa

Suomalaisten koululaisten ympäristötietämys on OECD-maiden keskitasoa. Ympäristön tilasta koululaisemme tuntevat sen sijaan muita vähemmän huolta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Ympäristötilasto - Vuosikirja 2008.

Irlannissa ja Puolassa oppilaat katsovat olevansa parhaiten perillä ympäristökysymyksistä, seuraavaksi parhaiten sijoittuvat oppilaat Kanadassa, Britanniassa ja Itävallassa. Vähäisimmäksi ympäristötietämyksensä arvioivat meksikolaiset ja islantilaiset koululaiset. Suomalaiset koululaiset sijoittuvat yhdysvaltalaisten kanssa OECD-maiden keskitasolle. Tulokset perustuvat oppilaiden täyttämän PISA-kyselylomakkeen vastauksiin, eivät koulusaavutuksiin.

Koululaisten tietämys ympäristökysymyksistä 2006

Koululaisten ympäristötietämystä ja -mielipiteitä on tarkasteltu eri indikaattorien avulla. Tietämys ympäristökysymyksistä -indikaattori mittaa oppilaan käsitystä siitä, kuinka hyvin hän on perillä kasvihuonekaasupäästöjen kasvusta, geneettisesti muunneltujen organismien käytöstä, happamasta sateesta, ydinjätteistä ja metsän hävittämisen vaikutuksista. Mitä suurempi indikaattorin arvo on, sitä enemmän oppilas uskoo tietävänsä kyseisistä ympäristökysymyksistä. Pienimmillään arvo on, jos oppilas ei ole kuullutkaan esille otetusta kysymyksestä.

Huoli ympäristöstä vaihtelee suuresti maittain

PISA-kyselyssä mitataan oppilaiden kokemaa huolestuneisuutta ympäristöstä. Kysymykset koskevat ilman saastumista, energiapulaa, kasvien ja eläinten sukupuuttoon kuolemista, metsän hävittämisen vaikutuksia, vedenpuutetta sekä ydinjätteitä. Suomessa koululaiset ovat vain vähän huolissaan ympäristöstään. Myös muissa Pohjoismaissa asenteet ovat hyvin samanlaiset. Turkkilaiset oppilaat ovat sen sijaan erittäin huolissaan ympäristöstä. Myös Portugalissa, Espanjassa ja Meksikossa koetaan suurta huolta ympäristöstä.

Tutkimuksessa mitataan myös sitä, pelkäävätkö koululaiset näiden ympäristöongelmien olevan pahempia 20 vuoden kuluttua vai suhtautuvatko he luottavaisesti tulevaisuuteen. Selvästi optimistisimpia ovat norjalaiset koululaiset, toiseksi optimistisimpia korealaiset. Pessimistisimpiä ovat Uuden-Seelannin, Kanadan, Itävallan ja Portugalin koululaiset. Suomalaiset koululaiset sijoittuvat vertailussa keskivaiheille yhdessä italialaisten, islantilaisten ja unkarilaisten kanssa.

OECD-maiden koululaisia huolestuttavat tulevaisuudessa eniten ilman saastuminen ja metsien hävittäminen, kun taas energiapula nähdään vähäisimmäksi huolen aiheeksi. Suomessa ilman saastuminen huolestuttaa koululaisia selvästi eniten: liki 70 prosenttia suomalaisista koululaisista pelkää tilanteen olevan pahempi 20 vuoden kuluttua. Suomessa kannetaan sen sijaan vähän huolta veden puutteesta, ainoastaan Norjassa veden puute huolestuttaa vielä vähemmän. Suurinta huoli veden riittävyydestä on Meksikossa ja lähes yhtä suurta Portugalissa, Koreassa ja Australiassa.

Monipuolinen kokoomateos ympäristöstä

Ympäristötilasto on vuosittain ilmestyvä, kokonaisvaltainen katsaus ympäristöön. Kirjaan on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. 216-sivuinen kirja käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, maa- ja metsätaloutta, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta ja ympäristönsuojelumenoja. Suomea koskevien tietojen lisäksi kirjassa on runsaasti vertailutietoja muista teollistuneista maista.

Lähde: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2008. Tilastokeskus. Hinta 42 euroa. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi