Tiedote 26.5.2008

Talous kasvoi viime vuonna vireimmin Keski-Pohjanmaalla

Koko talouden liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Nopeinta liikevaihdon kehitys oli Keski-Pohjanmaalla, jossa kasvua kertyi noin 12 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Sekä Satakunnassa että Pohjois-Savossa yllettiin noin 11 prosentin kasvuun. Kaikkien Manner-Suomen maakuntien talouden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi keskimäärin 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Verkkaisinta kasvu oli Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Koko talouden liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2007

Metalliteollisuus kärjessä Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan koko talouden liikevaihto kiri viime vuonna 12 prosentin kasvuun, mihin vaikutti etenkin teollisuuden viennin hyvä veto. Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun Kasvukatsauksen mukaan lähes 40 prosenttia maakunnan yrityksistä pääsi vahvaan, yli 15 prosentin liikevaihdon kasvuun. Myönteisimmin kehitykseen vaikuttivat sellaiset yritykset, joiden toimipaikat sijaitsivat yksinomaan Keski-Pohjanmaalla.

- Menestyvää suurteollisuutta löytyy etenkin maakuntakeskuksesta Kokkolasta. Metallisektorin hyvää kehitystä siivittävät metallin ja mineraalien kysyntä sekä maailmanmarkkinoiden voimakkaasti kohonneet hinnat. Alueen pk-yrityksillä on kova kasvuvauhti metalli- ja konepajateollisuuden lisäksi myös veneteollisuudessa. Keski-Pohjanmaan aluetalous lepää kuitenkin useamman toimialan varassa: myös alkutuotannolla ja elintarviketeollisuudella on edelleen vankka asema maakunnan taloudessa, kertoo kehittämisjohtaja Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan liitosta.

Nopean suhdannekehityksen varjopuolena on osaavan työvoiman hupeneminen. Rekrytointiongelmat etenkin metalli- ja konepajateollisuudessa ovat lisääntyneet. Myös puuteollisuuteen tarvitaan ennusteiden mukaan lähivuosina paljon uusia työntekijöitä.

- Yritämme houkutella työntekijöitä alueellemme markkinointi- ja rekrytointikampanjoilla. Esimerkiksi uusi litium-kaivoksemme käynnistyy parin vuoden sisällä, mikä laajentaa edelleen Keski-Pohjanmaan mineraalitarjontaa. Litium-kaivos tullee työllistämään noin sata henkilöä, Lyyski sanoo.

Rakentaminen Satakunnan veturina

Kasvukatsauksen tiedot osoittavat, että viime vuonna lähes 60 prosenttia Satakunnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Kaikkiaan koko talouden liikevaihto kasvoi maakunnassa noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua vauhditti rakentaminen, jonka liikevaihto lisääntyi peräti 29 prosenttia vuotta aiemmasta. Hitaimmin päätoimialoista kasvoi kauppa, sekin tosin 7 prosenttia. Satakunnassa kasvu oli selvästi suotuisampaa alkuvuonna, sillä loppuvuonna koko talouden kehitystä jarrutti teollisuuden hidas liikevaihdon kehitys.

Satakunnassa koko talouden liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli vähintään 20 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä, mutta myös pienemmät yritykset onnistuivat kasvattamaan jonkin verran liikevaihtoaan. Liikevaihtoaan kasvattivat suunnilleen yhtä paljon sekä pelkästään maakunnassa toimivat yritykset että ne yritykset, joilla on toimintaa myös maakunnan ulkopuolella.

Viidennes Pohjois-Savon talouskasvusta keskisuurilta yrityksiltä

Myös Pohjois-Savossa rakentaminen vaikutti eniten maakunnan koko talouden liikevaihdon kasvunopeuteen. Rakentaminen kasvoi Pohjois-Savossa 18 prosenttia, kun maakunnan koko talous ylsi 11 prosentin kasvuun. Tätä nopeammin Pohjois-Savon talous kasvoi edellisen kerran vuonna 2000. Rakentamisen jälkeen seuraavaksi nopeimmin maakunnassa kasvoi teollisuuden liikevaihto.

Pohjois-Savossa oli huomattavasti enemmän liikevaihdoltaan kasvaneita yrityksiä kuin liikevaihdoltaan supistuneita toimijoita, ja ne myös vaikuttivat selvästi voimakkaammin kasvulukuihin. Suurten yritysten lisäksi myös keskisuuret, 5-19 henkilöä työllistävät yritykset menestyivät hyvin: ne toivat koko talouden liikevaihtokasvusta viidenneksen. Liikevaihdoltaan supistuneita yrityksiä ei ollut yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, ja samalla niiden negatiivinen vaikutus kehitykseen heikentyi.

Pohjois-Savossa syntyi viime vuonna noin 3 prosenttia Manner-Suomen koko talouden liikevaihdosta. Ylivoimaisesti suurin osa eli 44 prosenttia liikevaihdosta tuotettiin Uudenmaan maakunnassa. Vaikka Keski-Pohjanmaalla koko talouden kasvu oli nopeinta vuonna 2007, siellä syntyi vain noin prosentti koko Manner-Suomen liikevaihdosta.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta alueellista yritystietoa

Koko talouden liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvitykseen. Maakuntien kehitystä on eritelty tarkemmin Kasvukatsausindikaattorin avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan kahden-kolmen kuukauden viiveellä esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Satu Elho (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu