Tiedote 17.1.2008

Turvallisuus on yrityksille kilpailuetu

Turvallisuusalan kysyntä on kasvanut 2000-luvulla. Turvallisuusalan menestys on houkutellut alalle paljon uusia toimijoita, mutta parhaiten ovat menestyneet alan suurimmat yritykset. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusimmasta Palveluiden toimialakatsauksesta.

Finnsecurity ry:n yritysjaoston puheenjohtajan Pentti Karjalaisenmukaan turvallisuusalan kasvuun Suomessa ovat vaikuttaneet yksittäiset vahvasti uutisoidut väkivallanteot, huumausaineet lieveilmiöineen sekä järjestäytynyt rikollisuus. Karjalainen toteaa, että vaikka omaisuusrikoksien määrä on laskenut, yleinen turvattomuuden tunne lisää palvelujen kysyntää. Uutena kasvualueena ovat olleet tietoturvaan liittyvät palvelut, sillä tietojenkäsittelyn ja aineettoman omaisuuden merkitys on lisääntynyt yritysten liiketoiminnassa.

Turvatarkastusten lisääntyminen ilmaliikenteessä ja turvallisuuspalveluiden kasvava tarve erilaisissa tapahtumissa ovat nekin tuoneet uusia mahdollisuuksia turva-alalle. Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry:n puheenjohtaja Jarmo Mikkonenkertoo, että turvallisuuspalveluita käytetään yhä enemmän päiväsaikaan eli samanaikaisesti, kun kohteissa on muuta toimintaa. Turvallisuus nähdään Mikkosen mukaan yhä enemmän kilpailuetuna.

Kasvu suurten yritysten varassa

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialan yrityksistä noin 60 prosenttia on kasvattanut liikevaihtoaan viime vuosina. Voimakkaaseen, yli 15 prosentin kasvuun on yltänyt noin 45 prosenttia alan yrityksistä. Eniten koko toimialan kasvuun ovat vaikuttaneet suuret, yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Palkkasumman kehitys on myötäillyt liikevaihdon kehitystä.

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutokset 2000-2007

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan yritysten toimipaikkojen määrä on kasvanut ripeästi 2000-luvulla. Vuonna 2005 toimipaikkojen määrä kasvoi peräti 10 prosenttia. Myös henkilöstömäärä on kasvanut varsin tasaisesti. Kaikkiaan toimialalla toimii Suomessa noin 400 yritystä, joista noin 80 prosenttia on pieniä, alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Toimialan yrityskannassa etenkin pienten yritysten vaihtuvuus on ollut viime vuosina suurta: vuosina 2004-2005 sekä toimintansa aloittaneiden että lopettaneiden yritysten osuus yrityskannasta kasvoi selvästi. Pentti Karjalainen toteaa, että kasvava ala on houkutellut uusia toimijoita, joilla ei välttämättä ole kokemusta turvallisuuskulttuurista.

Liike-elämän rytmitys määrää myös turva-alan kysyntää. Jarmo Mikkosen mukaan kaupan vartiointitehtävissä sesonkivuodenaikoja ovat joulu sekä alennusmyyntikaudet. Myös kesätapahtumat ja juhlapyhien aatot ovat vartiointialan yrityksille vilkasta aikaa.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat poimintoja uusimmasta Palveluiden toimialakatsauksesta. Katsauksia julkaistaan palveluiden lisäksi teollisuuden, rakentamisen ja kaupan toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä.

Katsauksissa analysoidaan päätoimialojen kehitystä muun muassa liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin katsauksen Fokus-osio käsittelee tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Katsaukset ilmestyvät säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten. Toimialakatsauksista voi antaa palautetta alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyttä Toimialakatsausten tekijöihin.

Lähde: Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialakatsaus. Tilastokeskus.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Palvelujen toimialakatsaus, Elina Pääkkö (09) 1734 3725

Teollisuuden toimialakatsaus, Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala