2007

31.12.2007  Suomalaiset kuluttavat vapaa-aikaan
Kotitaloudet käyttävät rahaa vapaa-aikaan ja harrastuksiin selvästi enemmän kuin viisi vuotta sitten. Suhteellisesti eniten kulutustaan ovat lisänneet vanhustaloudet.

21.12.2007  Jo joka toinen kierrättää biojätettä
Suomalaisista kotitalouksista 48 prosenttia lajittelee ruokajätteet erilliseen astiaan. Pientaloudet ovat ruokajätteen talteen ottamisessa perheitä innokkaampia.

19.12.2007 Tilastojen julkistamiskalenteri 2008
on nyt nähtävillä - tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

18.12.2007 Globalisaation vaikutukset
Hyvinvointikatsaus 4/2007 tarkastelee mm. globalisaation vaikutuksia maailman tulonjakoon, suomalaisiin työmarkkinoihin ja yritysten sijoittumisratkaisuihin.

4.12.2007 Naiset ja miehet Suomessa 2007
Mitä eroa on naisten ja miesten koulutuksessa? Entä ajankäytössä? Tuore taskukokoinen tietopaketti luo tiiviin katsauksen naisten ja miesten elämään Suomessa.

4.12.2007  Suomalaiset ja 90-vuotias Suomi
Itsenäisyyspäivänä 6.12.1917 syntyneestä 200 lapsesta on vielä elossa 18, ja he viettävät 90-vuotispäiväänsä samana päivänä kuin Suomi itsenäisyytensä 90-vuotisjuhlaa. Tilastokeskus on julkaissut juhlavuoden aikana artikkelisarjan, jossa kuvataan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja nykytilaa tilastojen avulla.

12.11.2007  Koulutus Suomessa: yhä enemmän ja yhä useammalle
Itsenäisyyden ajan alussa koulutuksen haasteena oli kansakouluopetuksen takaaminen kaikille lapsille. Tämän päivän Suomessa perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut jo 85 prosenttia nuorista aikuisista.

7.11.2007  Suomi suojelee hyvin metsiään
Tuore vertailu kertoo, että metsiemme suojelumäärät ovat Euroopan suurimmat ja suojelun aste tiukin. Suojelupinta-ala on kolminkertaistettu viimeisten 30 vuoden aikana.

2.11.2007  Tilastokeskuksen toimintatapa sai kansainvälistä tunnustusta
Tilastokeskuksen toimintapa sai kansainväliseltä arviointiryhmältä hyvät arvosanat. Arviointi oli osa Euroopan tilastojen käytännesääntöjen vertaisarviointia, jossa käydään läpi kaikki Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvat maat.

1.11.2007 Tilastokeskus voitti Kaiku-palkinnon
Tilastokeskus on valittu tänä vuonna valtion parhaaksi työpaikaksi työhyvinvointisarjassa. Palkinnon perusteina ovat pitkäjänteinen ja tuloksekas työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen.

30.10.2007  Suomi Pohjoismaiden ykkönen korkea-asteen koulutuksessa
Tuore Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja kertoo, että Suomessa on Pohjoismaista eniten korkea-asteen opiskelijoita. Lähes viidennes 20-39-vuotiaista suomalaisista opiskelee korkea-asteella, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on vain noin 15 prosenttia.

29.10.2007  Maahanmuuttajat ovat erilaisia yrittäjinä
Kuntapuntari 4/2007 tarkastelee maahanmuuttajia yrittäjinä, työikäisen väestön kehitystä, ikärakenteen muutosten vaikutusta huoltosuhteeseen, kunta- ja palvelurakenneuudistusta, venäjänkielistä väestöä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja aluetilinpidon pohjalta.

26.10.2007  Kansan Sivistysrahasto palkitsi työelämätutkimusta
Vuoden 2007 työelämänpalkinnot on myönnetty VTT Anna-Maija Lehdolle ja VTM Pekka Ylöstalolle. Anna-Maija Lehto sai palkinnon pitkäjänteisestä työstä Tilastokeskuksen työolotutkimuksen kehittäjänä. Pekka Ylöstalo palkittiin työstään työolobarometrin kehittäjänä.

17.10.2007  Vuosisata suomalaista autoilua
Suomeen hankittiin ensimmäiset henkilöautot vuonna 1900. Vuoden 2006 lopussa Suomessa oli lähes kolme miljoonaa autoa ja niillä ajettiin vuoden aikana yhteensä 52,2 miljardia kilometriä.

11.10.2007  Työvoiman ikääntyminen vaikuttaa eniten julkiseen sektoriin
Suurten ikäluokkien eläköityminen alkaa näkyä työpaikoilla vuonna 2010. Eniten työvoiman ikääntyminen tulee koettelemaan kunnallisia palveluja, joissa joka viides työntekijä on yli 54-vuotias.

24.9.2007  Sentraalisantroista kännykkäkansaan - televiestinnän historia Suomessa tilastojen valossa
Televiestinnän tilastot kertovat, että puhumattomiksi sanotut suomalaiset ovat olleet puhelimen käyttäjinä edelläkävijöitä maailmassa.

12.9.2007  Perhevapaat syövät naisvaltaisten alojen tuottavuutta
Perhevapaista aiheutuvat kustannukset kasautuvat erityisesti naisvaltaisten alojen työnantajille. Yritysten kannattavuutta nakertavat kustannukset heikentävät naisten työmarkkina-asemaa. Kannattavuutta eivät rasita niinkään perhevapaiden suorat vaan epäsuorat kustannukset.

11.9.2007 Kulttuuritilastoja alueittain
Uusi tilastollinen katsaus Kulttuuria alueittain tarjoaa tilastotietoja Suomen kulttuurista, ensimmäistä kertaa alueellisesti. Teos kattaa muun muassa eri taiteenalat, kulttuuritapahtumat, kulttuurin harrastamisen ja rahoituksen.

31.8.2007  Alueiden ja alojen rakenteet muuttuvat
Kuntapuntari 3/2007 tarkastelee elinkeinorakenteen muutosta alueittain ja toimialoittain, maaseutuyrittäjyyttä, kuntien yhteistyötä, kuntien ympäristönsuojelua ja asukkaiden suhtautumista kunnallisiin vaikutus- ja osallistumistapoihin sekä paikallishallinnon vaikututusta aluerakenteen kehitykseen.

22.8.2007  Ammattikorkeakoulujen henkilöstölle täydennyskoulutusta
Tule syventämään tilastoihin liittyvää osaamistasi. Järjestämme syyskaudella 2007 ammattikorkeakoulujen henkilöstölle koulutusta mm. tilastojen käyttömahdollisuuksista, tiedonhausta, kyselytutkimuksen suunnittelusta ja SPSS-ohjelmasta.

6.8.2007  Työtaistelut itsenäisyyden ajan Suomessa
Työtaistelut yleistyivät Suomessa itsenäisyyden kynnyksellä. Vuoden 1956 yleislakko oli merkittävimpiä sisäpoliittisia tapahtumia sotien jälkeisessä Suomessa.

13.7.2007  Keskittyvää ja harvenevaa Suomen alueilla
Kuntapuntari 2/2007 käsittelee muun muassa Suomen aluerakenteen kehitystä lähivuosikymmeninä, muuttoliikkeen suuntia ja väestön keskittymistä 1800-luvulta lähtien, kuntapäättäjien näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta sekä kasvuyrityksiä alueittain.

12.7.2007  Maahanmuuttajat ja syntyvät lapset kasvattavat väkilukua
Lähitulevaisuudessa Suomi jakautuu entistä selvemmin kahtia väkiluvultaan kasvaviin ja taantuviin kuntiin. Kaupunkien kasvu ei perustu maan sisäiseen muuttoon, vaan siirtolaisuuteen ja syntyneiden enemmyyteen kuolleisiin verrattuna. Kasvaviin kuntiin kuuluvat ympäryskunnat, jotka houkuttelevat nuoria lapsiperheitä.

10.7.2007 Suomalaisten kulutus yksitoistakertaistunut sadassa vuodessa
Suomalaiset hankkivat nykyisin tavaroita ja palveluita yksitoista kertaa enemmän kuin viime vuosisadan alkupuolella. Samanaikaisesti kulutuksen rakenne on muuttunut täysin. Erityisesti on kasvanut vapaa-aikaan liittyvä kulutus.

19.6.2007  Huvilaomistuksesta koko kansan mökkeilyyn
Kesämökkeily laajeni Suomessa koko kansan vapaa-ajanviettotavaksi vasta 1950-luvulla. Vuonna 2006 Suomessa oli lähes puoli miljoonaa kesämökkiä.

18.6.2007  Tilastokeskuksen pääjohtajasta Euroopan tilastokonferenssin puheenjohtaja
Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on valittu Euroopan tilastokonferenssin CES:n ja sen hallituksen puheenjohtajaksi.

15.6.2007 Hyvinvointikatsaus 2/2007: Suomalaiset ovat lukija- ja mökkeilijäkansaa
Suomalaiset ovat innokkaita lukijoita. Sanomalehtiäkin julkaistaan maassamme eniten maailmassa asukasta kohden. Vapaa-aika kuluu entistä useammin myös mökkeillen.

8.6.2007  Yhteisillä vertailuilla laatua tilastoihin
Ruotsi ja Suomi vertailivat yhdessä tilastotuotantonsa menetelmiä ja tilaa. Työ tukee hyvien käytäntöjen leviämistä ja osaamisen jakamista.

5.6.2007  Väestönkasvu jatkuu Suomessa
Tilastokeskuksen uudet väestöennusteet ulottuvat vuoteen 2040. Ne kertovat, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu viime vuosien kaltaisena.

5.6.2007  Lisämuistia Suomi-tietoosi!
Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista.

4.6.2007   Opiksi-verkkopalvelu opiskeluun ja opetukseen
Palvelu sisältää verkko-oppimateriaaleja, vinkkejä tilastoista oppiaineittain sekä paljon muuta opettajalle ja opiskelijalle hyödyllistä tietoa. Nyt myös englanniksi.

1.6.2007  Naisten inflaatio suurempaa kuin miesten
Euron käyttöönoton jälkeen joidenkin usein ostettavien tuotteiden ja palvelujen hinnat nousivat, mikä vaikutti mielikuvaan koko inflaatiosta. Suomessa naisten ostoskori on vuodesta 2003 kallistunut selvästi nopeammin kuin miesten.

22.5.2007  Tilastokeskuksen Internet-sivujen uudistus käynnistynyt
Tilastokeskuksen verkkosivut uudistuvat vuoden 2007 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa olemme parantaneet sivuston perustoiminnallisuutta ja uudistaneet visuaalista ilmettä. Tutustu ja anna palautetta.

21.-23.5.2007  Rekisteriseminaari Tilastokeskuksessa
Registers in Statistics - methodology and quality -seminaarissa käsitellään hallinnollisten aineistojen hyväksikäyttöä tilastoissa. Seminaariin osallistuu ulkomaisia vieraita kaikkiaan 25 eri maasta.

15.5.2007  Suomen teollisuuden kasvun vuodet
Teollisuuden tuotanto on ollut itsenäisyyden ajan Suomen taloudelle elintärkeä kasvun moottori. Maamme teollisuustuotannon kasvu on ylittänyt selvästi teollisuusmaiden keskimääräisen teollisuustuotannon kasvuvauhdin

9.5.2007  Suomen alueellinen vetovoima puntarissa
Kuntapuntari 1/2007 tarkastelee alueiden rakenteellisia ongelmia viime ja tulevina vuosina. Lehti valottaa myös Helsingin ja muiden suurten kaupunkiemme verotulojen ja työpaikkojen kehitystä, yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavia asioita ja yritysrakenteen alueittaisia muutoksia.

27.4.2007  Hyvinvointikatsaus: Lasten mieli, äidinkieli ja koulutie
Lehdessä pohditaan muun muassa lasten hyvinvointia, ihastellaan heidän mediataitojaan, seurataan suomalaislasten pitkää opintietä ja selvitetään lasten kansalaisuutta.

18.4.2007  Uusiutuvat energiat tuottavat neljänneksen sähköstä
Suomi on uusiutuvan energian osuudessa ja biosähkön tuotannossa EU:n kärkipäätä. Uusiutuvan energian osuus Suomessa oli viime vuonna peräti neljännes kokonaiskulutuksesta. EU-maissa osuus oli keskimäärin 6 prosenttia. Vain biopolttoaineiden tuotannossa olemme jälkijunassa.

16.4.2007  Kirja Suomessa: pitkän linjan menestystarina
Suomessa on kustannettu kirjallisuutta jo 1600-luvulta lähtien. Nykyisin Suomessa julkaistaan vuosittain 13 000-14 000 kirjanimikettä. Julkaisutuotantoa leimaavat tietokirjojen suuri osuus sekä kotimaisen kirjallisuuden vahva asema.

13.4.2007  Ajankohtaista mökkeilystä!
Tilastokeskuksen kurssilla Mökit ja mökkihöperöt 9.5.2007 käsitellään vapaa-ajan asumista monipuolisesti.

4.4.2007 Mitä kuuluu nyt suomalaiselle lapselle?
Uutta tietoa suomalaisen lapsen elämästä on pian taas saatavilla. Tuoreet tilastot kertovat lasten elinoloista perheissä ja Suomessa. Suomalainen lapsi -julkaisu esitellään seminaarissa 12.4.2007

29.3.2007 Taloustilastojen kehittämisseminaari
Tilastokeskuksen järjestämässä seminaarissa käsitellään taloustilastojen kehittämistarpeita tiedonkäyttäjien näkökulmasta.

28.3.2007  Suomalaiset satsaavat hyvinvointiinsa
Uudessa toimialakatsauksessa kerrotaan mm. lisääntyneestä hyvinvointipalveluiden tarjonnasta sekä autokaupan kasvusta.

22.3.2007  Energian käyttö ja lähteet 1917-2007
Polttopuita, fossiilisia polttoaineita, ydinvoimaa - tutustu energian käytön ja lähteiden muutoksiin itsenäisyytemme aikana.

19.3.2007 Eduskuntavaaliehdokkaiden taustat tarkastelussa
Eduskuntavaalien 2 004 ehdokkaasta naisia oli 40 prosenttia. Ulkomaalaistausta oli 2 prosentilla ehdokkaista. Lisää tietoa mm. ehdokkaiden iästä, perhetyypistä ja tuloista löytyy Tilastokeskuksen tekemästä katsauksesta.

16.3.2007  EU KLEMS -projekti: Tuottavuus EU:ssa
EU KLEMS -tuottavuustietokanta ja -tuottavuusraportti on julkistettu 15. 3.2007 EU KLEMS -projektin Internet-sivustolla. Projektin tavoitteena on analysoida toimialatason tuottavuutta Euroopan unionissa.

14.3.2007  Vaalituloskarttoja tiedotusvälineille
Tilastokeskuksen Internet-sivuilla julkaistaan vaaliyönä 60 painolaatuista tuloskarttaa veloituksetta tiedotusvälineiden käyttöön. Ensimmäiset kartat julkaistaan jo klo 0.00.

9.3.2007  Uusi indeksi teollisuuden tilauksista
Tilastokeskus on aloittanut uuden "Teollisuuden uudet tilaukset" -indeksin julkaisemisen. Indeksi antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa uusien tilauksien arvon kehityksestä. Se auttaa myös arvioimaan tuotannon ja liikevaihdon tulevaa kehitystä.

27.2.2007  Vaaka vaaterissa - Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2006
Suomessa nainen elää kuusi vuotta pitempään kuin mies. Hän on koulutettu ja mukana työelämässä. Nainen tekee paljon epätyypillisiä töitä ja jää miehiä useammin kotiin hoitamaan sairasta lasta. Tutustu tuoreeseen julkaisuumme.

20.2.2007  Suomi 1917-2007: kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan
Suomessa eli maamme itsenäistyessä 3,1 miljoonaa ihmistä, nyt 90 vuotta myöhemmin 5,3 miljoonaa ihmistä. Väestörakenne on nyt kuitenkin selvästi erilainen. Myös elinkeinorakenne on muuttunut voimakkaasti.

15.2.2007  Helmikuun Tieto&trendit - teemana asuminen ja rakentaminen
Asumisen ja rakentamisen lisäksi asiantuntija-artikkeleissa pohditaan mm. suomalaisten varallisuutta,yritysten kansainvälistymistä, pankkitoiminnan kannattavuutta ja elämystalouden merkitystä kansantaloudessa. (Tieto&trendit 11/2007)

7.2.2007  Uusi SuomiCD - aluekuvia Suomesta
Vasta ilmestynyt SuomiCD 2006 tarjoaa perusteellisen katsauksen alueellisiin väestöeroihin. Tahdotko tietää millaisia asukkaita ja talouksia Suomessa ja sen eri alueilla asuu? Vastauksen löydät tarkastelemalla SuomiCD:n monipuolisia tietoja postinumeroalueittain, kunnittain sekä näistä summatuilla aluejaoilla.

31.1.2007 Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa
Tilastokeskus järjestää maksuttoman yritysseminaarin Oulussa torstaina 15.2.2007 klo 12.30 alkaen. Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat yrityksille suunnatuista tietopalveluista, yritysten kehityksestä ja kuluttajista sekä yritystoiminnan kehittämisedellytyksistä Oulun seudulla.

29.1.2007  Tilastokeskus kehittää valtionhallinnon tuottavuuden mittausta
Tilastokeskus ja opetusministeriö ovat kehittäneet tuottavuusindeksit ministeriön hallinnonalalle. Tuottavuusmittauksen tuloksia esitellään tuoreessa raportissa.

24.1.2007  Kansainvälistä vertailutietoa hinnoista ja palkoista
Järjestämme kolme ajankohtaista seminaaria:
- Kansainväliset hinta- ja volyymivertailut 15.2.2007
- Työn hinta meillä ja muualla 19.4.2007
- Palkat Suomessa ja EU:ssa 10.5.2007

18.1.2007   90-vuotias Suomi maailman valtiokartalla
Suomen itsenäistymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Minkä ikäisessä valtiojoukossa maamme viettää juhlavuottaan ja miten Suomi sijoittuu nykyisten valtioiden ikäjakaumaan? Tilastokeskus julkaisee juhlavuoden aikana kerran kuukaudessa esimerkkejä siitä, millaiseksi suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja nykytila piirtyvät tilastojen valossa.

15.1.2007   Kuntien erot kasvavat
Kuntien talouskasvu ohjautuu vain muutamaan seutukuntaan. Myös uusien työpaikkojen syntyminen keskittyy suurimpiin seutukuntiin. Uusi Kuntapuntari tarkastelee muun muassa kuntataloutta ja alueellisia kehitysnäkymiä. (Kuntapuntari 5/2006)

3.1.2007   Uusi tietopaketti ilmastonmuutoksesta
Tilastokeskus on koonnut YK:n ilmastosopimusta varten maaraportin Suomen toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Raportissa kuvataan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa sekä mahdollisuuksia sopeutua muuttuvaan ilmastoon.


Päivitetty 3.1.2008