Pohjoismaissa 40 prosenttia kansanedustajista naisia

Pohjoismaisen tasa-arvojulkaisun mukaan Pohjoismaissa noin 40 prosenttia kansanedustajista on naisia, kun EU-maiden keskiarvo on 23 prosenttia. Ruotsissa naiskansanedustajien osuus on suurin, 45 prosenttia. Suomalaiskansanedustajista naisia on 42,5 prosenttia.

Pohjoismaissa työmarkkinat ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Kaikista työssäkäyvistä naisista 43 prosenttia työskentelee kahdella naisvaltaisimmalla alalla eli koulutuksen ja terveyden ja sosiaalipalveluiden aloilla, mutta miehistä näillä aloilla työskentelee vain 11 prosenttia. Miesvaltaisimpia aloja Pohjoismaissa ovat puolestaan teollisuuden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin alat. Näillä kolmella toimialalla työskentelee 37 prosenttia työssäkäyvistä miehistä ja 10 prosenttia naisista.

Tiedot löytyvät uudesta Nordic Gender Equality in Figures 2015  -julkaisusta, joka kuvaa sukupuolten tasa-arvon tilaa Pohjoismaissa sekä maiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Julkaisun aihealueita ovat terveys, koulutus, työelämä ja päätöksenteko.

Taskutilasto tasa-arvosta on syntynyt Pohjoismaiden tilastovirastojen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyönä. Julkaisu on saatavana myös maksuttomana pdf-versiona.


Päivitetty 19.3.2015