Tarkempaa tietoa julkisyhteisöistä

Tilastokeskus on julkaissut luettelon, josta löytyvät kaikki julkisyhteisöihin luokiteltavat yksiköt. Luokitustietojen julkaisemisella parannetaan julkista taloutta kuvaavien tilastojen läpinäkyvyyttä.

Julkisyhteisöjen luokitus on käytössä kansantalouden tilinpitoon kuuluvissa tilastoissa sekä muissa sektoriluokitusta soveltavissa tilastoissa. Luokittelua käytetään myös julkisen talouden seurannan ja ohjauksen perustana sekä EU:ssa että kansallisesti.

Luokittelu perustuu institutionaaliseen sektoriluokitukseen (Sektoriluokitus 2012), joka on Euroopan unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmän EKT 2010:n perusluokitus. Luokituksen soveltamispäätöksissä käytetään lisäksi julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatilastointia koskevaa tarkentavaa ohjeistusta.

Julkisyhteisöjen tilastoluokitusten arviointi on jatkuvaa, ja luetteloa päivitetään säännöllisesti. Muutokset koskevat uusien ja lopettaneiden yksiköiden lisäksi tapauksia, joissa yksikön toiminnan luonne muuttuu. Yksiköiden luokitustietoja ylläpidetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä.

Lisätietoja:
Niina Suutarinen p. 029 551 2307 (julkisyhteisöihin luettavat yksiköt)
Matti Okko p. 029 551 3341 (sektoriluokitus)


Päivitetty 22.1.2015