Julkisten palveluiden tuottavuus haastaa alan toimijat ja mittaajat

Julkisten palveluiden tuottavuus on kehittynyt etenkin kuntasektorilla hitaammin kuin koko kansantalous. Tuottavuuden mittaaminen markkinattomille palveluille ei kuitenkaan ole yksinkertaista, kirjoittavat julkisen talouden tuottavuutta Tilastokeskuksessa mittaavat Sami Hautakangasja Jani Heikkinen Tieto&trendit-lehdessä.

Tilastokeskuksen julkisen sektorin tuottavuustilastointi ei arvioi julkisten palveluiden saatavuutta, kohdistumista, tarpeellisuutta tai oikeellisuutta. Tuottavuusindikaattorit eivät kerro suoraan palvelutuotannon onnistumisesta tarpeiden tyydyttäjänä. Tuottavuuslukujen on tarkoitus osoittaa, miten palvelutuotannon tuotantoprosessi on kehittynyt vuodesta toiseen. Luvut pyrkivät kuvaamaan, saadaanko keskimääräinen tuotos pienemmällä, samalla vai suuremmalla tuotantopanosten määrällä verrattuna edelliseen vuoteen. Lukuja tulkittaessa on etsittävä tietoa tuotantoprosessiin vaikuttavista syistä. Ilman tätä tutkiskelua luvuilla ei ole kovinkaan syvällistä käyttöä.

Dan Steinbock: Yhdysvaltain tuottavuuskasvu on murtumassa

Yhdysvaltain tuottavuus kasvoi vuosituhannen vaihteen teknologiakuplan puhkeamisesta huolimatta 2,5 prosenttia vuosina 2000-2007 eli yhtä paljon kuin 1990-luvun lopun dotcom-huuman aikaan. Tuottavuuskasvu ei kuitenkaan ole ollut kestävällä pohjalla, arvioi Yhdysvalloissa pitkään työskennellyt kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusjohtaja Dan Steinbock.

Presidentti Bushin ensimmäisellä kaudella tuottavuuden kasvu oli lähinnä seitsemän sektorin varassa, jotka yhdessä vastasivat 85 prosentista tuottavuuskasvua. Useilla aloilla tuottavuuden kasvu kulki käsi kädessä subprime-kiinnelainoista alkunsa saaneen velkakuplan kanssa, Steinbock toteaa.

Lauhan talven toistuminen olisi poikkeuksellista

Viime talvi oli tilastollisessa mielessä harvinaisuus. Edellisen kerran lähes yhtä lauhaa oli talvella 1924-1925. Kylmiäkin talvia koetaan edelleen, mutta ne käyvät jatkossa yhä harvinaisemmiksi, ennustaa Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Ilkka Juga. Osittain taustalla on globaali ilmaston lämpeneminen, mutta myös suursäätila on suosinut lauhojen lounaisten virtausten suuntautumista kohti Suomea.

Lisätietoja:
Erikoistoimittaja Maija Metsä-Pauri, Tilastokeskus, p. (09) 1734 2785.
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 19.12.2008