Tilastokeskus haluaa helpottaa kyselyihin vastaamista

Tilastokeskus selvittää, miten paljon sen eri tiedonkeruut kuormittavat yrityksiä. Pyrkimyksenä on löytää keinoja, joiden avulla voidaan keventää tiedonkeruiden aiheuttamaa työtä yrityksille. Tavoitteena on sujuvoittaa tiedusteluihin vastaamista sekä vähentää vastaamiseen kuluvaa aikaa.

Vaikka valtaosa tilastoissa tarvittavista tiedoista kerätään hallinnollisista aineistoista ja rekistereistä, Tilastokeskus lähettää vuosittain kyselyn joka viidenteen yritykseen.

Tiedonantorasitukseen liittyviä asioita selvitetään suorien tiedonkeruiden yhteydessä erillisellä kyselyllä. Kysely toteutetaan syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana. Kyselyllä selvitetään muun muassa, kuinka paljon tiedonantorasitusta Tilastokeskus kaikkiaan aiheuttaa yrityksille ja kuinka paljon yksittäiset tiedonkeruut rasittavat eri kokoisia yrityksiä.

Kyselyn tuloksista laaditaan raportti, joka sisältää toimenpidesuosituksia tiedonkeruiden kehittämiseksi sekä tiedonantorasitteen mittaamiseksi jatkossa. Tuloksista julkaistaan myös yhteenveto Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: Johanna Leivo p. 09 1734 3525 ja Jussi Heino p. 09 1734 3213.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Tiedonkeruupalvelu yrityksille


Päivitetty 18.11.2008