Kainuun hallintokokeilu kaipaa aktiivisempaa otetta

Kainuun kuntatalouden perustan vahvistuminen on edellytys sille, että maakunnassa pystytään ylläpitämään tasapuoliset ja kattavat hyvinvointipalvelut. Uuden maakuntavaltuuston on otettava maakunnan kehittämiseen edeltäjäänsä tuntuvasti aktiivisempi ote. Näin arvioi Kainuun maakunnan hallintokokeilua Heidi Pyykkönen Kuntapuntari-lehdessä. Hän on tutkinut aihetta pro gradu -tutkielmassaan, joka on osa hallintokokeilun laajempaa seurantatutkimusta.

Pyykkönen korostaa, että maakuntajohdolla on suuri vastuu aluekehitys- ja yritystukirahojen suuntaajana Kainuun rakennemuutoksen prosessissa. Elinkeinopoliittiset linjaukset ovat tärkeitä tulevaisuudessa erityisesti siksi, että paperiteollisuuden vaikeudet uhkaavat arvioiden mukaan jopa toista tuhatta työpaikkaa Kainuussa.

Teemana alueiden tulevaisuus

Kuntapuntarin 4/2008 teemana on alueiden tulevaisuus. Aimo Ryynänen kysyy, onko elinolojen yhdenvertaisuus mahdollista säilyttää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keinoin. Hän painottaa, että ikääntymiskehityksen ongelmiin on puututtava kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keinovalikoimaa selvästi haasteellisemmin ja monipuolisemmin.

Luottamuksen merkitystä alueellisessa yhteistyössä on väitöskirjassaan tutkinut Arja-Tuulikki Wilén. Epäluottamuksen ilmenemismuodot tai riskit tulee tunnistaa ja ehkäistä alueellisen yhteistoimintaprosessin aikana. Ratkaisun avaimet ovat alueellisten verkostojen johtajilla - niin viranhaltijoilla kuin luottamushenkilöilläkin.

Helsingin kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson sanoo Kuntapuntarin haastattelussa luottavansa Helsingin kaupunginkirjaston ja muiden kirjastojen tulevaisuuteen. Hänen mukaansa kirjastot ovat jo monipuolistaneet toimintojaan ja tulevaisuudessa niistä on odotettavissa todellisia kansalaisten kuhinakeitaita.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja englantilainen Plymouthin yliopisto ovat yhdessä tutkineet maatilojen monialaisuutta. Leena Rantamäki-Lahtinen kirjoittaa, että monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää maaseudun voimavaroja uusilla tavoilla ja toteuttaa liikeideoita. Toisaalta se osaltaan luo kipeästi tarvittavia työ- ja toimeentulomahdollisuuksia maaseutualueille.

Lue lisää aiheista Kuntapuntari-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 11.11.2008