Oikeustilastollinen vuosikirja kuvaa Suomen rikollisuutta

Poliisin tietoon vuonna 2006 tulleet rikokset vähenivät vuodesta 2005 kaikkiaan kolmella prosentilla. Tilastokeskuksen julkaisemasta Oikeustilastollisesta vuosikirjasta 2007 selviää esimerkiksi, että asuntomurtoja tehtiin 19 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan kirjanpito- ja velallisten rikokset lisääntyivät kuudella prosentilla, ja määrä on siten jopa kaksinkertainen vuoteen 1991 verrattuna.

Väkivaltarikosten määrä ei edellisvuoteen verrattuna juuri muuttunut. Pahoinpitelyistä yksi neljästä tehdään yksityisasunnon seinien sisällä, kun taas henkirikoksien vastaava luku on kaksi kolmesta. Täten suurin osa murhista, tapoista ja surmista tehdään yksityisissä asunnoissa.

Oikeustilastollinen vuosikirja 2007 kertoo rikollisuudesta ja oikeusturvan toteutumisesta Suomessa vuonna 2006. Rikostilaston tiedot antavat kuvan muun muassa poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta, vangeista ja rangaistuksista.

Lisäksi julkaisu esittää kokonaiskuvan Suomen oikeudellista ratkaisuvaltaa käyttävien tuomioistuinten toiminnasta. Tuomioistuinten toiminta -tilastossa on tietoa esimerkiksi yleisten alioikeuksien käsittelemistä siviilioikeudellisista asioista. Julkaisu sisältää sekä ruotsin- että englanninkieliset tiivistelmät sisällysluetteloineen.

Tilaukset: Julkaisujen verkkokauppa Tilastotori, myynti@tilastokeskus.fi, p. (09) 1734 2970

Lisätietoja: Riitta Forsman p. (09) 1734 3240


Päivitetty 5.8.2008