Suomi siirtymässä hyvinvointivaltiosta kohti kilpailuvaltiota

"Missä määrin taloudellisista tavoitteista on tullut politiikkaa hallitsevia päämääriä?", kysyy Helsingin yliopiston tutkijatohtori Antti Pelkonen Kuntapuntari-lehdessä 2/2008. Pelkonen esittää, että Suomi on siirtymässä alueellisella ja kansallisella tasolla kaupallista kilpailukykyä korostavan politiikan malliin. Kilpailuvaltiot asettavat taloudelliset tavoitteet yhteiskunnallisten päämäärien edelle, jolloin alueellinen kehittäminen saa väistyä pääkaupunkien ja ydinalueiden kilpailukyvyn edistämisen tieltä.

Pelkosen mukaan Suomessakin kasvukeskusten ja kaupunkipolitiikan merkitys näyttäisi olevan korostumassa. Pohjoismainen vertailu kertoo alueellisten erojen olevan Suomessa verrattain suuret. Erojen kasvusta on myös tullut aiempaa hyväksyttävämpää.

Myös yliopistoilla on keskeinen osa kilpailuvaltiossa. Kaupunkien kasvu perustuu tutkimus- ja kehitystoiminnan, innovaatioiden ja uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien varaan, jolloin yliopistojen merkitys kaupunkien elinkeinopolitiikassa on alkanut korostua. Samalla yliopistot ovat itsekin pyrkineet hyödyntämään tutkimustuloksia kaupallisesti. Pelkosen mukaan yliopistojen kaupallistamiseen liittyy kuitenkin monia ongelmia kuten toiminnan taloudellinen kannattavuus sekä kaupallisen toiminnan yhdistäminen yliopistojen perustehtäviin, tutkimukseen ja opetukseen.

Kuntapuntari 2/2008 pureutuu myös aluebarometrin uusimpiin tuloksiin. Vesa Virtanen tarkastelee kuntien päättäjien arviota, jonka mukaan työvoiman saanti tulee vaikeutumaan. Erkki Niemen artikkelissa aiheena on talouden rakennemuutos. Kirjoittaja esittelee yllättäviä tuloksia joidenkin seutukuntien osalta. Timo Rautakoski taas kysyy, huomaavatko Etelä-Suomen yritykset pohjoisen mahdollisuudet: Lapissa ja naapurimaiden pohjoisalueilla toteutetaan lähivuosina mittavia investointeja. Heikki Havén puolestaan kiinnittää huomiota ammattikorkeakoulujen alueelliseen hajautuneisuuteen muun muassa opetuksen toimivuuden kannalta.

Lue lisää aiheista Kuntapuntari-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 11.7.2008