Paluu 1970-luvulle: öljy heiluttaa jälleen Suomen ja maailman taloutta

Tilastokeskuksen uusin teollisuuden toimialakatsaus osoittaa, että 1970-luvun lopun maailmantalouden ja Suomen taloustilanteen vertaaminen tähän päivään tuo esiin monia yhteneväisyyksiä. USA:n ja EU:n talouksia leimaa epävarmuus. Myös inflaatiovauhti on kiihtynyt: Suomessa se oli toukokuussa korkeimmillaan lähes 20 vuoteen.

Öljy - maailmantalouden voiteluaine

Maailmantalous oli 1970-luvulla - ja on edelleen - riippuvainen öljystä. Vuonna 1973 Israelin ja arabimaiden välisen sodan seurauksena useat arabimaat päättivät vähentää öljyn tuotantoaan, jolloin ns. ensimmäisen öljykriisin aikana öljyn maailmanmarkkinahinta nelinkertaistui. Öljyn hinnan nousua seurasi myös muiden raaka-aineiden ja ruoan maailmanmarkkinahintojen nousu. Vuonna 1979 Iranin vallankumouksen jälkeen öljyn maailmanmarkkinahinnat moninkertaistuivat. Öljyn hinta nousi lähes 40 dollariin eli vuoden 2007 rahassa lähes 100 dollariin tynnyriltä. Tämä haamuhinta ylitettiin vasta tänä vuonna, kun öljyn maailmanmarkkinahinta ylitti kesäkuussa 130 dollaria tynnyriltä.

Tänä vuonna öljyn maailmanmarkkinahinta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Tämä johtuu muun muassa Aasian talouksien pitkään jatkuneesta talouskasvusta. Myös EU-maissa ja USA:ssa on koettu 2000-luvun alussa voimakas kasvu. Nykyinen 'öljykriisi' johtuu suurelta osin pitkään jatkuneesta talouskasvusta useissa maissa.

Talouden kasvu hidastumassa?

Maailmantaloudessa on takana poikkeuksellisen vahva kolme vuotta kestänyt kasvukausi. Myös Suomen talous on viime vuosina kasvanut poikkeuksellisen ripeästi. Työttömyys on alentunut lähelle 1990-luvun lamaa edeltävää tasoa ja elinkustannusten nousu on ollut keskimääräistä alemmalla tasolla. Tälle ja ensi vuodelle ennustetaan huomattavasti hitaampaa kasvua. USA:n talous on taantunut viime vuodesta alkaen. Maailmantalouden kasvua pitävät yllä lähinnä Aasian maat, Intia sekä energian hinnan noususta hyötynyt Venäjä.

Suomessa on siirrytty 1970-luvun kaksinumeroisista inflaatioluvuista 1990-luvun laman jälkeen alhaisen inflaation kauteen. Kuitenkin toukokuussa 2008 kuluttajahintojen vuosimuutos oli 4,2 prosenttia. Edellisen kerran inflaatio ylitti tämän tason lähes 20 vuotta sitten. Inflaation kiihtymisen taustalla on osin samat tekijät kuin 1970-luvulla eli öljyn ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen voimakas nousu.

Työttömyysaste on pudonnut Suomessa 1990-luvun puolivälin runsaasta 15 prosentista viime vuoden vajaaseen 7 prosenttiin. Useilla aloilla on alkanut esiintyä työvoimapulaa. Ilmiö voi Suomessakin jäädä tilapäiseksi, jos talous ajautuu taantumaan.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita uusimmasta Teollisuuden toimialakatsauksesta. Katsauksia julkaistaan neljä kertaa vuodessa teollisuuden, palveluiden, rakentamisen ja kaupan toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla: www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset. Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Paluu 1970-luvulle: öljy heiluttaa jälleen Suomen ja maailman taloutta, Kari Rautio (09) 1734 2479

Teollisuuden toimialakatsaus, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391
Palvelujen toimialakatsaus, Katja Äijö (09) 1734 2659
Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969
Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705


Päivitetty 1.7.2008