Suomalaisten tulot Euroopan keskitasoa - julkiset palvelut eivät paranna sijoitusta

Hyvinvointipalvelut eivät paranna merkittävästi suomalaisten sijoittumista eurooppalaisessa elintasovertailussa, kirjoittaa erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa. Suomen sijoitus vertailuissa on parhaimmillaankin keskitasoa, verrattiinpa sitten maiden tulotasoa tai kulutusta, jossa on huomioitu julkisten palveluiden arvo. Perinteisessä tulovertailussa Suomen sijoitus on kolmastoista, ja julkiset palvelut huomioivassa kulutusvertailussa yhden sijan huonompi.

Suomen edellä kulutusvertailussa on runsas joukko vanhoja Euroopan unionin jäsenmaita. Kun hyvinvointipalvelut ovat mukana vertailussa, samoille sijoille Suomen kanssa yltävät muun muassa Espanja, Italia ja Kreikka. Kulutusvertailuissa, joissa palvelut on jätetty huomioimatta, suomalaiset sijoittuvat vielä heikommin.

Opiskelijoiden ja työttömien köyhyys tarkastelussa

Opiskelijoiden ja työttömien köyhyydestä on olemassa erilaisia lukuja. Luvut vaihtelevat sen mukaan, tarkastellaanko esimerkiksi opiskelijakotitalouksissa asuvien henkilöiden vai opiskelijoiden köyhyyttä. Opiskelijatalouksissa asuvista pienituloisia oli reilut 80 prosenttia, kun taas opiskelijoiksi luokiteltavista henkilöistä vain noin 30 prosenttia. Aiheesta kirjoittavat suunnittelija Pekka Ruotsalainenja erikoistutkija Hannele Sauli.

Itsepalvelu lisääntyy

Suomalaisten ostoksiin käyttämä aika on lisääntynyt. Kun vuonna 1988 ostoksiin käytettiin päivittäin aikaa 17 minuuttia, vuosituhannen vaihteessa niihin kulutettiin 22 minuuttia. Viiden minuutin lisäys ostoksilla tuntuu pieneltä, mutta lisäys onkin suuri, kun sitä verrataan kaupan alan työtunteihin, jotka ovat vähentyneet. Ostosajan pidentyminen johtuu itsepalvelun lisääntymisestä. Itsepalvelun lisääntyminen voi selittää osan myös työn tuottavuuden kasvusta, kirjoittaa yliaktuaari Olli Savela.

Tuoretta tietoa hyvinvointipalveluista

Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa (2/2008) on paljon tietoa hyvinvointipalveluista, muun muassa julkisten hyvinvointipalveluiden kannatuksesta ja kolmannesta sektorista. Lisäksi lehdestä voi lukea muun muassa sosiaalisen pääoman ja hyvinvointivaltion yhteyksistä sekä syrjäytyneiden nuorten tilastoinnista.

Muista artikkeleista ja niiden kirjoittajista löytyy tietoa lehdestä ja Internet-sivuiltamme.

Lehden voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi tai ostaa Akateemisesta kirjakaupasta.

Lisätietoja artikkeleista:

Erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680
Yliaktuaari Olli Savela (09) 1734 3316
Suunnittelija Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610
Erikoistutkija Hannele Sauli (09) 1734 3497
Päätoimittaja Riitta Harala (09) 1734 3604


Päivitetty 9.6.2008