Yrityksillä hyviä kokemuksia toimintojen siirtämisestä ulkomaille

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille ovat kohentaneet yritysten kilpailukykyä, ilmoittaa yli 60 prosenttia yrityksistä tuoreessa kyselytutkimuksessa. Tieto&trendit-lehdessä (3/2008) julkaistun artikkelin mukaan haittavaikutuksia ovat kokeneet vain harvat yritykset.

Myönteiset vaikutukset kohdistuivat erityisesti työvoimakustannuksiin. Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi siirtymisen ulkomaille alentaneen niitä. Myös muut kustannukset olivat vähentyneet lähes puolessa yrityksistä.

Selvästi harvemmin yritykset kertoivat ulkoistamisen tai toimintojen siirron vaikuttaneen myönteisesti esimerkiksi sisäiseen tietotaitoon tai pääsyyn uusille markkinoille.

Korkean teknologian teollisuusyritykset sekä osaamisintensiivisiä palveluita tuottavat yritykset ovat ahkerasti ulkoistaneet tai siirtäneet toimintojaan ulkomaille 2000-luvulla. Korkean teknologian yritykset arvioivat ulkomaille siirtymisen vaikutukset myönteisemmiksi kuin teollisuusyritykset keskimäärin.

Työpaikkoja syntyy myös Suomeen

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -kyselyssä yrityksiltä kysyttiin myös toimintojen ulkoistamisen seurauksista jatkossa eli odotetuista työpaikkojen siirroista ulkomaille sekä uusien työpaikkojen syntymisestä Suomeen.

Yleisesti toimintojaan ulkoistaneet tai siirtäneet yritykset raportoivat muiden kuin asiantuntijatyöpaikkojen siirroista ulkomaille. Noin puolet yrityksistä arvioi näitä siirtyvän jonkin verran tai merkittävästi ulkomaille vuosina 2007-2009. Vastaavasti noin 30 prosenttia yrityksistä arvioi luovansa tällaisia työpaikkoja Suomeen, etenkin pienet 50-99 henkilön yritykset olivat tässä suuria yrityksiä optimistisempia.
Lue Samuli Rikaman artikkeli Tieto&trendit-lehden verkkosivuilta

Rahoitusmarkkinoiden kriisi jakaa Eurooppaa

Yhdysvalloista alkanut rahoitusmarkkinakriisi ei ole vielä ohi. Se on nostanut esiin vakavan perusongelman: monissa maissa kotitaloudet ovat ylivelkaantuneet kestämättömällä tavalla, arvioi Jukka Pekkarinen.

Finanssikriisi jakaa Euroopan kahteen leiriin. Espanja, Portugali, Italia, Iso-Britannia, Irlanti ja Baltian maat, joiden talouskasvu on viime vuosina perustunut rakennusbuumiin ja nopeasti kasvaviin asuntohintoihin, ovat ahdingossa. Suhteellisen vakaana taloustilanne on pysynyt vientivetoisessa Saksassa ja Pohjoismaissa. Suomen talouskasvu jatkuu Pekkarisen mukaan vahvana ainakin kesän yli.

Putosiko Suomi tietoyhteiskuntakehityksen kelkasta?

Suomen sijoitus kansainvälisissä tietoyhteiskuntavertailuissa vaihtelee. Onko Suomi sitten pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kelkasta, kuten viime aikoina on kansainvälisten vertailujen pohjalta väitetty? Riippuu siitä, mitä mittareita käytetään, muistuttaa Lea Parjo artikkelissaan.

Vertailuissa tulisi aina huomioida paitsi tarjonnan, myös kysynnän näkökulma: Internet voi tarjota kansalaisille paljonkin palveluja ja tietoa, mutta ketkä niitä käyttävät ja kuinka usein? Mittausten tulokset riippuvat muun muassa siitä, tarkastellaanko tietoyhteiskuntaa yrityksen vai kansalaisen näkökulmasta.

Lisätietoja:
Erikoistoimittaja Maija Metsä-Pauri, Tilastokeskus, p. (09) 1734 2785.
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 30.5.2008